Miniseriál o SCCM (System Center Configuration Manager)- díl 6. SCCM 2012 R2 – Instalace Hotfix a SP1


Instalace Hotfix a SP1
Pro správné fungování musíme nainstalovat následující dvě opravy.
KB2905002
Tuto opravu stáhneme z následujícího odkazu. Při stahování budeme požádáni o mail, na který nám přijde odkaz ke stažení. Opravu stáhneme a spustíme samorozbalovací archiv. Tím získáme soubor CM12-R2RTM-QFE-KB2905002-X64-ENU.exe
Myslím, že tady není nutno vkládat tolik obrázků z instalace, proto se omezím pouze na popis postupu
Spustí se nám průvodce. Potvrdíme přijetí licence.
Proběhne kontrola připravenosti k instalaci. Nesmí zde být Error. Pokud se objeví Warning, tak je vhodné vyřešit i toto hlášení.
Vybereme Install the Update for the Configuration Manager Console.
V Okně Deployment Assistance Options vybereme všechny možnosti a potvrdíme.

Další informativní okno (Package, Program a Source path) rovněž potvrdíme.
Obdobná okna se objeví několikrát, všechna potvrdíme a pokračujeme.
Nakonec potvrdíme Install.
Instalace musí proběhnout bez problémů.

Na závěr obdržíme hlášení, že Update byl nainstalován úspěšně.

Nainstalování Update si ověříme spuštěním nástroje Configuration Manager Console
Rozklikneme Software Library – Overview – Application Management – Packages
Zde se objeví složka Configuration manager Updates. Vybereme ji a vpravo se objeví čtyři updaty (KB 2905002). Tím máme potvrzenu instalaci prvního updatu.
Hotfix KB2907591
Nyní musíme nainstalovat druhý hotfix. Stáhneme ho z následujícího odkazu.
Spustíme a získáme instalační soubor.
Objeví se nám obdobná okna jako v předešlém případě.
Potvrdíme licenci a předinstalační kontrola musí být v pořádku.
V okně Deployment Assistance Options vybereme pouze Site servers…. Ostatní ani nelze.

Opět se nám objeví informace ohledně Package, Program a Source path. Potvrdíme.
V následujícím okně spustíme instalaci.
Opět musíme obdržet informaci o úspěšné instalaci.

Nyní se objeví okno potvrzující úspěšné nainstalování Updatu.

O úspěšném nainstalování se opět přesvědčíme spuštěním nástroje Configuration Manager Console. Opět rozklikneme Software Library – Overview – Application Management – Packages – Configuration manager Updates. V pravé části se nám objeví nainstalovaný update KB 2907591.
Instalace SP1 (pro SCCM 2012 R2)
Také nainstalujeme SP 1 (pokud máme verzi SCCM 2012 R2). Tento upgrade nám umožní do SCCM integrovat produkt Microsoft Intune. To nám umožní sledovat a spravovat zařízení, které jsou často mimo školu (firmu).
Upgrade můžeme stáhnout z následujícího odkazu.
Zde uvede ještě dva odkazy s podrobnostmi ohledně tohoto upgradu. Odpoví na případné otázky ohledně upgrade.
https://blogs.technet.microsoft.com/configmgrdogs/2015/05/18/configmgr-2012-r2-service-pack-1-or-service-pack-2-understanding-your-upgrade-options/
https://blogs.technet.microsoft.com/enterprisemobility/2015/05/19/system-center-2012-configuration-manager-sp2-and-system-center-2012-r2-configuration-manager-sp1-frequently-asked-questions/
Podrobný popis instalace již neuvádím, protože je analogický s předešlými. Opět postupujeme pečlivě podle průvodce.

Karel Nymsa – MIE Expert
Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř


Comments (0)

Skip to main content