Skvělý zápisník OneNote je ještě lepší


Aplikace OneNote je soucástí rodiny Office a slouží k prehledné a efektivní tvorbe, zpracování a využívání poznámek. Dríve tato aplikace byla nedílnou soucástí sady Office, pred nekolika lety však byla uvolnena jako aplikace zdarma a tak ji jakýkoliv uživatel muže využívat zdarma a to vcetne školních zákazníku. Pokud tedy chcete ve vaší škole využívat OneNote 2016, nic Vám v tom nebrání a je možné aplikaci ihned používat. Stací prejít na adresu www.onenote.com a stáhnout si tu správnou verzi. Na tomto webu si také mužete všimnout, že je OneNote dostupný pro všechny mobilní platformy, pro dotyková zarízení, telefony nebo i jako online služba, která Vám bude fungovat v jakémkoliv internetovém prohlížeci.
A práve tyto základní verze pro systém Windows – desktopová a online nyní získaly významné aktualizace, které umožnují práci s OneNotem ucinit ješte lepší. Pojdme se tedy na tyto novinky podívat.
Jednou z novinek webové verze OneNotu je možné vkládat audio poznámky, tj. zvukové záznamy pomocí mikrofonu, který je dnes nedílnou soucástí témer všech zarízení. Skvele se tato funkce dá využít napríklad pri výuce cizích jazyku, kdy je možné, aby si žáci procvicovali výslovnost a jakmile ji uloží, ucitel si ji muže kdykoliv prehrát a rovnou zkontrolovat a ohodnotit.
Další duležitou novinkou online OneNotu je možné pridávat soubory jako prílohy poznámkového sešitu. Ideálne tak napr. ucitel muže po dokoncení výuky rychle a snadno priložit prezentaci do online sdíleného prostoru poznámkového sešitu pro studenty.
V desktopové verzi OneNote 2016 je možné nové vkládat videa jako aktivní objekt. Tím se myslí napr. to, že mužete do svého poznámkového sešitu vložit video z YouTube. Video sice není fyzicky soucástí poznámkového bloku, ale je možné si jej rovnou v tomto poznámkovém bloku kdykoliv prehrát a to bez opuštení aplikace OneNote. Krome videa z YouTube je možné vkládat napríklad i videa z portálu Vimeo nebo cím dál populárnejšího nástroje pro ucitele – Office Mix. 
OneNote využívají tisíce ceských ucitelu pro tvorbu poznámek a príprav na výuku a stejne tak mnoho studentu využívá OneNote jako jedinou aplikaci pro kompletní záznam všech poznámek. Pridejte se k nim i vy a delejte veci efektivne, snadno a rychle. 

Comments (0)

Skip to main content