SBS 2008 Migration Checklist – napotki za uspešno migracijo Small Business strežnika


Na strani Microsoft Download Center je na voljo SBS 2008 Migration Checklist. Seznam vsebuje naloge in opravila, podana iz najboljših izkušenj (Best Practices) IT strokovnjakov, ki so se z migracijo že srecali ter jo uspešno opravili. Govori seveda o migraciji iz strežnika verzije 2003 na verzijo 2008.

Vsebina seznama:

  • Planiranje (nacrtovanje)
  • Priprava (pravijo, da je dobra priprava že 90% uspeha) – tu je še najvec poudarka in je zelo pomembna tocka migracije
  • Migracija sama – kaj vse je potrebno narediti, ko se dejansko lotimo dela
  • Post-migracija – katera opravila so nujna za dokoncanje uspešne migracije
  • Viri – kje boste na temo migracije lahko prebrali še bolj natancna in razclenjena navodila ter priporocila.

Uspešnje migracije želim,
Matjaž Šircelj

Comments (0)

Skip to main content