Microsoftova vizija in strategija pospeševanja uporabe virtualizacije


Se opravicujem za dolg post, vendar je vsebina pomembna za razumevanje Microsoftovega pristopa k virtualizaciji ter razširitvi njene uporabe. Vsebina je današnje sporocilo za javnost, najava pa je bila narejena na Microsoft Virtualization Deployment Summitu 22. januarja 2008. Vec informacij o Summitu je tukaj.

-----

V skladu s svojo vizijo dinamicnih informacijskih sistemov je podjetje Microsoft predstavilo nabor novosti na podrocju virtualizacijskih tehnologij. Med predstavljenimi novostmi so nova orodja za upravljanje in vpeljavo virtualizacijske programske opreme ter partnerstvo s podjetjem Citrix Systems pri zagotavljanju združljivosti virtualizacijskih rešitev za strežnike in odjemalce. Prav tako je Microsoft najavil zakljucek prevzema podjetja Callista, katerega tehnologija omogoca izboljšano uporabniško izkušnjo namizij v virtualnih okoljih. Novosti uresnicujejo Microsoftovo vizijo vloge virtualizacije pri vzpostavljanju dinamicnih informacijskih sistemov, ki zagotavljajo prilagodljivost, ucinkovitost in znižanje stroškov.Las Vegas. Tekmovalci morajo za sodelovanje razviti spletno komponento ali aplikacijo z uporabniškim vmesnikom, izdelanim s tehnologijo Silverlight. Informacije o dogodku se nahajajo na naslovu.

Microsoft je predstavil razširjeno vlogo virtualizacije v svoji viziji dinamicnih informacijskih sistemov ter orisal celovito strategijo, s katero bo pospešil uporabo le-te. Podjetje je obenem napovedalo tudi prevzem podjetja Callista Technologies, katerega tehnologijo bodo uporabili za izboljšanje izkušnje koncnih uporabnikov pri uporabi virtualiziranih namizij in aplikacij. Microsoft je najavil tudi razširjeno zavezništvo s podjetjem Citrix Systems na podrocju virtualizacije strežnikov in odjemalcev, bolj prilagodljive možnosti licenciranja za virtualizacijo ter nova orodja za namestitev Microsoftove virtualizacijske programske opreme.

Microsoft ocenjuje, da manj kot pet odstotkov podjetij izkorišca prednosti virtualizacije, saj je tehnologija za številne organizacije prevec kompleksna in predraga. Microsoft s svojim celovitim pristopom, ki vkljucuje tako namizne racunalnike kot strežnike, naslavlja virtualizacijske zahteve na ravneh strojne in programske opreme ter upravljanja. Microsoft je v elektronskem sporocilu svojim strankam in partnerjem zacrtal vlogo virtualizacije v viziji dinamicnih informacijskih tehnologij. Vizija je usmerjena k zagotavljanju pravih informacijskih virov ob pravem casu in na pravem kraju ter oblikovanju ucinkovitih, prilagodljivih in stroškovno ugodnih informacijskih okolij.

Microsoft svoja prizadevanja in naložbe usmerja na tri glavna podrocja:

  • Prilagodljive rešitve za odjemalce in strežnike
  • Integrirane rešitve za upravljanje
  • Pospeševanje uporabe virtualizacijskih tehnologij

Prilagodljive rešitve za odjemalce in strežnike

Microsoft želi s svojimi celovitimi rešitvami virtualizacije, ki vkljucujejo tako odjemalce kot strežnike v podatkovnih središcih, zagotoviti najvišjo vrednost za svoje stranke. Tako lahko slednje virtualizirajo vecino namiznih gradnikov, vkljucno z operacijskim sistemom, aplikacijami, podatki in nastavitvami, ter jih jim omogocijo dostopnost s katerekoli naprave. Rezultat je izredno visoka stopnja prilagodljivosti uporabnikov ter povecana ucinkovitost in odzivnost informacijskih oddelkov.

Microsoft je zakljucil prevzem podjetja Callista Technologies, vodilnega ponudnika graficnih tehnologij za naslednjo generacijo virtualizacijskih rešitev. Programska oprema Callista izboljša uporabniško izkušnjo Microsoftovih vecpredstavnih aplikacij, virtualiziranih namestitev operacijskih sistemov ter namizij, ki gostujejo na strežnikih. Vkljucitev Callistinih tehnologij bo Microsoftu omogocila, da bo oddaljenim uporabnikom omogocil popolno izkušnjo operacijskega sistema Windows, ne da bi potrebovali zmogljivo strojno opremo. Prav tako bodo lahko ponudniki programske opreme v svoje rešitve dodali nove zmogljivosti. Financni pogoji prevzema niso bili predstavljeni javnosti.

Poleg prevzema je Microsoft predstavil tudi rešitve, ki omogocajo bolj prilagodljivo in ucinkovito upravljanje namizij, migracijo uporabnikov in upravljanje sprememb. Uporabniki imajo na voljo paleto razlicnih izdelkov, med katerimi so Windows Vista, Microsoft Desktop Optimization Pack, Windows Vista Enterprise Centralized Desktop ter terminalske storitve v operacijskem sistemu Windows Server 2008. Vec informacij je na voljo na naslovu http://www.microsoft.com/virtualization.

Integrirane rešitve za upravljanje

V informacijskih oddelkih virtualizacija spreminja posamezne strežnike v dinamicne podatkovne centre, kjer se aplikacije dodajajo v realnem casu, kar zagotavlja višjo stopnjo prilagodljivosti in ucinkovito izkorišcanje virov. Microsoft programsko opremo za virtualizacijo infrastrukture, kot sta nadzornik Hyper-V in terminalske storitve, nudi v okviru strežnika Windows Server 2008. Te rešitve dopolnjuje celovita upravljavska platforma Microsoft System Center, s katero je mogoce upravljati tako fizicne kot virtualne aplikacije in infrastrukturo.

Microsoft je na tem podrocju napovedal združljivost nadzornika virtualizacije in upravljanja z rešitvami Citrix. Podjetje Citrix razvija programsko orodje, s katerim bodo lahko stranke preprosto prenašale virtualne stroje med strežnikom Citrix XenServer in strežnikom Windows Server 2008 Hyper-V, s cimer bo zagotavljalo visoko stopnjo združljivosti. Preizkusna razlicica orodja bo na voljo v drugem cetrtletju leta 2008, koncna pa ob predstavitvi koncne razlicice nadzornika Hyper-V. Pospeševanje uporabe virtualizacijskih tehnologij

Virtualizacija je v razlicnih oblikah dostopna že vec kot štiri desetletja, vendar stranke šele v zadnjem casu zacenjajo razumevati poln vpliv tehnologije na razporejanje in upravljanje racunalniških virov. Za širšo uporabo je potrebno zagotoviti tako integrirana orodja za upravljanje kot tudi prednosti na podrocju infrastrukture. Microsoft se osredotoca na vec pobud, s katerimi bo pospešil vpeljavo virtualizacije pri izgradnji dinamicnih informacijskih sistemov.

  • Zavezništvo s podjetjem Citrix na podrocju virtualizacije namizij. Microsoft in Citrix bosta skupaj tržila široko paleto izdelkov za namizja, s cimer bosta strankam ponudila prilagodljive in stroškovno ugodne rešitve. Ponudba bo temeljila na rešitvah Windows Server 2008 in Windows Optimized Desktop, ki bodo razširjene z izdelki XenDesktop in Presentation Server podjetja Citrix. Podjetji bosta sodelovali tudi pri zagotavljanju združljivosti med svojimi izdelki.
  • Novi pospeševalci uvajanja virtualizacijskih rešitev. Microsoft bo skupaj s predstavitvijo strežnika Windows Server 2008 predstavil tudi štiri pospeševalce za vpeljevanje virtualizacijskih rešitev, s katerimi bodo lahko stranke preprosteje preizkušale, zavarovale in namestile Microsoftove virtualizacijske tehnologije na svojih namizjih in strežnikih. Dodatne informacije so na voljo na naslovu http://www.microsoft.com/technet/solutionaccelerators.
  • Povecana prilagodljivost licenciranja operacijskega sistema Windows Vista. Podjetjem Windows Vista Enterprise Centralized Desktop zagotavlja posebne licencne pogoje in prilagodljivost pri uporabi sistema Windows v virtualnih strojih na strežnikih in njihovi uporabi na osebnih racunalnikih in lahkih odjemalcih. Prav tako sedaj uporabniki razlicic Windows Vista Home Basic in Windows Vista Home Premium uporabljajo programsko opremo v okolju virtualnega stroja. Novi pogoji uporabniške licence so na voljo na naslovu http://www.microsoft.com/about/legal/useterms/default.aspx.
  • Podpora sistema Microsoft Office za virtualizacijo aplikacij. Microsoft je najavil, da sta pri delovanju v okoljih Microsoft Application Virtualization 4.5 in SoftGrid Application Virtualization 4.2 podprta sistema Microsoft Office 2003 in 2007. Tako lahko uporabniki na isti napravi istocasno uporabljajo vec razlicic sistema Office, kar omogoca preprostejšo vpeljavo, znižuje skupne stroške lastništva in zagotavlja visoko stopnjo razpoložljivosti in mobilnosti. Vec informacij je na voljo na naslovu www.windowsvista.com/optimizeddesktop.
Comments (0)

Skip to main content