Hyper-V Beta za Windows Server 2008


Predcasno (in brez predhodnih internih najav) je bila v cetrtek predstavljena prva beta razlicica Microsoftove virtualizacije, ki bazira na tehnologiji hipervizor - pod imenom Hyper-V.


Kljucne znacilnosti so:  1. Quick Migration and high availability providing solutions for planned and unplanned downtime

  2. Support for running Hyper-V with Server Core in the parent partition

  3. Import/Export of virtual machines

  4. Hyper-V now integrated with Windows Server Manager

  5. Integration components are now included in Windows Server 2008 meaning that when you install Windows Server 2008 in a Hyper-V virtual machine, Windows will automatically install the ICs.

  6. VHD Tools support (compaction, expansion and inspection)

  7. Emulated video card has changed from an S3 Trio video card to a more generic VESA compatible device. (This change resolves numerous video issues with non-Windows operating systems like Linux).

  8. Support for up to four virtual SCSI controllers per virtual machine

  9. Numerous fixes for compatibility, performance and scalability

Ta razlicica je na voljo samo v preizkusni razlicici Windows server 2008 RC1 Enterprise Edition, v ostalih razlicicah je še vedno vkljucena stara virtualizacija. Ce boste preizkušali Windows Server 2008 sedaj, vam vsekakor priporocam to razlicico.


Vec si lahko preberete še na blogu Windows Server Division Weblog ali Microsoftovi spletni strani, ki govori o virtualizaciji.


Tomaž

Comments (0)

Skip to main content