Microsoft in PHP – vedno večja prijatelja


V zacetku avgusta smo pri Microsoftu dodali še zadnji element iz svoje palete izdelkov, ki sedaj omogoca delovanje PHP na Microsoftovi platformi. Gre za prvo razlicico gonilnika za strežnik SQL Server 2005 (SQL Server 2005 Driver for PHP). Gonilnik omogoca uporabo PHP aplikacij ter dostop do SQL 2005 iz okolij, ki niso Microsoftova.

PHP gonilnik je dodelan gonilnik Microsoft SQL Server ODBC, ki prevaja klice PHP v klice ODBC API. Na strani CodePlex je objavljena celotna izvorna koda gonilnika.

Drug element, ki je je na voljo od izida Windows Server 2008 je Internet Information Services 7.0, ki z dodatkom Fast CGI za IIS 7.0 omogoca uporabo tehnologij, ki temeljijo na CGI. IIS vam tako omogoca, da lahko uporabljate na enem spletnem strežniku tako PHP kot ASP aplikacije.

Tako lahko sedaj uporabite na vaših spletnih aplikacijah tudi kombinacijo Windows Server 2008, Internet Information Services 7,0, SQL Server 2005 in PHP.

Tomaž

Comments (0)

Skip to main content