Cesta časem – projekt dovedností pro 21. století


ZŠ s RVJ Magic Hill v Říčanech u Prahy je partnerskou školou Microsoft. Smyslem tohoto partnerství je spolupráce na ověřování didaktického konceptu tzv. Dovedností pro 21. století (21st Century Learning Design – 21CLD), který je vědeckým výstupem programu Innovative Teaching and Learning Research společnosti Microsoft. Jedná se o studii, v níž experti identifikovali šest hlavních cílů vzdělávání a zároveň dovedností žáku, které se jeví nadčasové a lze u nich předpokládat, že odpovídají na požadavky globálního světa: spolupráce, formování znalostí, řízení sebe sama, řešení problému a inovace, využívání ICT pro učení a způsob komunikace. Tento model je nyní úspěšně implementován do škol po celém světě. V českém prostředí zavádí ZŠ Magic Hill know-how 21CLD důsledně do svého školního vzdělávacího programu, přičemž výstupy ze spolupráce s Microsoft by mely sloužit jako reference a příklad dobré praxe pro další školy s podobnými cíli.

V tomto smyslu v Magic Hill příležitostně pořádáme ukázkové hodiny pro studenty učitelství, rodiče, učitele a odbornou veřejnost (např. učební aktivity Dopravní výzkum, Hodina o krvi, Staré pověsti české). Obdobně v prosinci 2015 proběhla prezentace výstupu z projektu dovedností pro 21. století „Traveling through Time“, kterou za společnost Microsoft oficiálně zahájil přestřižením pásky Mgr. Karel Klatovský. V tomto blogu stručné provedu čtenáře nejdříve samotnou akcí a potom zákulisím této učební aktivity, na které pracovali žáci a žákyně z celé školy více jak měsíc.

Jedním z požadavku na výuku podle 21CLD je tzv. autentické publikum. Výstupy učební aktivity by vždy mely přesahovat hranice třídy. Proto žáci pozvali na prezentaci rodiče a celou akci koncipovali jako postupné skládání mozaiky informací z dílčích přednášek a úkolových situací. Návštěvníci nejdříve vstoupili do 1. třídy, kde dostali instrukce prostřednictvím nachystaného videoklipu a dále připravený pracovní list (vše, co zde uvádím, nachystaly samy děti). Tady se rodiče dozvěděli, že nejprve musejí projít první patro školní budovy, vyluštit 4 šifry (každá třida nachystala jednu) a z nich sestavili pokyn, aby dále pokračovali do tělocvičny. Zde vystavila po celém obvodu 4. třida časovou osu, a jak návštěvníci procházeli, u jednotlivých dějinných mezníku vyslechli od dětí krátkou přednášku a dostávali lístečky s klíčovými fakty. Žáci byli připraveni zodpovědět i doplňkové dotazy a snad není bez zajímavosti, že přednášky byly výhradně v angličtině.

Vybaveni teoretickými poznatky pokračovali rodiče dále do školní jídelny, kde tentokrát žáci 3. ročníku nachystali dobové exponáty – keramické misky, drátěné šperky, rukodělné modely antického chrámu či prehistorického pralesa s dinosaury, zbraně anebo třeba power pointovou prezentaci o první světové válce. Návštěvníci měli za úkol na lístečky z tělocvičny správně dokreslit daný exponát, čímž informace zhutněla o obrazovou část. Nakonec se šlo k páťákům, s jejichž dopomocí a kontrolou návštěvníci museli své lístečky znovu roztřídit a nalepit ve správném chronologickém pořadí, takže každý si z akce odnášel vlastní a vlastnoruční časovou osu s nejdůležitějšími faktografickými údaji.

Některé úkoly, co děti naplánovaly, se mohly rodičům jevit jako roztomile naivní, avšak všichni žáci je brali nanejvýš vážně. Důležité bylo, že vyučující při přípravě i organizaci dětem zasahovali do jejich práce opravdu minimálně. Ne všechno tak bylo dokonalé (např. luštění šifer se docela protáhlo), ale rozhodně autentické. V první řadě musela celá škola, třídy a jednotliví žáci týmově spolupracovat. Zorganizovat takovou akci by bylo nad síly jednotlivců, každý, od prvňáka po páťáka, měl svou nezastupitelnou roli ve scénáři. Děti společně rozhodovaly, co a jak se musí nachystat a zařídit. Dalším aspektem této učební aktivity byl důraz na osvojování znalostí. V každém ročníku se v rámci dějepisné látky probírá jiné období, a tak jedinou faktickou možností, jak pokrýt celou časovou osu, bylo dát hlavy dohromady. Přípravou přednášek, kartiček s fakty či výrobou exponátu se žáci stávali experty na jednotlivá období, protože nejlíp se věci učíme, když je sami někomu jinému vysvětlujeme.

Požadavkem dovednosti sebeřízení podle 21CLD je především, aby aktivita byla dlouhodobá – jediné tak mají žáci dostatek příležitostí promýšlet svoji práci, upravovat ji na základě vzájemné zpětné vazby a vypilovat k dokonalosti. Žáci strávili přípravou projektu více jak měsíc. Znovu podotýkám, že vyučující přispěli pouze vymezením tématu, vlastní realizace pak začala brainstormingem dětí a domlouváním se na podrobnostech. Celá realizace tohoto eventu tak byla problémovou situací sama o sobě – vymyslet scénář, rozdělit práci a role, zajistit si materiál, sladit timing, přičemž děti stále měly na paměti, že se obracejí na reálné publikum (rodiče), které musejí vše naučit tak, aby na konci byli schopni zvládnout výstupní test (řazení faktu do časové osy).

Zásadním zdrojem studijních informací pro žáky byly samozřejmě encyklopedie a technologie: internet – vyhledávač BING, kancelářský balík Office (především PowerPoint a Word pro nachystání pozvánek, nápisu, šifer, map, leafletu, časových os atd.). Konečně šestá dovednost pro 21. století, komunikace, byla zastoupena na několik způsobů. Žáci využívali média filmového klipu, digitální prezentace, vizuálního ztvárnění, výkladové přednášky, excelovských grafu, kryptologie (šifry), sami také pořizovali filmovou dokumentaci z průběhu akce. To všechno podle svých sil v angličtině!

Tak toto jsou v našem pojetí dovednosti pro 21. století v akci. Určitě někdo namítne, že to není žádná „díra do světa“. Souhlasíme, určitě není – žádné sofistikované technologie a procedury v uměle vytvořených podmínkách. Prostě se škola s 95 žáky ve věku 6-11 let upnula k jednomu společnému tématu, děti si vymyslely scénář a činnosti, rozdělily si role, pozvaly si publikum a pak v určený čas na určeném místě všem ukázaly, co se za měsíc naučily. A nebyly to jen dějepisné informace, ale především schopnost přispět ke společnému dílu a převzít za ne s plnou vážností odpovědnost. Slovem – dovednosti pro 21. století.    

Jan Voda, ředitel školy, reditel@magic-hill.cz

 


Comments (0)

Skip to main content