333 tipů pro Windows 10 (71. – 75.)


71.     Jak nastavit výchozí lokaci pro Průzkumníka?

Při otevření Průzkumníka ve Windows 10 se vám zobrazí jako výchozí lokace tzv. knihovny, což je novinka v tomto systému a umožňuje vám virtuálně agregovat obsah z více složek do jedné. Nicméně některým uživatelům se může hodit tip, jak při novém otevření Průzkumníka se zobrazí jiná složka, která se bude po spuštění zobrazovat vždy. Stačí pro to udělat následující:

  1. Stisknete klávesu Shift a klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Průzkumníka na hlavním panelu plochy a z nabídky vyberte příkaz Vlastnosti.
  2. Na záložce Zástupce v položce Cíl upravte zadanou hodnotu dle tohoto vzoru
Takže po zadání skutečných hodnot by mohl příkaz vypadat takto
Nyní stačí kliknout na tlačítko OK a po každém dalším spuštění Průzkumníka přes tohoto zástupce se automaticky zobrazí soubory a složky v zadaném umístění.

72.     Jak seřadit soubory v Průzkumníku?

Zejména u složek, ve kterých se nachází větší množství souborů, je vhodné mít možnost seřazení dle zadaných kritérií. Standardně se v Průzkumníkovi nabízení čtyři sloupce – Název, Datum změny, Typ a Velikost. Po kliknutí na název vybraného sloupce se obsah složky seřadí vzestupně dle zadaného kritéria. Po opětovném kliknutí se seřadí sestupně. Máte tam možnost si jedním kliknutím zjistit, který z např. 1000 souborů ve složce má největší a který nejmenší velikost apod.

73.     Co jsou to knihovny?

Od Windows 7 jsou ze složek Dokumenty, Hudba, Obrázky a Videa tzv. knihovny. Knihovna oproti klasické složce umí to, že jedna vybraná složka může obsahovat (resp. zobrazovat) obsah více různých složek. A tak například v knihovně Dokumenty se vám může zobrazovat obsah z různých složek v počítači, kdy z nějakého důvodu nechcete mít „fyzicky“ všechny tyto dokumenty v jedné složce, ale naopak vám stačí jejich „pouhé“ komplexní zobrazení v jedné knihovně  - Dokumenty. Základní knihovny naleznete v levém navigačním panelu v Průzkumníkovi.

74.     Jak zahrnout složku do knihovny?

Přiřazení složek do knihovny provedete tak, že v Průzkumníkovi klepnete pravým tlačítkem myši na vybranou složku a ze zobrazené nabídky vyberete příkaz Zahrnout do knihovny.  Zde uvidíte přehled všech již vytvořených knihoven, stačí tedy klepnout na jednu z nich a vybraná složka bude ihned zařazena do zvolené knihovny.

75.     Jak vytvořit novou knihovnu?

Pokud by vám z nějakého důvodu nestačily základní předpřipravené knihovny (Dokumenty, Hudba, Obrázky, Uložené obrázky, Videa a Z fotoaparátu), je možné si vytvořit i knihovnu další, vlastní. Stačí, když v Průzkumníkovi nejprve pomocí Navigačního podokna na kartě Zobrazení aktivujete zobrazení knihoven a pak jen v levém navigačním okně klepnete pravým tlačítkem na položku Knihovny a z nabídky vyberete příkaz Nový – Knihovna. V seznamu knihoven se vytvoří položka s názvem Nová knihovna, kterou si můžete pochopitelně pojmenovat podle svého a následně pomocí předchozího tipu zahrnout libovolné složky.
 
Autor: Karel Klatovský

Comments (0)

Skip to main content