Office 365 a hromadné přiřazení uživatelů do skupin


Vážení kolegové ucitelé,

dnešní clánek navazuje na predchozí clánek na téma: Office 365 a hromadné pridání uživatelu pomocí PowerShellu (krok po kroku k úspešnému cíli)

 

Poté, co jsme v minulém díle pridali požadované uživatele do Office 365, se nabízí otázka, jak je hromadne dostat do skupin.

Postup jak priradit uživatele rucne je videt na následujícím obrázku:

Z obrázku je patrné, že pridávání probíhá po jednom uživateli nebo po více, ale musíte je najít podle jména ci emailu. Vzhledem k tomu, že jsem potreboval takto pridat 472 žáku, jevilo se mi toto rešení trochu neštastné. Ríkal jsem si, minule jsem zvládl pridat uživatele pomocí PowerShellu, zkusím to i nyní.

Musím se priznat, myslel jsem si, že to bude jednodušší. Ale vidina, že pridávám uživatele  do skupiny po jednom, mne nutila k tomu, abych se  tímto problémem i tak dále zabýval.

Ke zdárnému cíli je potreba 5 kroku, které zde popíši:

Predem se omlouvám, ale tato cást už bude více technická. Jen pripomínám, že je potreba príkazy psát do jednoho rádku. A je potreba mít vytvorenou skupinu, J v mém prípade studenti.

 

  1. Export seznamu UPN (UserprincipalName) jmen s využitím PowerShell do CSV.

Get-MSOLUser | Select userPrincipalName | Export-CSV c: \ ps\ user.csv

 

Zde vidíte príkaz, který vypíše všechny uživatele a zobrazí pouze UserprincipalName a vyexportuje to do souboru user.csv

 

Já jsem si ješte tento príkaz upravil, dle minulého dílu, a to pouze na studenty, které mám v departmentu (oddelení) student.

 

G Get-MSOLUser -Department "student"| Select userPrincipalName|Export-Csv c:\ps\user123.csv 

 

Výsledek vypadá treba takto:

 

  1.  Upravte user.csv tak, že obsahuje pouze úcty, které chcete pridat do skupiny zabezpecení
    (v mém prípade student).

 

  1. Import user123.csv obsahující UPN a exportovat nové csv userid.csv s ObjectID uživatelu. 

Napred spustit tento príkaz

$sub = Import-Csv C:\ps\user123.csv

Následuje tento príkaz

$sub | Foreach {Get-Msoluser -UserPrincipalName $_.Userprincipalname | select Objectid } | Export-csv C:\ps\userid.csv

 

Tento skript z požadovaného souboru user123.csv nacte uživatele a poté vyexportuje jejich Objectid do souboru userid.csv

Ukázka výstupu

 

  1. Zobrazení u Skupiny ObjectId

Príkaz:

Get-MSOLGroup 

Výsledek

Zde je potreba si zkopírovat ObjectId požadované skupiny, v mém prípade pro skupinu studenti:

 

a4c53f8a-5e3a-4260-bbb0-5fab0ac41bc5

 

  1. Zmente následující skript tak, že místo -groupObjectid ‘xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx’ vložíte ObjectId požadované skupiny, v mém prípade a4c53f8a-5e3a-4260-bbb0-5fab0ac41bc5

$sub2 = Import-Csv C:\ps\userid.csv

$sub2 | Foreach {Add-MsolGroupMember -groupObjectid ‘a4c53f8a-5e3a-4260-bbb0-5fab0ac41bc5’ -GroupMemberObjectId $_.ObjectId -GroupMemberType User} 

V tomto kroku došlo k prirazení jednotlivých uživatelu, kterí byli identifikováni pomocí jejich Objectid do príslušné skupiny, která také byla identifikována pomocí vlastního Objectid.

Toto je celý návod, jak priradit hromadne pomocí PowerShellu uživatele do skupin v Office 365.

Nicméne konec dobrý, všechno dobré. Preji mnoho štastných uživatelu.            

                    

Karel Rejthar, Microsoft Innovative Expert Educator

Pokud byste meli zájem i o prípadné pokracování podobných návodu, neváhejte mne kontaktovat na email rejthar@sszp.kt.cz

Vzorové soubory ke stažení najdete na adrese:

http://www.maleskoly.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/usero365.zip


Comments (1)

  1. Václav Lipavský says:

    No… Doufal jsem, že to bude jednodušší… Chápu to dobře tak, že tento krok je nezbytný k hromadnému vymazání studentů ve třetí části?

Skip to main content