Jak ve škole přejít na Windows 10?


Témer pro všechny školy je v rámci nabídky platné do 29.6.2016 možné upgradovat pocítace s operacním systémem Windows 7 a Windows 8 nebo Windows 8.1 zdarma na Windows 10. Jedná se o upgrade na stejnou edici, výjimkou jsou edice Enterprise, to je jediná edice, na kterou se tato nabídka nevztahuje. Na druhou stranu, vetšina škol využívá ve svých prostredích edici Pro a tak s upgradem nebudou mít žádné problémy.
Vždy platí, že je potreba mít na daném pocítaci správne zalicencovanou kvalifikovanou podkladovou licenci, která uživatele opravnuje k upgrade na Windows 10.
Proces upgradu Windows 10 se liší podle toho, zda škola má licence typu OEM (dodané s pocítacem), nakoupené trvalé licence v rámci programu Select nebo zda si platí pronájem v licencním programu OVS-ES nebo EES.
Pokud škola využívá prvních dvou typu zalicencování, má možnost na stejný proces upgradu, jako mají koncoví uživatelé a to prostrednictvím Windows Update nebo vytvorením instalacního USB média. Pres Windows Update nebo pomoc instalacního USB média je pak zapotrebí provést upgrade na každém pocítaci ve škole. V rámci procesu upgrade se totiž na aktivacních serverech spolecnosti Microsoft provede záznam hardwarové konfigurace a záznam o tom, že na daném PC uživatel udelal upgrade v rámci jednorocního období zdarma. Kdykoliv pozdeji bude zapotrebí udelat na daném PC upgrade, je možné jej provést cestou cisté instalace, protože na aktivacních serverech již bude o tomto pocítaci záznam.
Škola, která si platí licencní program OVS-ES nebo OVS má v rámci procesu upgrade mnohem snazší situaci, kterou jí práve dává pronájmový licencní model. Muže si z portálu multilicencních licencí stáhnout instalacní ISO soubor a ten využít na upgrade, cistou instalaci (bez nutnosti nejdrív provést na všech pocítacích upgrade), vytvorit si školní image a ihned ji nasadit apod. Proste tak, jak byla zvyklá doposud.
V prípade škol s OEM licencí nebo licencí Select se asi vetšina administrátoru rozhodne pro upgrade pomocí instalacního USB disku, protože nebude pokaždé stahovat na každém pocítaci nekolik GB dat.
A práve pro ne máme pripraveny následující odstavce.
Jak již bylo napsáno, mnoho škol má nárok na upgrade na Windows 10 zdarma, ale ne vždy je ve škole dedikovaný IT odborník, který by tuto operaci zvládl. V následujících rádcích Vám ukážeme, že instalace operacního systému Windows 10 není nikterak složitá a zvládne jí témer každý. Ackoliv si mužete myslet, že operacní systém instalovat nikdy nebudete potrebovat, situace z bežného života vás casto do této situace privedou sami a to treba v techto prípadech:
  • Operacní systém a pocítac jako takový už zacne být po mesících a letech používání pomalý
  • Operacní systém se z duvodu nejaké softwarové chyby nedarí nastartovat
  • Porízení nového pocítace bez operacního systému a instalace z již zakoupené licence
  • Reinstalace nového pocítace – ta se provádí casto proto, že nejvetší výrobci pocítacu a notebooku mají v oblibe z nepochopitelných (rozumej marketingových) duvodu doplnit bežný systém o své rádoby užitecné aplikace, zkušební verze antiviru a dalších, naprosto zbytecných aplikací, které nejenom že ve výsledku casto neprinášejí nic užitecného, ale zpomalují i start a samotný beh pocítace. Proto vám mnoho IT specialistu ve vašem okolí potvrdí a doporucí reinstalaci systému i na zcela nove zakoupeném pocítaci.
  •  A další…
U operacního systému Windows mužeme rozlišovat dva základní typy instalace a tím je cistá instalace a upgrade. U cisté instalace se jedná o kompletní smazání disku, resp. systémového diskového oddílu s tím, že je potreba do nove nainstalovaného systému nainstalovat znovu všechny potrebné aplikace, ovladace, nástroje a veškerá uživatelská data. Oproti tomu u upgradu se jedné o povýšení stávající verze systému na novou se zachováním dat, nastavení a prípadne i aplikací. Oba tyto postupy jsou detailneji popsány v kapitolách níže.
Tak jako každý softwarový produkt, i Windows 10 mají své systémové požadavky pro bezproblémový beh. Windows 10 jsou stejne nebo dokonce méne nárocné než predchozí Windows 7. Jaké tedy jsou požadavky pro beh tohoto systému?
• 1GHz nebo rychlejší procesor
• 1 GB operacní pameti pro 32bitovou instalaci, 2 GB pro 64bitovou
• 16 GB volného místa na disku (32bit), 20 GB volného místa na disku (64bit)
• Grafický adaptér s podporou DirectX 9 a WDDM 1.0
• Rozlišení obrazovky minimálne 800x600
Jak je videt, jsou to požadavky opravdu nenárocné a témer každý dnešní, bežne používaný pocítac, napr. pro prístup na Internet apod., je bude zrejme bez problému splnovat. Jen u operacní pameti doporucujeme pro ideální beh systému a všech vzdelávacích aplikací instalovat dvojnásobné hodnoty, tedy 2 GB, resp. 4 GB.
Doba, kdy svuj rozmach zažívaly CD a DVD média, je u konce a jejich využití postupem casu klesá. U nekterých notebooku a témer všech netbooku se ani s DVD mechanikou nesetkáte. Jak tedy na tyto pocítace Windows 10 nainstalovat? Postup je velice jednoduchý, a to za pomoci nástroje prímo z dílny spolecnosti Microsoft. Tento nástroj se jmenuje Nástroj pro vytvorení media a umí z internetu stáhnout príslušnou edici, jazykovou verzi i architekturu a to bud ve forme ISO souboru nebo rovnou vytvorení spustitelného USB flash disku. Tento nástroje naleznete ke stažení na adrese http://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows10.  Po stažení a spuštení nástroje si jen stací vybrat, jakou jazykovou verzi, edici a architekturu chcete stáhnout, resp. vytvorit z ní USB disk.

Proces cisté instalace byl již v predchozích verzích operacního systému Windows znacne zjednodušen a nejinak je tomu i nyní. Novou instalaci mohou provádet prímo jak uživatele pronájmových licencních modelu OVS-ES nebo EES, prípadne všichni ostatní kvalifikovaní zákaznici, kterí na daném PC alespon jednou behem rocní akce pro upgrade zdarma tento upgrade provedli. Pojdme se tedy podívat, jak celý instalacní proces vypadá.
V prípade, že chcete provést reinstalaci systému (a v urcitých prípadech i instalaci na nový pocítac), je nutné v BIOSu pocítace (základní softwarové vybavení na základní desce, které detekuje pripojené zarízení a po úspešné kontrole predává „rízení“ operacnímu systému) nastavit, aby se jako první pokusil pocítac nastartovat systém z CD/DVD mechaniky. Pokud byste totiž meli na pocítaci nainstalovaný poškozený systém a chteli ho preinstalovat, pocítac by se porád pokoušel o start z pevného disku a ne z instalacního DVD. Proto je nutné v BIOSu nastavit poradí zarízení, ze kterých se bude systém pokoušet nastartovat operacní systém. Vetšinou se to provádí v nastavení pojmenovaném BOOT, kde pouhým posunem položek zmeníte poradí nastavení. Systém Windows 10 lze nainstalovat napr. i z USB flash disku, v prípade této situace tedy jako první možnost nastavte USB zarízení. Po úspešné instalaci mužete vrátit na první místo pevný disk, zrychlí se tím o neco start systému, protože BIOS nebude hledat spustitelná média v DVD mechanice nebo v USB konektoru, ale jako první použije pevný disk a z nej prímo nastartuje operacní systém.
 V prvním kroku pruvodce si mužete vybrat zejména formát casu a meny a typ výchozí klávesnice, po výberu nezbývá než klepnout na tlacítko Další.

V druhém kroku je možné zvolit instalaci systému (tlacítko Nainstalovat) nebo zvolit pomerne nenápadný odkaz v levém dolním rohu pro Opravu pocítace. V tuto chvíli zvolíme tedy Nainstalovat.

Následuje souhlas s licencními podmínkami.

Dále se už dostáváme k zajímavejším nastavením. Zde si mužete zvolit, zda se bude jednat o upgrade (povýšení) systému z predchozí verze nebo zda provedete cistou, vlastní instalaci.

V každém pocítaci se nachází pevný disk, který je možné rozdelit na nekolik oddílu a to zejména kvuli vetší prehlednosti. Nejcasteji uživatelé rozdelují disk na dva oddíly a to systémový a datový. Duvod je prostý – pokud se stane neco s operacním systémem tak vážného, že je nutná kompletní reinstalace, mužete ji provést bez ohledu na data na druhém, nesystémovém oddílu. Návrh takového rozložení je videt i na následujícím snímku a rozdelení se provádí pres príkazy pod seznamem disku. 
V rámci pruvodce je to již témer vše, stací klepnout na tlacítko Další a zacne docházet k instalaci systému, resp. rozbalování instalacní image. U Windows 10 tento proces nezabere vetšinou více jak 15 minut, pokud namísto klasického plotnového pevného disku vlastníte SSD disk, tato doba je ješte více zkrácena.

Jakmile se dokoncí rozbalování image, dojde k restartu systému a uživatel je vyzván k zadání produktového klíce. Pokud jej máte ihned k dispozici, mužete jej zadat, prípadne mužete tuto aktivitu odložit na pozdeji.

V dalším kroku pruvodce je poté možné rucne nebo expresne konfigurovat nastavení systému, seznam toho, co je v expresním nastavení povoleno a obsaženo, naleznete v prehledné forme na této stránce. Veškeré nastavení je možné upravit pomocí tlacítka Prizpusobit nastavení.

Novinkou v instalaci systému Windows 10 je dotaz, zda zarízení vlastníte vy, jako koncová fyzická osoba, prípadne zda se jedná o zarízení vaší firmy nebo školy. Toto nastavení má poté další vliv na možnosti vzdálené zprávy, možnosti prihlášení pomocí úctu Office 365 apod.

Další informace, kterou od vás bude pruvodce instalací chtít, je jméno uživatelského úctu a vlastne tak hned v prubehu instalace lze narazit na jednu z nejvetších výhod Windows 10 a tím je možnost prihlášení pomocí úctu Microsoft. Jedná se o online úcet, který máte, pokud využíváte nekteré služby spolecnosti Microsoft, jako jsou Outlook, OneDrive a další. Stací tedy zadat název tohoto úctu a heslo a tento online úcet bude zároven i vaším uživatelským úctem v systému Windows 10. Pokud takový úcet nemáte a chteli byste tuto funkci využívat, mužete si rovnou v instalaci systému takový úcet vytvorit a to klepnutím na položku Vytvorte si ho. Využívání úctu Microsoft má totiž krome jednoduchosti i nekteré další výhody, které s klasickým offline úctem nejsou a ani nemohou být dostupné. Jedná se zejména o synchronizaci nekterých dat a nastavení napríc více pocítaci. To znamená, že pokud budete využívat na více pocítacích se systémem Windows 10 pro prihlášení stejný úcet Microsoft, na všech techto pocítacích budete mít stejné pracovní prostredí.
Pokud si presto neprejete s takovým úctem prihlašovat nebo jej vytváret, máte možnost klepnout na položku Preskocit tento krok a vytvorit si klasický místní úcet tak, jak bylo zvykem v predchozích verzích systému.

A v dalším kroku je hned další novinka a tou je vyzvání k nastavení PIN kódu pro prihlášení do pocítace namísto hesla. Možná si ríkáte, jak je možné, že ctyrmístný kód PIN muže být bezpecnejší, než dlouhé heslo. Problém je v samotných uživatelích, kterí jsou práve neustále vyzýváni k bezpecným (a tím pádem vetšinou složitým) heslum ve všech službách. A pak se pomerne dost casto stává, že namísto bezpecného hesla zvolí sice dlouhé, ale snadno uhodnutelné – rodné císlo, telefonní císlo, bydlište apod. Proto je nyní (podobne jako u platebních karet) doporucováno se do pocítace prihlašovat pomocí PIN kódu.

Zbývá jen nekolik posledních nastavení a konfigurací a za chvíli je vše hotovo.

Takto vypadá nová pracovní plocha systému Windows 10…

…a takto staronová nabídka Start.

  
Další možností, jak do svého pocítace nahrát Windows 10, je tzv. upgrade. Jedná se o proces, kdy se instalace nového systému provádí na pocítaci s již existující, starší verzí operacního systému. Výhodou provádení upgradu je (v závislosti na tom, z jakého predchozího systému jej provádíte) automatizace procesu, zachování dat, nastavení i aplikací. Dá se ríci, že po pár desítkách minut máte nový systém se „starými“ daty.

Možnost upgradu, resp. prenosu nejen dat, ale i aplikací, je závislá jak na nainstalované predchozí verzi operacního systému (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1), tak i na nainstalovaném servisním balícku. Obecne platí, že cím novejší verzi operacního systému se chystáte upgradovat, tím snazší tento upgrade bude. Je nutné vzít ale v potaz i množství a typ nainstalovaných vzdelávacích aplikací a mnoho dalších aspektu.

Pri upgradu je pochopitelne nutné zachovat bitovou verzi systému (32bitová vs. 64bitová) i jazykovou, tj. není možný upgrade napr. z 32bitové na 64bitovou. Pokud chcete tedy mít 64bitovou instalaci Windows 10 (a v dnešní dobe není víceméne jediný duvod, proc ne) a predchozí systém máte 32bitový, není možné využít upgrade, ale je nutné provést cistou instalaci.

Upgrade je možné provést dvema zpusoby. Prvním zpusobem je pomocí staženého ISO souboru nebo vytvoreného USB disku a upgrade spouštíte prímo z nej.

Velice zajímavou možnostíje upgrade pomocí instalátoru staženého z internetu. Pokud se tedy v nedeli vecer rozhodnete, že na svém pocítaci chcete udelat upgrade na Windows 10, vše mužete mít hotovo za nekolik desítek minut. Pokud bych mel celý tento proces velmi zjednodušit, probíhá asi takto: stáhnete si malý instalacní program, vyberete si edici, architekturu a jazykovou verzi, stáhne se celá instalace a následne se provede upgrade, pricemž vše se provádí prímo na pocítaci, ze kterého chcete upgradovat na Windows 10. Je možné provést upgrade prímo na daném PC nebo si vytvorit již zminovaný USB disk pro pozdejší použití nebo použití na jiném PC.
Ve školách, které nemají pocítace pripojené do domény je možné provést aktualizaci i pres aktualizace Windows Update. Níže zobrazené obrázky ukazují update ze systému Windows 7 na systém Windows 10.
Nejprve je zapotrebí zajistit instalaci všech aktualizací a zároven mít systém aktivovaný. Pokud jsou obe tyto podmínky splneny (a pocítac není pripojen do domény), zobrazí se Vám v systémové oznamovací oblasti výše uvedená ikona.

Jakmile klepnete na tuto ikonu, zobrazí se základní informace o možnosti upgradu na Windows 10.
Samozrejmostí je i kontrola toho, zda SW i HW vybavení je kompatibilní s Windows 10.
 Následuje stažení instalacních souboru Windows 10.

Velikost stahovaných souboru záleží zejména na edici systému, na který/ze kterého upgradujete.

Zbývají poslední kroky pred samotnou instalací.

Ješte je potreba souhlasit s licencními podmínkami.

A tím je vše pripraveno k samotné instalaci.

Samotná instalace trvá od 10 minut až po cca hodinu. Vše je samozrejme závislé na HW pocítace a jeho výkonu, toho, zda provádíte upgrade nebo cistou instalaci apod.

Behem upgradu se systém nekolikrát restartuje.

Aby vás po chvíli privítal již systém Windows 10.

Nastavení systému Windows 10 je možné na zacátku pomerne podrobne konfigurovat.

Pro nové uživatele je zobrazen prehled tech nejvetších novinek.

A tím je vše hotovo - systém Windows 7 byl upgradován na Windows 10 a to vcetne zachování všech aplikací a dat. 

Nekterí uživatelé mají na svých pocítacích nainstalováno více operacních systému a v prípade potreby mezi nimi mohou prepínat a pracovat v tom, který zrovna potrebují. Možná si ríkáte, k cemu je to dobré, mít více systému na jednom pocítaci, tady je nekolik príkladu:
  •  Potrebujete pro svou práci nejakou starší aplikaci, která v novejším systému již nebeží (nicméne toto se dá rešit pres ruzné virtualizacní nástroje)
  • Potrebujete pro svou práci nejaký typ HW, pro který nejsou na nový operacní systém dostupné ovladace
  • Potrebujete více OS pro ruzná testování a porovnání výkonu pocítace
Nicméne ten další duvod, který u nekterých uživatelu s príchodem Windows 10 pravdepodobne nastane, je prostý. Nekterí uživatelé, kterí zaslechli informace o tom, jak je systém Windows 10 jiný se budou „bát“ jej rovnou nasadit jako hlavní systém a tak si budou chtít ponechat napr. i predchozí Windows 7, do té doby, než si na Windows 10 zvyknout. Budou tak mít jistotu, že se pouhým restartem pocítace vrátí do prostredí Windows 7. Možná by nekoho napadl i další duvod – nejistota správného behu hardwarových komponent a periferií pod Windows 10, ale zde Vás mohu uklidnit. Jednat si vetšina výrobcu vzala ohledne vývoje ovladacu na novejší OS ponaucení (a velké množství z nich vydávaly ovladace na Windows 10 dokonce ješte pred uverejnením finální verze) a jednak s témer jistotou lze ríci, že pokud vám nejaká komponenta ci periferie fungovala pod Windows 7, bude bez problému fungovat i pod „osmickama“.
Tip: Pokud si chcete nejdríve Windows 10 vyzkoušet, nemusíte kvuli tomu instalovat operacní systém na diskový oddíl pocítace a zmenit si tak minimálne spouštecí konfiguraci systému, ale lze k tomu využít i virtualizacní rešení, které funguje tak, že si do stávajícího systému (napr. Windows 7) nainstalujete aplikaci, která tuto virtualizaci umožnuje, vytvorí virtuální pocítac s virtuálním pevným diskem (což bude jeden velký soubor na vašem pocítaci), na který si Windows 10 nainstalujete a pracujete s nimi tak, jak potrebujete. Mezi ty nejpopulárnejší nástroje patrí Oracle VirtualBox, VMware Workstation ci Windows VirtualPC. Uživatelé Windows 10 v edicích Pro a Enterprise mají k dispozici v rámci instalace virtualizacní rešení Hyper-V, které Microsoft až doposud nabízel výhradne v serverových produktech.
Co je teda potreba splnit pro správné fungování behu dvou (a více) operacních systému na jednom pocítaci? Predevším je vhodné dodržet zásadu mít na pocítaci nainstalovanou starší verzi systému a pak teprve jako druhý systém instalovat nejakou novejší. Je to z toho duvodu, že každý systém má svuj vlastní spouštecí zavadec a pochopitelne novejší systémy ví, jak vypadal zavadec toho predchozího, ale naopak nikoliv.
Další podmínkou je, aby byl v pocítaci druhý pevný disk nebo alespon druhý diskový oddíl, na kterém není operacní systém nainstalován. Pokud máte disk rozdelený na dva oddíly (systémový a datový), , máte vystaráno, protože proste a jednoduše nainstalujete systém na oddíl datový. Pokud máte však pouze jeden systémový, nezoufejte, protože Windows 7 (predpokládejme tedy dále, že chcete mít na pocítaci Windows 7 a Windows 10), mají v sobe Správce disku (mely ho i Windows Vista), který umožnuje zmenšit stávající diskový oddíl a z nove vytvoreného prázdného místa vytvorit nový oddíl, který použijeme práve pro instalaci Windows 10. Správce disku ve Windows 7 spustíte tak, že klepnete na tlacítko Start, pravým tlacítkem na položku Pocítac a za nabídky vyberete príkaz Spravovat. Otevre se okno Správa pocítace, kde ve vetvi Úložište se nachází položka Správa disku. V tomto nástroji uvidíte všechny disky a mechaniky pripojené k pocítaci a mužete s nimi dále pracovat. Pokud tedy máte pouze jeden velký oddíl C, stací klepnout pravým tlacítkem myši na tento oddíl, vybrat príkaz Zmenšit svazek, zadat velikost zmenšení a potvrdit.
A to je vše, nove vytvorený oddíl pak mužete využít pri instalaci Windows 10 jako místo pro instalaci tohoto systému.
Nyní stací vložit do pocítace instalacní USB nebo DVD s Windows 10, pocítac restartovat, nechat nabootovat z tohoto instalacního média a dále postupovat podle kroku klasické cisté instalace, protože to je presne to, co deláte – cistou instalaci Windows 10 na jiný oddíl, než je nainstalována již existující instalace Windows 7.
Jediný možný problémový moment je výber, kam chcete Windows 10 nainstalovat. Pri této volbe si dejte opravdu pozor, jaký oddíl urcujete jako cílový pro instalaci Windows 10. Pokud byste si vybrali ten s Windows 7, prišli byste o všechny data na tomto oddíle uložená. Naštestí instalacní pruvodce i tuto možnost hlídá, a pokud byste si vybrali oddíl, na kterém už jedna instalace Windows je, upozorní Vás na to a pokud i presto volbu potvrdíte, nový systém tam nainstaluje, veškeré soubory ze staré instalace uloží do adresáre Windows.old, ale starý systém jako takový již nepujde použít, proto je pochopitelne vhodnejší, vybírat oddíl nový nebo stávající, ale bez instalace Windows. Jakmile se kompletne dokoncí instalace druhého systému, pri každém spuštení systému se Vám zobrazí nabídka s výberem operacních systému pro spuštení. Stací tedy výberem potvrdit ten, který chcete spustit, prípadne pockat urcitý cas a primární systém se spustí sám. Jak taková obrazovka s výberem systému vypadá, si mužete prohlédnout na následujícím obrázku.

Pochopitelne je možné výše dva uvedené parametry – doba pro výber a primární systém – zmenit. Stací v obrazovce s výberem klepnout na položku Zmenit výchozí možnosti nebo zvolit jiné možnosti a zobrazí se následující obrazovka:
Na ní lze tedy zmenit cas, který máte na rozmyšlenou na výber systému pro spuštení a také mužete zmenit, jaký bude výchozí systém. Pokud klepnete na tretí položku – Zvolit jiné možnosti – zobrazí se príkazy pro další možnosti pri spuštení: Pokracovat, Použít jiný operacní systém, Odstranit potíže a Vypnout.


Comments (0)

Skip to main content