333 tipů pro Windows 10 (281. – 285.)


281.     Jak změnit nastavení spuštění služeb?

Pokud u některé služby na vašem počítači chcete změnit např. automatické spouštění apod., lze to provést ve Správci úloh (Ctrl + Shift + Esc) na kartě Služby. Zde jsou vidět všechny služby v počítači, jejich stav, popis a typ spouštění. Pokud chcete u některé služby změnit parametry, stačí na ní dvakrát kliknout a nastavit potřebné hodnoty. Tyto změny se například používají u vypnutí zbytečných a nepoužívaných služeb z důvodu zrychlení systému a vypnutí nepotřebných služeb.

282.     Již žádná vyskakovací bezpečnostní okna

Jedním z důvodů, proč nebyl veřejností přijat operační systém Windows Vista, bylo poměrně přísné nastavení zabezpečení tohoto systému a při jakémkoliv hlubším nastavení systému se uživateli zobrazilo okno s nutností potvrzení tohoto kroku. Podobná ochrana se nachází i v systému Windows 10, nicméně ve výchozím nastavení je síla této bezpečností funkce zmírněna. Pokud však chcete vrátit nastavení do nejbezpečnějšího režimu nebo naopak funkci Řízení uživatelských účtů zcela vypnout, postupujte následovně:
1.       Ovládacích panelech otevřete Uživatelské účty a v zobrazeném okně klikněte na položku Změnit nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů.
2.       Pomocí posuvníku změňte úroveň nastavení na požadovanou hodnotu.
Po restartu počítače se systém bude chovat dle nastaveného zabezpečení. Uvědomte si však, že pro zejména začínající uživatele není vhodné tuto ochranu zcela vypínat, tito uživatelé by měli být informováni o tom, že dělají hlubší zásah do systému a mělo by je to nabádat k větší opatrnosti.

283.     Jak vypnout upozornění z centra akcí?

Centrum akcí je součást systému Windows  a upozorňuje uživatele na možné problémy s konfigurací systému. Jedná se třeba o zprávy týkající se nastavení aktualizací, firewallu, antivirové ochrany, zálohování a další. Pokud některé z těchto kategorií upozornění chcete vypnout, stačí v Ovládacích panelech kliknout na položku Centrum akcí a v levé horní části vybrat položku Změnit nastavení Centra akcí. V otevřeném okně si poté vyberte, na jaké kategorie informací chcete/nechcete být upozorňováni.

284.     Jak zobrazit zprávu po spuštění počítače?

Ve Windows 10 lze pomocí editoru registru nastavit, aby se po spuštění systému zobrazila vámi zadaná zpráva. Stačí, když si spustíte Editor registru (Start – regedit) a naleznete umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\System.
V něm dvakrát klikněte na klíč legalnoticecaption. V něm nastavená hodnota určuje nadpis zobrazeného textu. Ve stejném umístění se také nachází klíč legalnoticetext, hodnota v něm nastavená představuje samotný zobrazovaný text. Pokud zadáte tyto dvě hodnoty a restartujete počítač, po spuštění počítače se zobrazí zadaný text.

285.     Jak spustit správce úloh?

Nejrychlejší cestou, jak spustit správce úloh je klávesová zkratka Ctrl + Shift + Esc. Pomocí správce úloh máte možnost zobrazit spuštěné aplikace a procesy a ukončovat je, např. v případě zamrznutí. Dále jsou zde zobrazeny spuštěné služby systému, informace o výkonu počítače (zátěž procesoru a volná operační paměť), informace o využití sítě a připojených uživatelích.
Autor: Karel Klatovský

Comments (0)

Skip to main content