Pošta Slovenije uporablja Windows Server 2008


Pošta Slovenije je bila eno prvih podjetij, ki je videlo v strežniku Windows Server 2008 poslovno vrednost za njihovo poslovanje. Bili so tudi v programu podjetij, ki v produkciji uporabljajo Windows Server 2008 preden je bila izdelana koncna razlicica in so tako še v zacetku leta priceli uporabljati terminalske storitve v novem strežniškem OS.

Spodaj je kratek opis študije primera, ki je nastala na osnovi zgornjega scenarija.

Pošta z informacijsko rešitvijo izboljšala zašcito aplikacij in oddaljeni dostop

Pošta Slovenije zagotavlja poštne storitve strankam iz cele Slovenije. Podjetje upravlja veliko število pošt in regionalnih središc. Ker so želeli narediti aplikacije za oddaljene uporabnike bolj dostopne in varne, je organizacija vpeljala strežnik Windows Server 2008. Administratorji lahko sedaj preprosteje upravljajo aplikacije, hkrati pa zagotovijo boljši oddaljeni dostop in vecjo varnost.

Vec na  http://www.microsoft.com/slovenija/resitve/stranke/posta_slovenije.mspx

Tomaž

Comments (0)

Skip to main content