Virtualizacija danes in jutri – po Microsoftovo seveda


Za zacetek


Preden pricnete govoriti, da je VMWare najboljši in sploh .... Res je, trenutna Microsoftova tehnologija ne omogoca vsega tega, kar omogoca konkurenca. Vendar poglejmo nekaj let nazaj, ko je Microsft pricel z bazami podatkov. Takrat je bila situacija morda nekoliko podobna tej pri virtualizaciji. Mislim pa, da lahko danes recemo, da je SQL Server 2005 zelo pomemben igralec na trgu baz podatkov in poslovne inteligence. Ce ne verjamete, lahko pogledate, kaj o tem pravi IDC v svojem Worldwide RDBMS 2006 Vendor Shares: Preliminary Results for the Top 5 Vendors (žal je porocilo samo za posvecene). Ena ugotovitev je, da kljub rasti trga RDBMS SQL Server 2005 edina baza podatkov, ki je svoj tržni delež povecala. Drugo porocilo, osredotoceno predvsem na OLAP je The OLAP Report. Verjamem, da bo podobno tudi z virtualizacijo.


Virtualizacija danes


Danes se mnenja veliko krešejo okoli virtualizacije na strežniški strani, ceprav je virtualizacija prisotna tudi drugje in ne nujno manj pomembna. Z vidika virtualizacije pri Microsoftu imamo na voljo vec izdelkov za razlicne nacine virtualizacije:Spodnja slika lepo ponazarja stanje Microsoftove virtualizacije.


 nacini Virtualizacije


Ce vas zanimajo razlike med Virtual PC-jem in Virtual Serverjem so le-te opisane na Windows Virtualization team blogu.


Virtualizacija jutri 


Tehnologija, ki jo seveda vsi pri Microsoftu (in tudi vsi, ki delate na Microsoftovi platformi) pricakujemo, je Windows Server Virtualization, ki ima delovno ime Viridian. Osnovana je na tehnologiji Hypervisor. Le-ta bo prinesla virtualizacijo, ki za svoje delovanje ne potrebuje operacijskega sistema kot je to sedaj potrebno v Virtual Server 2005.


Viridian


Kot pri drugih rešitvah, ki se jih Microsoft loti resno je tudi pri virtualizaciji namen, da bomo ponudili celovito rešitev, kar pomeni integracijo vseh oblik virtualizacije skupaj z enostavnim upravljanje. V ta namen je v zadnjih fazah razvoja t.i. System Center Virtual Machine Manager, ki se bo integriral z System Center Operations Managerjem. Ta kombinacijo bo omogocala enotno upravljanje fizicnih in virtualnih strežnikov, kar je eden vecjih izzivov.


Naslednja pomembna stvar pri virtualizaciji je interoperabilnost ali sposobnost, da v virtualnem okolju uporabljamo razlicne operacijske sisteme ter možnost prenosa virtualnih strežnikov med razlicni virtualizacijskimi tehnologijami (ponudniki). Tudi na tem podrocju se pri Microsoftu veliko trudimo. Sodelovanje z Novell-om (2) je pomemben korak v tej smeri. Verjamem, da bodo sledile tudi druge povezave znotraj industrije na podrocju virtualizacije.


Virtualizacijo po Microsofotovo bo vsekakor pomembno vplivala na razvoj virtualizacije v IT industriji v prihodnjih letih, tako da se vsekakor splaca preveriti kaj bo prinesla virtualizacija v strežniku Windows Server 2008. Pomen virtualizacije za Microsoft je razviden tudi iz dejstva, da je le-ta aden od treh glavnih stebrov v okviru izida Windows Serverja 2008.


Vec o Microsoftovi virtualizaciji danes in jutri si lahko ogledate tukaj.


Tomaž


Opomba: Vsa mnenja, navedena v tem zapisu, so avtorjeva in ne predstavljajo uradnih stališc Microsofta.

Comments (0)

Skip to main content