Power BI a jemný úvod do DAXu


Co je jazyk DAX?

Jazyk DAX je kolekce funkcí, operátorů a konstant, které lze použít ve vzorci nebo výrazu k výpočtu a vrácení jedné nebo více hodnot. Jednodušeji řečeno, jazyk DAX vám pomůže vytvořit nové informace z dat, která už jsou ve vašem modelu.

Pokud to s Power BI myslíme vážně, je nutné si uvědomit, že si nevyjdeme jen se surovými daty, ale budeme muset nad nimi provádět různé operace. Dnes si ukážeme, jak dopočítávat hodnoty pro jednotlivé řádky. A aby nám téma bylo bližší, vzal jsem aktuální čísla ze sklizně 2017 uveřejněné ČSÚ 16.2.2018 https://www.czso.cz/csu/czso/definitivni-udaje-o-sklizni-zemedelskych-plodin-2017

Připravil jsem si pro Vás trénovací data ke stažení: výnosyDAX soubor excelu a výsledný Power BI (zip) sklizeň

Ukázka importu dat.

Načtená data

Úprava dat

Odstranění prázdných řádků

Připravená data

Vytvoření vypočteného sloupce

Přidáme nový sloupec a zadáme tento vzorec

 

Pšenice celkem = List2[Pšenice jarní Plocha] + List2[Pšenice ozimá plocha]

Tím dostaneme součet plochy pšenice jarní a pšenice ozimé, pokud máme výsledek dobře, je možné to ověřit s hodnotou ve sloupci Pšenice celkem plocha

Stejným způsobem si vyzkoušíme sečíst Brambory ranné Plocha a Brambory ostatní Plocha  výsledek zde ovšem není shodný s Brambory celkem Plocha, zde je to vinou členění a v tabulce nejsou uvedeny všechny podkategorie.

Další vzorec co si vyzkoušíme, bude výpočet hektarového výnosu u pšenice tzn. Celková sklizeň / Celková plocha a výsledek je výnos v t/ha.

Stejný způsob vyzkoušíme u Brambor celkem

vynos brambory = List2[Brambory celkem Sklizeno]/List2[Brambory celkem Plocha]

Pevně věřím, že i tento krátký úvod do jazyka DAX Vám pomůže efektivněji využít nástroj Power BI.

S pozdravem Karel Rejthar – MIEE

 

Comments (0)

Skip to main content