Reportáž z letní školy moderních učitelů


Již popáté se ve svém volném case o prázdninách setkali zapálení ucitelé, kterí rádi poznávají a zkouší nové možnosti, nejen v oblasti ICT, ale i v ruzných jiných dovednostech.

S letošním rocníkem se mne osobne spojuje slovo „Sdílení“. Tento clánek píši jakožto úplný novácek na této akci, ale presto, ci možná práve proto, Vám chci podat informace o netradicním letním zážitku.

            Vše vypuklo již odpoledne 9. srpna, kdy se do prekrásného prostredí a okolí hotelu Kopanice zacali sjíždet první úcastníci. Místo je to opravdu prekrásné, a jak bylo videt, i proverené.  Na nedelní odpoledne bylo na pátou hodinu naplánováno privítání úcastníku, kde byl všem predstaven plán letní školy, harmonogram jednotlivých prednášek a workshopu, organizacní tým a všichni úcastníci dostali další nezbytné informace.

Po první veceri a slavnostním prípitku jsme se sešli za hotelem a zacala „celotáborová“ týmová hra J, jejímž prvním úkolem bylo sestavení týmu a vymyšlení názvu týmu. Zde je treba podotknout, že si organizátori s námi trochu pohráli, jelikož každý úcastník mel vizitku s jistou barvou (modrá, cervená, žlutá atd.) a je jasné, že ucitelé se zacali seskupovat podle barev a tímto se neformálne zacali sbližovat. Všichni pak byli prekvapeni rozhodnutím organizátoru, že v každém týmu bude jeden clen cerveného týmu tzv. „Mazák“, který bude delat docasného vedoucího a k nemu budou pricházet jednotliví úcastníci, každý s jinou barvou vizitky. Toto rozdelení se nakonec povedlo a vzniklo krásných 7 týmu. A jsou to tyto:

  1. FLIK
  2. Gubings
  3. SlnieckaVajabel
  4. KARE
  5. Ctyrlístek
  6. SLÁMA
  7. Drzý turbovosy

            Poté následovala již první týmová hra s názvem Sestav nejvyšší vež. Týmy dostaly špejle, lepenku, provázek, maršmeloun a z techto ingrediencí mely postavit nejvyšší vež. Byl to boj, ale co, nekdo to zvládl, nekdo ne.. ale radost a legrace byla veliká.

Vecer následoval seznamovací kolotoc, kde se všichni navzájem predstavili a krome základních informací o tom, jak se úcastníci jmenují a kde pracují, se ostatní dozvedeli ruzné historky z predchozích LŠMU.

Harmonogram akcí byl obecne rozdelen tak, že v dopoledních hodinách probíhaly prednášky a workshopy a v odpoledních pak burzy nápadu, týmové hry a další, volnejší aktivity.

I když se na první pohled muže zdát, že LŠMU je hlavne a jen o ICT a jeho využití ve škole, vše bylo nakonec jinak J, jak to na takových akcích bývá. Musím velmi pochválit realizacní tým. Veškeré prednášky, workshopy i partnerské konference byly bezvadne pripravené.

            V úvodu jsem napsal slovo Sdílení o této akci, a musím ríci, že zde skutecne nabírá toto slovo úplne jiných rozmeru, než známe pouze z oblasti ICT. Zde se dá sdílet vše, nac si vzpomenete- od rucníku, ponožek, košile, ale i jídla, lednicky, auta, pokoje, pocítace. Presto práve tato otevrenost lidí mezi sebou vytvorila krásná a jedinecná prátelství napríc Ceskem i Slovenskem. Nutno podotknout, že po týdnu snad všichni „mluvili“ slovensky J.

            O volných chvílích „ byly-li vubec nejaké“, se úcastníci venovali napríklad zdobení lžicek a jiných cástí príboru, vyrábení korálkových šperku. Rešení nekterých úkolu bylo hodne casove nárocné, že moc tech chvílí nezbývalo, ale presto se sem tam 20 minut volna našloJa bylo možné je využít napríklad ve vírivce, bazénu, saune nebo na masážích.

            Velice prínosná aktivita pro všechny zúcastnené byla burza nápadu, kde úcastníci mají pripravené své vstupy a ríkají ostatním kolegum co a jak využívají ve škole, co se osvedcilo a co ne. Úcastníci si vlastne delají program i diskuzi sami pod odborným dohledem zkušených moderátorek.

            V rámci prezentací se úcastníci mohli setkat s tématy jako jsou využití tabletu ve výuce, využití merících systému, Office Mix, Outlook mnoho dalších.

Jak cítíte z tohoto vyprávení, vše je zamerené na sociální stránku veci a proto si organizátori také pripravili táborák a ohnostroj.J Bohužel nám letos pocasí neprálo (sucho, vedro, sucho, vedro, že i na poušti je zima J) a byl vyhlášen zákaz rozdelávání ohnu. I presto jsme o grilování neprišli a ohnostroj jsme si poušteli na Youtube.  Byl to príjemný zážitek.

Pro technicky zamerené ucitele a IT správce pak byly pripraveny workshopy s tématikou správy tabletu pomocí INTUNE, hromadného nasazení systému Windows 10, Office 365workflow a další. Pro úcastníky techto workshopu máme ješte jednu duležitou shrnující informaci: vše najdete na Technetu a nastavíte to Powershellem.

Blížil se poslední vecer na této akci a byly rozdány poslední úkoly v bodovací souteži Objevujeme tajný kód. Každý tým chtel vyhrát J, ale jen nekdo mel to štestí. Používali jsme Windows Phone, aplikaci Office Lens a tajný kód. Z toho vypadla jednotlivá písmena a ješte z techto písmen mely týmy za úkol složit nejaké rozumné slovo. Priznám se, nekdy to bylo nad lidské síly J. Po hodine ci dvou už jsme vymýšleli snad i madarská slova J, ale nakonec jsme k cíli došli. Hurá!!!

Zatím se pomalu zacalo stmívat a cekal nás slavnostní záverecný galavecer se slavnostní vecerí a vyhlášením vítezu a rozdání cen. Zkušení matadori této akce si ovšem i pro organizátory pripravili pár pekných úkolu. Když my jsme museli celý týden plnit úkoly, tak at si i oni vyzkouší na vlastní kuži ten pocit pred startem. První pripravená soutež byla skládání Puzzle na cas a druhá soutež byla pevecká. I my jsme pripravili pro soutežící pekné vecné ceny.

Nastal okamžik pravdy a vyhlášení vítezných týmu, priznám se, náš tým si veril, že bude na bedne, ale nepovedlo se- tak snad príští rok. A letos bylo toto poradí.

  1. Ctyrlístek
  2. Drzý turbovosy
  3. Gubings

Nakonec byly oceneny všechny týmy, blahoprejeme všem k získání vecných cen. Behem tohoto krásného vecera jsme meli možnost se seznámit i s  hymnou této letní školy.

Dále pokracovalo predávání cen a podekování všem, kterí pomáhali s touto letní školou.

            Letošní letní škola byla i tajemná, vznikla tady, jak rekl Jarda Šindler, „undergroundová“ skupina YAMMERFAMILY.EU – jejíž clenové nezávisle na týmech s státech tvorili vlastní cinnosti a vytvorili krásné a pevné prátelství lidí, kterí komunikují, plánují a tvorí další spolecné akce. A i toto uskupení bylo odmeneno za prátelství, které zde vzniklo.

            Vecírek pokracoval maškarním a diskotékou, kde všichni mohli predvést své tanecní kreace. Proste fajnová atmosféra.

            Bohužel nastala sobota ráno a další rocník letní školy moderních ucitelu byl za námi. Nekterí úcastníci se rozloucili s organizátory a ostatními úcastníky se slzou v oku, jiní se tešili domu, ale všichni se urcite teší na príští rok, kdy se tu opet sejdou.

 

Dekujeme a moc si toho vážíme, že jste prijeli.

 

Karel Rejthar – Strední škola zemedelská a potravinárská, Klatovy


Comments (0)

Skip to main content