Jaký byl 5. ročník Letní školy moderních učitelů?


Popáté stejný termín, popáté stejný název, popáté stejné místo, ale jiný program a jiní ucitelé. Až na tech 5 nejvytrvalejších, kterí s námi byli od úplného zacátku. To je Letní škola moderních ucitelu, kterou v obci Žítková na hranicích Ceské republiky a Slovenska porádá spolecnost Microsoft pro inovativní a moderní ucitele. A i nyní se jednalo o velice povedenou akci, kterou mnoho z prítomných ucitelu hodnotilo jako nejlepší vzdelávací akci uplynulého školního roku.

I letos, se v Bílých Karpatech sešlo na 50 ucitelu, kterí ve svém vlastním volnu prijeli nacerpat nové znalosti, zkušenosti, navázat nové kontakty a spolupráci, ale také se o své vlastní zkušenosti podelit s ostatními.

Proto hned první zahajovací vecer zapocalo rozdelení do týmu, ve kterých ucitelé setrvali až do konce letní školy a ve kterých v odpoledních hodinách plnili ruzné úkoly za pomocí IT technologií. Jednou to bylo sestavení funkcního modelu rakety a následného vytvorení návodu pro ostatní v aplikaci Sway, podruhé zase treba prezentace za pomocí nástroje Office Mix.

V dopoledních hodinách pro ne byl naopak pripraven obsahove zajímavý program od prezentujících ze spolecnosti Microsoft nebo partnerských firem, které se na letní škole podíleli také. Úcastníci se tak dozvedeli spoustu novinek o využívání systému Windows 10 ve školách, o službe Office 365, ci školní sociální síti Yammer (ta ostatne provázela všechny až do záverecného slavnostního vecera). Mimo to se úcastníci dovedeli i neco málo o programování robotu, nových nástroju pro classroom management ci nových možnosti didaktik vzdelávacích predmetu.

Letní škola však nebyla pouze o IT, ale úcastníci (v tomto prípade spíše úcastnice) si mohli vyzkoušet i tvorbu šperku, výrobu ozdobných lžicek a mnoho dalších, relaxacních aktivit.

Duležité však je že se celým týdnem nesla pohodová a prátelská atmosféra, zábavné hry, skvelé nápady a myšlenky od ucitelu smerem k ucitelum.

Za to Vám všem dekujeme a již ted se tešíme na nový rocník. 

1. Tak tady se to všechno událo - Hotel Kopanice v Žítkové

2. Tak vás tady vítáme, odkaz na školu v podobe tabule nesmí chybet

3. "Tak bude už ten proslov nebo ne?"

4. Šest špejlí, provázek, izolepa a marshmallow, zadání je jasné...

5. ...postavit co nejvyšší stavbu s marshmallow nahore...

6. Absolventi programu nám delají radost (a prednášky) - Vláda Hruban v akci

7. Mystery Skype - kam se asi dovoláme dnes?

8. Koordinátori Vzdelávacích center jsou od ostatních k nerozeznání

9. Tvorivé dílny nemohly ani letos chybet

10. Nafouknout 250 balónku nebylo úplne tak snadné

11. Ceny pro nejlepší (tj. pro všechny) jsou již pripraveny

12. Stejne jako sál na záverecný vecer

13. Úsmev na tvárích všech úcastníku ukazuje, že se letošní 5. LŠMU opravdu povedla


Comments (0)

Skip to main content