OneNote jako školní sešit


Zapojování mobilních zarízení do výuky, zejména pak tabletu, je jasným trendem posledních let. S rozšírením techto zarízení ve školních lavicích se nabízí otázka, zda by mobilní zarízení jednou mohla nahradit školní sešit. A protože šedivá je teorie, ale zelený strom praxe, rozhodli jsme se s nekolika žáky, že tablet jako školní sešit vyzkoušíme.

Hledání aplikace

Tablet jsme meli, zbývalo zjistit, kam na nem poznámky psát. Prvním návrhem byl intuitivne Microsoft Word. Záhy jsme však prišli na to, že ackoli jde o skvelý nástroj pro psaní dokumentu, pro poznámky z hodin se nehodí. Pouceni z nezdaru jsme hledali aplikaci, ve které bychom mohli jednoduše a prehledne zachytit strukturu vyucovacích hodin. Do výctu požadavku jsme navíc zahrnuli multiplatformitu a možnost ukládání poznámek z aplikace prímo do cloudu. Následne jsme našli nekolik aplikací na tvorbu poznámek, které se pro naše potreby hodily. Víteze nakonec urcil poslední, avšak duležitý požadavek, který nás napadl: chteli jsme aplikaci stálou, tedy takovou aplikaci, u které máme relativní jistotu, že bude za nekolik let stále k dispozici. Naše volba padla na Microsoft OneNote.

OneNote

Ackoli to nekoho muže prekvapit, OneNote je kontinuální soucástí balíku Microsoft Office již od verze 2003. K dispozici je i dotyková aplikace, a to pro všechny nejrozšírenejší platformy. Clenení poznámek na blok-oddíl-stránka lze použít pro clenení na školní rok-predmet-hodina (urcite to ale není jediné vhodné clenení). Podstatné je, že stovky ci tisíce dílcích zápisku jsou cleneny prehledne a rychle k nalezení, a to vše v rámci jednoho jediného souboru.

Pokud máte zrízený úcet Microsoft, OneNote Vaše bloky automaticky ukládá do cloudu. Žáci i ucitelé mají tak ke svým poznámkám prístup odkudkoliv, s poznámkami lze navíc pracovat i z internetového prohlížece.

Praktické zkušenosti

Od pocátku bylo mým cílem, aby výmena papíru za displej byla pro výuku prínosnou. OneNote není jen nástroj pro osobní poznámky, je silný také v oblasti spolupráce. Každý blok poznámek lze ve OneNote v reálném case sdílet s dalšími uživateli. Žáci tak mohou spolupracovat i mimo vyucování. OneNote jsme zkoušeli na základní škole a zejména v této oblasti školství muže být žádoucí, aby mel ucitel ke školním sešitum svých žáku prístup. Ucitel muže žáky požádat, aby mu své poznámky nasdíleli, kdo ale nekdy vybíral domácí úkoly, ví, že muže jít o pomerne nárocný proces. Existuje ale rešení, pomocí nehož lze vytvorit školní sešity s nastaveným sdílením najednou pro celou trídu. Predpokladem je mít ve škole systém Office 365, v rámci kterého nainstalujete aplikaci OneNote Class Notebook Creator. Ta se pak sama behem nekolika jednoduchých kroku postará o vytvorení školních sešitu pro celou trídu. Žáci do poznámek spolužáku nevidí, ucitel však ano. OneNote Class Notebook Creator navíc rovnou vytvorí místo pro sdílené predmetové materiály a místo pro spolupráci, kam mohou všichni žáci ze trídy prispívat se svými objevy a nápady.

Z osobní zkušenosti mohu ríci, že práve vytvorení tohoto sdíleného „trídního prostoru“ prineslo do výuky novou kvalitu spolupráce. Žáci videli ve sdíleném prostoru práci druhých, mohli si práci navzájem komentovat a dále rozvíjet nápady druhých. V podstate jsme jen prevedli do vyucování cást principu, které žáci využívají v rámci sociálních sítí. Domnívám se, že práve to vyucování zatraktivnilo. Díky sdíleným materiálum navíc odpadla nutnost opisování a ušetrený cas se mohl venovat procvicování látky.

Zajímavé byly i postrehy samotných žáku. Líbila se jim spolupráce v reálném case ci možnost vkládat obrázky, videa nebo fotky porízené prímo behem výuky. Jako nevýhodu zminovali pomalost, s jakou se na tabletu bez klávesnice píše text. I proto muže být vhodné materiály žákum predpripravit a na samotných žácích nechat napr. jen doplnení ci správné serazení materiálu. Z OneNote se tak stane kombinace školního a pracovního sešitu.

Shrnutí

OneNote se nám jako elektronický školní sešit v praxi osvedcil. Jeho plná síla se projeví v možnostech pokrocilého sdílení, díky nimž se z elektronické náhražky tužky a papíru promení v interaktivní nástroj komunikace a spolupráce v reálném case. Aplikace je dnes nedílnou soucástí Microsoft Office, a lze tedy reálne predpokládat, že jej žák bude moci používat od základní školy pres školu strední, príp. vysokou až po svuj profesní život.

Na úplný záver ješte jedna potešující informace, aplikace OneNote je pro všechny platformy zcela zdarma.

Miroslav Dvorák

ZŠ a MŠ Cervený vrch, Praha 6

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Vážení kolegové učitelé , ředitelé a pracovníci ve školství

Skip to main content