Proč používám OneNote ve výuce


Za spokojeného uživatele programu OneNote se považuji už velmi dlouho. Můj skromný odhad činí alespoň deset let, a přesto, že jsem ho dříve nepoužíval k pracovním účelům a nebyly k dispozici technologie jakou je OneDrive, jsem vítal jeho snadné a intuitivní použití.

1

Za dobu existence, tento produkt ušel dlouhou cestu a dnes nabízí mnoho zajímavých funkcí při zachování, ne-li zlepšení snadnosti používání. Podstatným benefitem, který časem přibyl je umístění sešitu OneNote v cloudu a tím i možnost mít data stále po ruce. Mohu si tak otevřít poznámkový blok (OneNote) v práci, pracovat na poznámkách či souborech a po příjezdu domů pokračovat bez problémů v rozepsaném článku nebo si jen prohlédnout poznámky, které jsem si udělal v práci. Poznámky lze číst a do jisté míry i upravovat prakticky na jakémkoliv zařízení od počítače, přes tablet až po mobilní telefon s různými operačními systémy. Dost ale o OneNote pro osobní použití. Podívejme se na Class Notebook pro použití ve výuce.

Class Notebook

2Co mě jako učitele opravdu nadchlo bylo vylepšení, se kterým přišel Microsoft v ne tak dávné historii. Tímto vylepšením je Class Notebook (Poznámkový blok předmětu), což je doplněk, který dává „obyčejnému“ poznámkovému bloku další rozměr. Tím je možnost využít ho ve výuce. Class Notebook umožňuje vytvořit řízený přístup studentů k poznámkovému bloku.

Struktura Class Notebook

Učím předměty oboru Informační technologie a nové předměty vedu už pouze ve OneNote. Hlavní devizou poznámkového bloku je rozdělení na skupiny oddílů. Těmi jsou

  • Prostor učitele
  • Knihovna obsahu
  • Prostor pro spolupráci
  • Individuální prostor studenta

Každá skupina oddílu má jinou úroveň přístupu z pohledu studenta. Zatímco „Prostor učitele“ studenti nevidí, do „Knihovny obsahu“ se mohou dívat, nemohou v něm však provádět úpravy. „Prostor učitele“ je tak ideálním místem na přípravy, prezentace, videa, testy či dotazníky, které vyučující zobrazuje podle potřeby přímo ve výuce, nebo je postupně předává do prostoru „Knihovny obsahu“, kde je mohou v podobě stránek s multimediálním obsahem studenti zobrazit.

3kontPokud chci, aby na mnou připraveném materiálu studenti udělali individuální úpravu, stačí dvakrát kliknout a stránku poskytnout studentům k dispozici jako kopii, která se umístí v „Individuálním prostoru studenta“, a ke kterému se mohu vždy snadno vrátit a ohodnotit ho pomocí možnosti „Zkontrolovat práci studentů“.

Prostor pro spolupráci“ je perfektní na kooperativní výuku a na projekty. Studenti zde mohou obsah nejen číst, ale mohou ho i upravovat. Na celé této činnosti je nejlepší to, že lze pracovat na různých místech a synchronizace zajistí průběžné zobrazování změn všem účastníkům. Já jako vyučující tak mám možnost sledovat prakticky online, jak studenti tvoří obsah, jaký je jejich pokrok a jak s ním pracují. OneNote umožňuje i sledovat, jaký uživatel a na jakém odstavci pracoval, a to včetně času dokončení úprav.

Posledním ze skupin oddílů je „Individuální prostor studenta“, který jsem sice zmínil v textu výše, ale je třeba ještě doplnit následující. Pro mě osobně je to prostor, který je cenným zdrojem informací pro mě jako pro učitele, protože si v něm moji studenti tvoří vlastní poznámky. Neznám lepší zpětnou vazbu než vlastní poznámky studentů. Mohu se tak podle těchto záznamů zaměřit na látku, která není zcela jasná, nebo si ověřit, zda studenti chápou souvislosti látky a správný význam používané terminologie či faktů ve výuce.

Závěr

Pevně věřím, že jsem těmi pár větami inspiroval k používání OneNote i další kolegyně a kolegy, kteří zatím tuto součást Office 365 nevyzkoušeli ať už proto, že jí neznali, nebo že si nebyli jistí k čemu přesně je. Mohu všechny ujistit, že práce s OneNote je velmi jednoduchá a intuitivní a není potřeba bát se dlouhého zvykání si na obsluhu aplikace jako je tomu například u LMS systémů nebo specializovaných programů.

 

Mgr. Jan Tříska – MIE Expert

 

 

 


Comments (0)

Skip to main content