Microsoftovo leto strežnikov se začenja


Najprej naj povem, da se Microsoftovo poslovno leto zacne s prvim julijem, kar pomeni, da smo po dopustih šele dobro zakorakali v leto. Ko sem pripravljal predstavitev za jutrišnje srecanje Microsoftovih partnerjev sem ugotovil, da bo to leto res leto strežnikov.


Od prejšnjega tedna je na voljo System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), ki je pomembna pridobitev za virtualizacijsko zgodbo, saj bo z njim (skupaj z System Center Operations Managerjem) omogocal upravljanje mešanih, fizicnih in virtualnih, okolij na enoten nacin. V kratkem bosta na voljo tudi naslednik System Management Serverja 2003 (SMS)  System Center Configuration Manager 2007. Prav tako bo na voljo druga razlicica System Center Data Protection Managerja, ki predstavlja velik skok v funkcionalnosti, saj bo omogocal izdelavo varnostnih kopij in obnovo na razlicnih rešitev, kot so Exchange Servers 2003 in 2007 z naprednimi konfiguracijam gruc, SQL Server, SharePoint ter vaše aplikacij v okolju Windows.


Za poslovne uporabnike sta na voljo dva nova izdelka. PerformancePoint Server 2007 je celovito orodje za upravljanje ucinkovitosti poslovanja podjetja in zaokrožuje Microsoftovo paleto izdelkov za poslovno porocanje s funkcionalnostmi financnega nacrtovanja in nadziranja. Drugi izdelek je Office Communication Server, ki skupaj z Exchange Serverjem omogoca vzpostavljanje enotnih komunikacij v podjetju. To pomeni elektronsko pošto, IP telefonijo in njeno povezavo na fiksno telefonijo, spremljanje prisotnosti, neposredno sporocanje in še kaj.


Najpomembnejša stvar tega poslovnega leta je seveda izid treh najbolj pomembnih strežniških izdelkov: Windows Server 2008, SQL Server 2008, Visual Studio 2008.


Prvi med njimi (Windows Server 2008) bo v naslednjih dneh mogoce prenesti v razlicici Release Candidate 0. To pomeni, da bo to verzija, ki ima vkljucene vse funkcionalnosti, ki bodo vgrajene v koncno verzijo in se na njej izvajajo samo še popravki. V spodbudo vsem, ki se sprašujete kako dobra je ta verzija lahko povem, da nacrtujemo vpeljavo te razlicice Windows Serverja v produkciji (pilotski projekt) v enem najvecjih slovenskih podjetij.


Verjamem, da sem še kakšnega od strežnikov pozabil, vendar ste lahko brez skrbi, da se bo pojavil tukaj, ko bo to potrebno.


Tomaž

Comments (0)

Skip to main content