333 tipů pro Office 2016 (331. – 333.)


331.     Jak vytvořit nový úkol?

Úkoly jsou čtvrtou a poslední hlavní součástí Outlooku. Nabízejí vám možnost vytvářet si jednotlivé úkoly, které máte splnit, u každého úkolu zadávat důležité informace apod. Stačí, když si klepnete v levém dolním rohu aplikace na položku Úkoly a na kartě Domů klepnete na první položku – Nový úkol.

332.     Jak delegovat úkol na další osoby?

Další výhodou úkolů v Outlooku je možnost delegovat úkol na další osobu. Nadřízení tak mohou vytvářet úkoly a delegovat je na své podřízené, a být navíc informováni o stavu jejich splnění. Stačí, když při vytváření úkolu klepnete na kartě Úkol ve skupině Spravovat úkol na položku Přiřadit úkol. Následně jen stačí vybrat, komu úkol přiřadíte a odeslat jej. Příjemci se v Outlooku zobrazí jako úkol a jakoukoliv změnu (zejména v jeho stavu), kterou daná osoba provede, pak ihned vidíte také. Takže stačí jen rozdávat úkoly a sledovat jejich plnění.

333.     Jaké jsou nejčastější klávesové zkratky v Outlooku?

V následujících tabulkách je zobrazen seznam některých základních klávesových zkratek a funkčních kláves tak, jak je uveden i v nápovědě pro aplikaci Outlook 2016.

Základní navigace

Akce
Klávesová zkratka
Přechod do složky Pošta
CTRL+1
Přechod do složky Kalendář
CTRL+2
Přechod do složky Lidé
CTRL+3
Přechod do složky Úkoly
CTRL+4
Přechod do složky Poznámky
CTRL+5
Přechod do seznamu složek v podokně složek
CTRL+6
Přechod na zástupce
CTRL+7
Přechod na další zprávu (je-li otevřená zpráva)
CTRL+TEČKA
Přechod na předchozí zprávu (je-li otevřená zpráva)
CTRL+ČÁRKA
Přepnutí mezi podoknem složek, hlavním oknem Outlooku, podoknem čtení a panelem úkolů
CTRL+SHIFT+TAB nebo SHIFT+TAB
Přepnutí mezi oknem Outlooku, menšími podokny v podokně složek, podoknem čtení a sekcemi na panelu úkolů
TAB
Přepnutí mezi oknem Outlooku, menšími podokny v podokně složek, podoknem čtení a sekcemi na panelu úkolů a zobrazení přístupových kláves na pásu karet Outlooku
F6
Pohyb po řádcích záhlaví zprávy v podokně složek nebo v otevřené zprávě
CTRL+TAB
Pohyb po podokně složek
Klávesy se šipkami
Přechod do jiné složky
CTRL+Y
Přechod do pole Hledat
F3 nebo CTRL+E
Přechod na předchozí zprávu v podokně čtení
ALT+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ČÁRKA nebo ALT+PAGE UP
Posunutí textu o stránku dolů v podokně čtení
MEZERNÍK
Posunutí textu o stránku nahoru v podokně čtení
SHIFT+MEZERNÍK
Rozbalení nebo sbalení skupiny v seznamu e-mailových zpráv
ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Přechod na předchozí zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook
ALT+B nebo ALT+ŠIPKA VLEVO
Přechod vpřed na další zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook
ALT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr informačního panelu a zobrazení nabídky příkazů (pokud jsou dostupné)
CTRL+SHIFT+W

Vytvoření položky nebo souboru

Akce
Klávesová zkratka
Vytvoření události
CTRL+SHIFT+A
Vytvoření kontaktu
CTRL+SHIFT+C
Vytvoření distribučního seznamu
CTRL+SHIFT+L
Vytvoření faxu
CTRL+SHIFT+X
Vytvoření složky
CTRL+SHIFT+E
Vytvoření žádosti o schůzku
CTRL+SHIFT+Q
Vytvoření zprávy
CTRL+SHIFT+M
Vytvoření poznámky
CTRL+SHIFT+N
Vytvoření dokumentu Microsoft Office
CTRL+SHIFT+H
Vystavení do této složky
CTRL+SHIFT+S
Vystavení odpovědi v této složce
CTRL+T
Vytvoření složky hledání
CTRL+SHIFT+P
Vytvoření úkolu
CTRL+SHIFT+K
Vytvoření zadání úkolu
CTRL+SHIFT+U

 

Autor: Karel Klatovský


Comments (0)

Skip to main content