Power BI – analýza Facebook reakcí


Tento článek navazuje na předchozí článek https://blogs.technet.microsoft.com/skolstvi/2016/01/01/power-bi-desktop-praktick-pklad-vizualizace-dat-z-facebooku/ . Původní článek je hlavně doplněn o novinky z roku 2016, a to rozšíření lajků o více druhů reakcí.

1_fb

Začátek je stejný jako v předchozím článku.

Pokud máte svůj účet na Facebooku, tak se pomocí konektoru k němu připojíte.

Na záložce Domu vybereme možnost Získat data.

V dialogu Získat data  v části Další vybereme Facebook

Po té co klikneme na Připojit se objeví upozornění na Připojování ke službě třetích  stran .

Po kliknutí na Pokračovat se v dialogovém oknš Facebook vybere z rozbalovacího menu Připojení volba Příspěvky

Kliknete OK.

Po navázání připojení ke stránce, uvidíte data, která jsou načítaná do modelu.

Zde začíná nová část

Editor dotazu  zobrazí data. Editor dotazu je součástí Power BI Desktop, ale zobrazen v samostatném okně.

 

Pokud jste v editor dotazů poprvé je potřeba si zapnout zobrazení Řádků vzorců

7_fb

 

V řádku vzorců změňte stávající vzorec a změňte verzi z "v2.2" na "v2.6", pak přidejte příponu /posts?fields=reactions")

Pro ilustraci uvádím kompletní zdroj:

 

= Facebook.Graph("https://graph.facebook.com/v2.6/me/posts?fields=reactions")

8_fb

Rozšiřte sloupec reactions o položku name a type a zaškrněte Používat původní název sloupce jako předponu

 

9_fb

Podobnou úpravu uděláme i u sloupce objeck_link, kde přidáme položku created_time

10_fb

Změňte datový typ ve sloupci  created_time na Datum/čas

11_fb

V Editoru dotazů klikneme na Zavřít a použít a můžeme začít tvořit podrobnější vizualizace.

12_fb

 

Přeji Vám mnoho pozitivních reakcí u Vašich příspěvků na FB 🙂

Karel Rejthar - MIE Expert

Comments (0)

Skip to main content