Sprememba licenčnih pravil pri večini Microsoftovih strežniških izdelkov


Z razmahom virtualizacije se spreminjajo tudi licencne potrebe in zahteve. Pred nekaj tedni smo pri Microsoftu objavili spremembo licencnih pravil na podrocju mobilnosti licenc znotraj strežniških farm ter razširitev podpore za naše strežnike v virtualnih okoljih. Pravila so pricela veljati s 1. septembrom 2008. Povzetek te informacije je v nadaljevanju.


Sprememba licencnih pravil mobilnosti licenc pri aplikacijskih strežnikih


Z namenom kar najbolje izkoristiti tehnologije virtualizacije je Microsoft posodobil pravila licenciranja programske opreme za aplikacijske strežniške produkte. Že leta 2005 je Microsoft predstavil spremembo licencnih pravil, ki omogocajo mobilnost programske opreme, z najnovejšimi posodobitvijo licencne politike pa Microsoft dopolnjuje obstojeca pravila s povecanjem pravic do mobilnosti strežniških licenc znotraj podatkovnih centrov in strežniških farm.


Nova licencna pravila omogocajo prost premik licenc in programske opreme med strežniki znotraj strežniške farme, kar lahko precej zmanjša število potrebnih licenc, potrebnih za podporo delovne obremenitve. To pomeni, da je namesto štetja primerkov strežniške programske opreme oziroma procesorjev, torej licenciranja na strežnik, od 1. septembra 2008 dalje dovoljeno štetje primerkov strežniške programske opreme oziroma procesorjev znotraj strežniške farme. Strežniška farma je lahko sestavljena iz najvec dveh podatkovnih centrov na razlicnih lokacijah, vendar podatkovna centra med seboj ne smeta biti oddaljena vec kot štiri casovne pase (npr. lahko je podatkovni center v Veliki Britaniji in na Poljskem, ne sme pa biti v eden v Evropi, drug pa v ZDA).


To je omogoceno z dovolitvijo proste vnovicne dodelitve licenc med strežniki znotraj strežniške farme. Sprememba se nanaša na strežniške licence za dolocene aplikacijske strežnike in vse External Connector (EC) licence. V teh primerih je omejitev na najvec eno selitev in vnovicno dodelitev licenc v 90 dneh odpravljena in je mogoc prost premik in vnovicna dodelitev licenc znotraj strežniške farme kolikokrat je potrebno. Sprememba pa ne velja pri programski opremi za Windows Server® operacijski sistem, Client Access Licence (CAL), ali Management Licence (ML). Sprememba velja le pri licenciranju programske opreme preko kolicinskega licenciranja (Volume Licensing), ne pa tudi pri ostalih virih licenciranja (FPP, OEM).


Vec o spremembah licencnih pogojev si lahko preberete na tukaj, kjer je na voljo tudi nekaj primerov in odgovori na najpogostejša vprašanja (v anglešcini).


Sprememba licencnih pravil mobilnosti licenc pri aplikacijskih strežnikih


Z namenom kar najbolje izkoristiti tehnologije virtualizacije je Microsoft posodobil pravila licenciranja programske opreme za aplikacijske strežniške produkte. To pomeni, da je namesto štetja primerkov strežniške programske opreme oziroma procesorjev, torej licenciranja na strežnik, od 1. septembra 2008 dalje dovoljeno štetje primerkov strežniške programske opreme oziroma procesorjev znotraj strežniške farme.


To je omogoceno z dovolitvijo proste vnovicne dodelitve licenc med strežniki znotraj strežniške farme, kar lahko prevej zmanjša število potrebnih licenc, potrebnih za podporo delovne obremenitve. V teh primerih je omejitev na najvec eno selitev in vnovicno dodelitev licenc v 90 dneh odpravljena in je mogoc prost premik in vnovicna dodelitev licenc znotraj strežniške farme kolikokrat je potrebno.


Vec o spremembah licencnih pogojev si lahko preberete na tukaj, kjer je na voljo tudi nekaj primerov in odgovori na najpogostejša vprašanja (v anglešcini).


Tomaž

Comments (0)

Skip to main content