OfficeArena 2017 je v plném proudu


První prosincový den odstartoval pátý ročník soutěže základních a středních škol – Office Arena 2017. Soutěž, která je realizována ve spolupráci se Vzdělávacími centry Microsoft Partneři ve vzdělávání Česká republika a jejímž pravidelným generálním partnerem je společnost Microsoft s.r.o. navazuje na velmi úspěšné předchozí ročníky, kterých se zúčastnily stovky žáků celé republiky.

Žáci a studenti si testují své technické znalosti práce s aplikacemi Microsoft Office ale i prezentační a komunikační dovednosti obhajobou své soutěžní práce. Zadání jsou vždy strukturována tak, že technická vyspělost a dobrá práce s aplikacemi je jen jednou z částí hodnocení, soutěžící vždy řeší komplexní reálný problém, snaží se jej zařadit do souvislostí, popisují jednotlivé části úkolu.

Soutěž je rozdělena na dvě soutěžní kategorie – žáci základních škol a studenti středních škol. V tuto chvíli probíhá registrace škol a žáků (studentů) do soutěže a současně probíhají školní kola, která budou ukončena 19. 2. 2017. Čím dříve se škola a žáci(studenti) zaregistrují, tím více mají času na vypracování projektu.

Školní garanti soutěže následně nominují dva soutěžící do krajského kola a porota vybere ze všech nominovaných patnáct soutěžících z každé kategorie, kteří se utkají v krajském kole. Výherci z krajských kol se pak setkají na celostátním finále v Praze.

Pokud chcete soutěžit a nebo si jen zadání soutěže vyzkoušet, máte stále možnost. Stačí se registrovat na stránkách soutěže www.soutezarena.cz . Veškeré soutěžní práce lze odevzdávat na úložiště Sharepoint, které je v současné době pohodlně dostupné opět ze stránek soutěže pod odkazem „Školní kolo“.

Aktuální informace také přinášíme na http://www.facebook.com/officearena .

Na setkání v krajských kolech se těší organizátoři Office Arena 2017.

1


Comments (0)

Skip to main content