333 tipů pro Windows 10 (16. – 20.)


16.     Jak vyhledávat v nabídce Start?

Práce s novou nabídkou Start, rychlé nalezení požadované aplikace, dokumentu nebo nastavení je více než snadné. Jednoduše začnete psát název požadované položky, např. Word, tabulka nebo Tiskárny, a v nabídce Start se začnou dle postupně zadávaných znaku filtrovat zobrazené výsledky. Automaticky se vyhledává zadané slovo mezi aplikacemi, pokud chcete hledat mezi nastaveními počítače či soubory, je nutné klepnout po zadání výrazu na příslušné položky v pravé horní části nabídky Start. Nabídku Start je možné vyvolat klávesou Windows, která se nachází nejčastěji mezi klávesami levý Ctrl a levý Alt.

17.     Jak změnit pořadí dlaždic?

Umístění a další atributy zobrazených dlaždic a zástupců aplikací nejsou neměnné a lze je mnoha způsoby upravit k obrazu svému.
Zřejmě každý uživatel chce mít nejčastěji používané aplikace hned tzv. na ocích a na prvním nebo na jednom z prvních míst v poradí. Toho je možné docílit snadno, a to prostým přetažením dlaždice na nové umístění.
Stačí tedy chytit kurzorem myši požadovanou dlaždici aplikace nebo zástupce a přetažením ji přesunout na nové místo. Tímto způsobem si můžete upravit nabídku Start přesně tak, jak potřebujete.

18.     Jak změnit velikost nabídky Start

Nove lze v systému Windows 10 měnit i velikost nabídky Start a to tak, že najedete kurzorem myši k jejímu pravému nebo hornímu okraji a následně pohybem myši v příslušném směru zvětšíte nebo zmenšíte tuto nabídku.

19.     Jak změnit velikost dlaždic?

Možná jste si všimli, že některé dlaždice vestavených aplikací jsou vetší než ostatní. A muže se např. právě jednat o aplikaci, kterou nepoužíváte často a stačila by vám její menší varianta, a naopak, u některé vámi často používané aplikace byste si přáli zvětšení (a tím zobrazení více informací) příslušné dlaždice. Tato úprava je možná, stačí klepnout pravým tlačítkem myši na vybranou dlaždici a ze zobrazené nabídky u dolního okraje obrazovky vybrat položku Menší nebo Vetší.

20.     Jak odstranit dlaždice?

Pokud z nějakého důvodu nechcete, aby se vybraná dlaždice v nabídce Start zobrazovala, je možné ji z úvodní obrazovky Start odebrat klepnutím pravým tlačítkem myši na dlaždici a následným zvolením příkazu Odepnout od Startu.
Autor: Karel Klatovský

Comments (0)

Skip to main content