333 tipů pro Office 2016 (261. – 265.)


261.     Jak smazat animaci objektu?

Také odstranění animace z objektu je velice jednoduchá záležitost, kterou lze provést tak, že si vyberete příslušný objekt a na kartě Animace v galerii animací zvolte první „animaci“ nazvanou Žádná.

262.     Jak spravovat animace na snímku?

Pokud je na snímku objektů s animacemi více, začne být situace z hlediska animací trochu nepřehledná. Nepoznáte na první pohled, jaká animace je nastavena pro který objekt nebo v jakém pořadí jdou animace za sebou (důležité kvůli začátku spuštění animace), popř. jakou akcí je animace spuštěna. U jednoho objektu jsou všechny tyto informace vidět na kartě Animace, u více objektů najednou nikoliv.
 
Pro správu animací v rámci snímku slouží tzv. Podokno animací. Po jeho aktivaci (karta Animace – skupina Rozšířené možnosti animací) se v pravé části aplikace PowerPoint zobrazí stejnojmenné okno, v němž je přehledně vidět, jaké je pořadí animací, délka trvání animace a pomocí ikonky je charakterizován i typ vybrané animace. Přes pravé tlačítko myši můžete pomocí kontextové nabídky na jednotlivých animacích provádět další úpravy, změny pořadí a detailnější nastavení.

263.     Jak nastavit, co spustí animaci?

Na kartě Animace naleznete ve skupině Časování příkaz pro podrobnější nastavení časování animace objektu, a to v nabídce začátek, která má tři volby:
• Při kliknutí – animace se spustí při kliknutí myši nebo aktivační klávesy na klávesnici (Enter, mezerník, šipka doprava). Při tomto nastavení se celá prezentace zastaví a čeká se na aktivaci animace, špatně nastavené časování bývá jedním z nejčastějších problémů, proč celá prezentace v případě potřeby neběží sama od začátku až do konce.
• S předchozím – animace objektu se spustí zároveň s předchozí animací. Je tedy možné nastavit souběžné spuštění dvou a více animací najednou. Např. na hlavní stránce může najednou přiletět název prezentace a jméno autora, i když se jedná o dvě samostatná textová pole. U tohoto nastavení není nutné klepat na myš nebo využívat aktivační klávesy, vše běží automaticky.
• Po předchozím – animace objektu čeká, až se kompletně dokončí animace předchozí, a teprve poté se spustí. Např. přiletí název prezentace, a jakmile je textové pole s názvem prezentace na svém místě (přiletělo, kam má), tak se automaticky spustí animace příletu jména autora. Taktéž u tohoto nastavení není nutné klepat na myš nebo využívat aktivační klávesy, vše běží automaticky.

264.     Jaké jsou základní skupiny animací?

Všechny animace, které jsou v PowerPointu k dispozici pro rozpohybování objektů, se dělí do čtyř základních skupin:
• Úvodní – efekty pro zobrazení objektů na snímku, tj. na snímku není vidět žádný objekt a má se efektním způsobem zobrazit;
• Zvýrazňující – efekty pro zdůraznění objektů na snímku, tj. objekt je na snímku vidět a je vhodné ho určitým způsobem zvýraznit a odlišit od ostatních;
• Závěrečné – skupina efektů pro efektní zmizení objektu ze snímku;
• Dráhy pohybu – možnosti pro nakreslení vlastních cest objektu po snímku.

265.     Jak spustit prezentaci?

Jakmile je prezentace hotova, je možné ji konečně spustit. Spuštěná prezentace se zobrazí přes celou obrazovku. Z plochy zmizí veškeré pracovní nástroje, jako jsou pásy karet, ikony, nabídky, tlačítka, dokonce i kurzor myši. Vše zabere pouze obraz prezentace, takže posluchače nebudou rušit prvky, které by ho stejně nezajímaly a které s prezentací nesouvisejí. Z monitoru se tak stane jakási projekční plocha (při projekci prezentace pomocí dataprojektoru na plátno pak skutečná).
Z jakéhokoliv snímku je možné prezentaci spustit stisknutím klávesy F5. Prezentace bude po stisku klávesy F5 spuštěna vždy od prvního snímku bez ohledu na to, na kterém snímku právě stojíte.
Autor: Karel Klatovský

Comments (0)

Skip to main content