Jak zahrnout Office365 ProPlus do školní image?


Cím dál více škol v dnešní dobe prechází k forme predplatného Office365 ProPlus jako zpusobu porízení licencí aplikací Office. Díky tomu, že se ale jedná z pohledu instalace o technologicky trochu jiný produkt, než je napr. bežná sada Office 2016, je vhodné si tyto rozdíly a predevším správný zpusob vytvorení školní image, predstavit.

Vzhledem k tomu, že školy mají již bežné desítky a nekdy i stovek pocítacu a tabletu, pro jejich instalaci využívají tzv. imaging, tj. vytvorení jednoho referencního pocítace, vytvorení systémové image a její následné nasazení na ostatní pocítace. Tento postup je také oblíbený z toho duvodu, že mnoho škol využívá prostredí Active Directory s Windows Serverem, jehož soucástí je kompletní rešení pro imaging. Nazývá se Windows Deployment Services, cesky Služba pro nasazení systému Windows.

Jak nasadit systém Windows ve školním prostredí najdete podrobne napr. v tomto kurzu v rámci Microsoft Virtual Academy, my se ted ale podíváme na správné zaclenení Office 365 do školní image.

Postup je tedy následovný:
 
1. Nainstalujte na referencní pocítac požadovaný operacní systém, nainstalujte všechny aktualizace a prípadne další aplikace, které chcete, aby byly soucástí školní image.
 
2. Nainstalujte Office 365 ProPlus pomocí nástroje Office Deployment Tool. Nástroj ODT existuje ve dvou verzích, pro verzi Office 2013 a Office 2016. Vyberte si tedy tu správnou dle verze Office, kterou se chystáte nasadit. ODT je možné si stáhnout na následujících odkazech:

Office Deployment Tool (Office 2013 verze)
Office Deployment Tool (Office 2016 verze)

Následne si stáhnete instalacní soubory pro Office 365 ProPlus pomocí tohoto návodu, prípadne je možné pomocí ODT nainstalovat Office 365 ProPlus na referencní pocítac a to takto.
 
Upozornení: Je duležité NENECHAT Office 365 ProPlus automaticky aktivovat. To mužete udelat tak, že provedete tzv. tichou instalaci. Stací v souboru configuration.xml, který je ODT využíván, pridat následující rádek:
 
<Display Level="None" AcceptEULA="True" />
 
3. Je duležité se neprihlašovat na portál Office 365 a instalovat Office 365 ProPlus z nej. Pokud tak uciníte, aktivace probehne automaticky.
 
4. Jakmile je tedy instalace Office 365 ProPlus pomocí nástroje ODT dokoncena, neotevírejte žádné aplikace Office. Pokud tak uciníte, jste ihned vyzváni k prihlášení a aktivaci. I když se ale neprihlásíte a zavrete okno s výzvou k aktivaci, je do systému nahrán docasný produktový klíc, který ale pochopitelne nechcete mít soucástí vaší školní image.Pokud jste omylem nekterou za aplikací Office 365 ProPlus spustili, je zapotrebí celou instalaci Office 365ProPlus odinstalovat, restartovat pocítac a zacít znovu.
 
5. Zkontrolujte, že soucástí image není žádný produktový klíc Office 365 ProPlus. Pred tím, než vytvoríte finální image referencního pocítace overte, zda skutecne není v systému žádný produktový klíc Office 365 ProPlus a to ani docasný. To provedete pomocí skriptu ospp.vbs, který je automaticky nainstalován s instalací Office 365 ProPlus. Pro jeho spuštení stací napr. v príkazové rádce spustit príkaz:
 
cscript.exe "%programfiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" /dstatus
 
Jako výsledek byste meli videt informaci <No installed product keys detected>. Umístení souboru ospp.vbs se liší dle verze operacního systému a verze Office 365 ProPlus a to dle následující tabulky:
 
Verze Office 365 ProPlus
Verze operacního systému
Umístení souboru ospp.vbs
32-bit
32-bit
%programfiles%\Microsoft Office\Office15\
32-bit
64-bit
%programfiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\
64-bit
64-bit
%programfiles%\Microsoft Office\Office15\
 
6. Uložte školní image – napr. pomocí nástroje Windows ADK, Windows Deployment Services nebo Microsoft Deployment Toolkit 2012. 
 
7. Nasadte školní image dle bežných postupu, které ve škole využíváte.

Comments (0)

Skip to main content