333 tipů pro Windows 10 (251. – 255.)


251.     Jak obnovit počítač, když nechce nastartovat?

Co když se systém nechce ani spustit, jaké pak má uživatel vlastně možnosti opravy?
Pak je nutné spustit konzoli pro obnovení systému, a to pochopitelně před samotným spuštěním (které ale v danou chvíli nefunguje). Jak na to? Uživatel má v tomto případě dvě možnosti:
1. Preventivně si přes nabídku Start spustit příkaz Vytvořit jednotku pro obnovení, kterou pak využijete jako spouštěcí a která vám umožní spustit nástroje pro obnovu. Pro tuto jednotku je vhodné použít USB flash disk, který musí mít kapacitu minimálně 256 MB.
2. Využít instalační USB nebo DVD, spustit instalaci, ale hned ve druhé obrazovce, po výběru jazykových nastavení, klepnout v dolní části okna na příkaz Opravit tento počítač a následně na položku Odstranit potíže.

252.     Jak reinstalovat systém Windows 10 bez ztráty uživatelských dat?

V případě nutnosti čisté reinstalace operačního systému se standardně smaže veškerý obsah systémového oddílu a uživatel musí znovu vytvářet uživatelské účty, upravovat uživatelský profil k obrazu svému a znovu instalovat používané aplikace. Pokud jste tedy z nějakých důvodů neprovedli kompletní obnovu ze zálohy, ale čistou instalaci, jedná se o poměrně časové náročný proces vrátit vše do původního stavu. Alespoň částečné ušetření času vám přináší Nástroj Migrace profilu uživatele. Pomocí tohoto nástroje si můžete uložit a poté opět obnovit uživatelské účty, dokumenty, hudbu, obrázky, e-mail, oblíbené položky internetu, videa a další. Tento nástroj můžete využít i při migraci na jiný, např. nový počítač. Přenést tyto data můžete buď pomocí speciálního kabelu, po síti, nebo pomocí flash disku. Poslední možnost je asi nejjednodušší. V průvodci si jen vyberete, zda se jedná o váš starý počítač (tj. ze kterého chcete data uložit) nebo nový (na který chcete data obnovit). Průvodce prohledá počítač, uživatelské účty a jejich obsah. Co přesně se bude při procesu migrace ukládat a co ne si můžete i podrobně vybrat. Pokud máte například ve složce Videa nahrané filmy o velikosti několika GB, je zbytečné je do profilu ukládat také. Uložený soubor s daty je samozřejmě možné zaheslovat. Po uložení na vybranou jednotku stačí poté spustit ten samý nástroj na novém/reinstalovaném počítači a v průvodci vybrat, že se jedná o nový počítač a dále postupovat podle pokynů průvodce.

253.     Jak obnovit stav počítače do dřívějšího stavu?

Při neodborném zacházení se systémem nebo v případě softwarové poruchy, napadení virem apod. se může stát, že se systém již nechová tak jak má, nelze spouštět některé aplikace apod. Pro tyto případy je ve Windows již od dob Windows XP funkce Obnovení systému.  Tento nástroj na základě určitých časových intervalů nebo v případě větších systémových změn (instalace nového software apod.) automaticky ukládá stav systému v dané chvíli.
Až nastane ta chvíle, že se systém stal nestabilním, je vhodné využít právě tento nástroj. Díky automatickému ukládání je k dispozici stavů systému vždy více a obnovit systém můžete po nalezení a spuštění nástroje Obnovení systému v nabídce Start. Nástroj vám automaticky navrhne nejvhodnější bod obnovení, nicméně si samozřejmě můžete vybrat i jiný. To se hodí zejména v případě, když vám navržený bod obnovení stav nezlepšil a chcete zkusit vybrat jiný, starší. Důležité je vědět, že obnovení systému nemá vliv na vaše uložená data a pokud jste například včera napsali a uložili do dokumentů důležitý soubor a provedete obnovu stavu, který byl před týdnem, soubor bude i nadále ve vašich dokumentech zachován.

254.     Jak vytvořit bod obnovení?

Body obnovení jsou pro případnou obnovu systému do dřívějšího stavu vytvářeny automaticky, většinou v souvislosti s instalací nějaké větší aplikace nebo aktualizace. Nicméně uživatel má i možnost samozřejmě si vytvořit bod obnovení systému v jakýkoliv moment, který uzná za vhodný. To se provádí v Ovládacích panelech v panelu Systém. Zde vlevo klikněte na příkaz Ochrana systému a v nově otevřeném okně klikněte na tlačítko Vytvořit. Nyní jen zadejte název bodu obnovení a spusťte proces vytvoření. Po několika okamžicích je bod vytvořen a v případě nutnosti obnovy jej budete samozřejmě moci použít.

255.     Jak vypnout funkci obnovení systému?

Obnovení systému je užitečná vlastnost, která vám umožňuje obnovit systém do předchozího stavu systému. Tyto body obnovy se vytvářejí automaticky a je pro ně vždy vyhrazena vždy část pevného disku. Pokud si však tuto funkci přejete vypnout a ušetřit tak navíc místo na disku, je možné ji vypnout tímto způsobem:
1.       Ovládacích panelech klikněte na položku Systém.
2.       V tomto okně klikněte v levé části na příkaz Ochrana systému.
3.       Na stejnojmenné záložce je možné pomocí tlačítka Konfigurovat určit, zda chcete pro daný oddíl vypnout kompletní ochranu systému, zda ponechat pouze možnost obnovení předchozí verze souboru, nebo zda chcete mít možnost kompletně obnovit systém. Navíc na této kartě můžete nastavit, jaká část z velikosti oddílu bude pro tyto data vyhrazena.
 
Autor: Karel Klatovský

Comments (0)

Skip to main content