In ime je … Windows Server 2008!


Ce še ne veste, smo pri Microsoftu najavili uradno ime nove razlicice strežniškega operacijskega sistema (naslednika sedanjega Windows Server 2003 R2). Ime Windows Server 2008 seveda ni revolucionarno. Zakaj takšno ime lahko vidite v video kolažu »What's in a name?« (še posebej vam bo všec, ce imate radi žvižganje). Tu boste našli še kakšno drugo informacijo o novem strežniku.


Za tiste, ki niste bili na NTK in niste uspeli sodelovati v nagradni igri prilagam kratek opis kljucnih sedmih scenarijev, ki kažejo zakaj bo Windows Server 2008 super izdelek, ki ga je vredno preizkusiti že danes.


 


7 scenarijev uporabe strežnika Windows Server 2008


Virtualizacija strežnikov: Strežniška vloga virtualizacije nudi popolnoma novo paradigmo za namešcanje in licenciranje, ki omogoca vec operacijskim sistemom (Microsoftovim in sistemom drugih izdelovalcev), da delujejo v virtualni infrastrukturi, ki ni vezana na strojno opremo.


Centraliziran dostop do aplikacij: Windows Server 2008 z uporabo terminalskih in certifikatskih storitev zagotavlja varen dostop do poslovnih aplikacij prek interneta. Terminalske storitve oddaljenim uporabnikom in uporabnikom, povezanim v omrežje, nudijo varen dostop do aplikacij, ki so centralizirane in zavarovane v podatkovnem središcu.


Informacijska podpora v podružnicah: Organizacije lahko v podružnicah, kjer je namešcen strežnik Windows Server 2008, izboljšajo varnost, namešcanje strežnikov, sistemsko administracijo in ucinkovitost komunikacij prek omrežij WAN.


Varnost in uveljavljanje politik: V operacijskem sistemu Windows Server 2008 je varnost izjemno izboljšana s pomocjo varnostnih vlog, zašcitenega dostopa do omrežja Network Access Protection, osrednjega upravljanja pravil ter rešitev za varen brezžicen in oddaljen dostop.


Platforma za splet in aplikacije: Windows Server 2008 nudi varno in upravljivo platformo za razvoj ter zanesljivo gostovanje aplikacij in storitev, ki tecejo na strežniku ali pa uporabniki do njih dostopajo prek spleta.


Upravljanje strežnika: Windows Server 2008 izboljša upravljanje enega ali vec strežnikov. Nova nadzorna plošca za upravljanje strežnika Server Manager v sistemu Windows Server 2008 je dodatek za upravljavsko nadzorno plošco Microsoft Management Console (MMC).


Visoka razpoložljivost: Windows Server 2008 nudi višjo razpoložljivost, s cimer zagotavlja stalno dostopnost sistema in povecano storilnost. Dejavno spremlja stanje namešcenih vlog in proaktivno prikazuje podatke o potencialnih okvarah, s cimer zmanjšuje možnosti za nedelovanje strežnika.


Tomaž

Comments (0)

Skip to main content