333 tipů pro Office 2016 (51. – 55.)


51.     Jaké jsou možnosti formátování písma?

Po napsání běžného textu je nejčastější úpravou, kterou uživatelé s textem dělají, právě formátování písma. Tím se myslí změna vzhledu. Jelikož se jedná o nejčastější úpravu, naleznete příkazy pro formátování hned na první kartě na pásu karet – Domu ve skupině Písmo.
 1. Slouží pro nastavení typu písma
 2. Umožňuje nastavit velikost písma
 3. Zvetší velikost písma
 4. Zmenší velikost písma
 5. Slouží pro nastavení velikosti písmen
 6. Vymaže veškeré formátování a ponechá pouze holý text v základním formátu
 7. Nastaví řez tučné písmo
 8. Nastaví řez kurzívy
 9. Nastaví podtržené písmo
 10. Přeškrtne vybraný text
 11. Nastaví dolní index
 12. Nastaví horní index
 13. Aplikuje jeden z vybraných textových efektů
 14. Nastaví barvu zvýraznění textu
 15. Nastaví barvu textu

52.     Jaké jsou možnosti formátování odstavce?

Hned vedle skupiny příkazu Písmo se nachází skupina Odstavec, kde naleznete příkazy pro formátování odstavce.
 1. Tvorba odrážek
 2. Číslování textu
 3. Víceúrovňové číslování
 4. Snížení úrovně textu
 5. Zvýšení úrovně textu
 6. Řazení textu
 7. Zobrazení netisknutelných znaku
 8. Zarovnání vlevo
 9. Zarovnání na střed
 10. Zarovnání vpravo
 11. Zarovnání do bloku
 12. Řádkování a vzdálenost odstavců
 13. Stínování
 14. Ohraničení odstavce

53. Jaká je minimální a maximální velikost písma?

Velikost písma je udávána v bodech. Nejsou to tedy žádné centimetry, milimetry,
palce anebo jiné jednotky. Minimální velikost písma je 1, maximální 1638 bodu. Z toho vyplývá, že nabídka zobrazená při formátování písma zobrazuje pouze vybrané hodnoty od velikosti 8 do velikosti 72, ale že skutecný rozsah je mnohem vetší.

54.     Jak napsat ve Wordu chemický vzorec?

Chemický vzorec se z hlediska běžného psaní ve Wordu liší dolním indexem udávajícím počet atomu daného prvku. Pomocí funkce dolního indexu, kterou najdete na kartě Domu ve skupině Písmo, stačí označit čísla, která se mají stát dolním indexem, a klepnout na danou ikonu.

55.     Jaké jsou možnosti označování textu?

Jedno slovo
Na slovo dvakrát kliknete levým tlačítkem myši.
Dvě a více slov
Jednou levým tlačítkem myši kliknete na první slovo, které si přejete označit, držte tlačítko stisknuté a táhněte směrem k dalšímu slovu vpravo nebo vlevo. Tímto způsobem je možné označit i rozsáhlý blok.
Celá věta
Stisknete Ctrl a klepněte kamkoliv do věty.
Celý odstavec
Kdekoliv v odstavci třikrát kliknete levým tlačítkem myši.
Celý řádek
Nastavte kurzor myši za levý okraj dokumentu tak, aby se šipka myši zobrazila zrcadlově překlopená, a kliknete levým tlačítkem myši. Řádek, u kterého byla myš nastavena, bude označen.
Celý dokument
Někdy je třeba provést změnu v celém dokumentu. Označovat celý soubor některým z uvedených způsobu může být v případě desítek stran nepříjemné. Pro označení celého dokumentu do bloku nastavte myš za levý okraj dokumentu tak, aby se šipka zrcadlově překlopila. Poté kliknete třikrát za sebou levým tlačítkem myši. Označit celý dokument lze také pomocí klávesové zkratky Ctrl + A
Klávesami
Blok lze označit i prostřednictvím klávesnice. Nastavte se na začátek budoucího bloku a stisknete klávesu Shift. Za současného držení klávesy Shift stisknete a držte některou z kurzorových kláves (šipek). Blok se začne označovat.

 

Autor: Karel Klatovský


Comments (0)

Skip to main content