Namixujte si skvělou výukovou prezentaci.


Aplikaci PowerPoint využívají pro tvorbu prezentací tisíce ucitelu nejenom u nás, ale i na svete. Nekterí jen pro tvorbu základních a jednoduchých prezentací, nekterí mísí poskytnuté informace s interaktivními prvky a za nekterými propracovanými prezentacemi stojí casto hodiny práce.

Také s každou novou verzí jsou do PowerPointu implementovány prvky, které usnadnují ucitelum (pri vytvárení prezentací i samotném prezentování) práci. Vzpomente si napr. na tvary SmartArt, vkládání videa z YouTube, exportování prezentace do videosouboru nebo zobrazení prezentujícího. To vše (a mnoho dalších) jsou funkce, bez kterých by se ucitel pri tvorbe nápadité prezentace težko obešel.

PowerPointu však po dlouhou dobu chybela vetší možnost interaktivity. To se dalo sice vyrešit napr. doplnky jako jsou Mouse Mischief nebo Interactive Classroom,ale jejich vývoj byl již ukoncen a nejsou s poslední verzí PowerPointu 2013 kompatibilní. V této poslední verzi se ale mužete setkat s rozšírením nazvaným Office Store, který vám do aplikací sady Office umožnuje nainstalovat stovky dostupných doplnku, které mohou podstatným zpusobem rozšírit funkcionalitu produktu. Záleží jen na vývojárích a jejich nápadech, jaké funkce se rozhodnou do aplikací Office doplnit.

Jenže úspešná prezentace není napr. jen o hlasovacích prvcích, ale i o vylepšených možnostech pri tvorbe prezentace, pri distribuci prezentace nezávisle na operacním systému nebo podrobné zpetné vazbe ohledne prohlížení prezentace. A to je to, co PowerPointu dlouho chybelo. Ano, ctete správne – chybelo. Již nekolik týdnu je totiž pro PowerPoint dostupný doplnek z dílny spolecnosti Microsoft, který se nazývá Office Mix a který všechny výše uvedené vlastnosti do PowerPointu dodává.

Office Mix si mužete po prihlášení stáhnout a nainstalovat na adrese mix.office.com, kde se nachází i galerie tech nejpovedenejších mixu. Proc je potreba prihlášení a co všechno tento web nabízí, se doctete na konci clánku.

Po instalaci doplnku (je zapotrebí Office 2013 se Service Pack 1) se vám v PowerPointu vytvorí na pásu karet nová záložka MIX, která obsahuje všechny nástroje tohoto doplnku.

Record

Jeden z hlavních pilíru tohoto doplnku, který umožnuje do vámi (standardním zpusobem) vytvorené prezentace doplnit hlasový komentár nebo vaše vlastní video z webkamery. To se hodí napr. pokud vytváríte výukové prezentace, protože vám studenti mohou pri výkladu nejenom slyšet, ale i videt.

Po klepnutí na toto tlacítko se spustí speciální režim, ve kterém máte možnost do snímku vložit zvukový komentár nebo nahrávku z kamery, ale predevším jsou zde nástroje pro kreslení. Ne že by takové objekty nešly v PowerPointu vložit již dríve, ale zde je soucástí prezentace zobrazení postupu kreslení jako takového, což má pro výklad nekterých problematik neocenitelný prínos.

Postupne si tak v tomto zobrazení mužete doplnit to, co potrebujete na každý jednotlivý snímek prezentace a následne se na nej pres tlacítko Preview Slide Recording podívat. Jakmile budete s výsledkem spokojeni, klepnutím na tlacítko Close se dostanete zpet do standardního prostredí PowerPointu.

Quizzes Videos Apps

Další duležitá soucást MIXu, která umožnuje vkládat do prezentace interaktivní hlasovací prvky a to všech ruzných kombinací. Mužete zde vložit jak otázky s volnou odpovedí, tak vícenásobný výber nebo otázky typu ANO/NE.

Vše probíhá v rámci již zminovaného Office Store, konkrétne se jedná o aplikace Lab Apps. Krome tech hlasovacích zde ale najdete mnoho jiných a neméne zajímavých, namátkou napr. obsah Khanovy školy, možnost vložit obsah jakékoliv webové stránky, Geogebru a mnoho dalšího.


Screen Recording
Tato volba slouží k zachycení dení na obrazovce nebo její cásti ve forme videosouboru, který je následne vložen jako objekt do PowerPointu. Pokud potrebujete v rámci prezentace vysvetlit napr. nejaký postup nebo aktivitu v urcité aplikaci, již nemusíte hledat specializované aplikace, ale mužete použít práve tuto funkci MIXu.

Snímek obrazovky
Funkce, kterou najdete již v „základním“ PowerPointu a slouží k vložení snímku obrazovky jako obrázku do prezentace.

Již všechny výše uvedené funkce delají z MIXu velice užitecný doplnek a to nejen pro ucitele a lektory, ale i pro širokou verejnou.

V rámci MIXu se ale skrývá ješte jeden duležitý funkcní pilír, který pro nekoho muže být z toho všeho, co MIX umí, nejduležitejší a nejprínosnejší.

Jakmile totiž máte svou prezentaci naMIXovanou, je možné si ji pres tlacítko Preview prehrát v náhledu tak, jak se bude zobrazovat ostatním. A zde je práve ta obrovská pridaná hodnota. MIXem vytvorené prezentace mužete vyexportovat jako videosnímek, což není nic nového, ale hlavne je mužete nahrát pomocí tlacítka Upload do vašeho prostoru v rámci této služby (proto jste se zde na zacátku pro stažení doplnku prihlašovali) a následne nasdílet všem bez ohledu na pohlaví, vek nebo používaný operacní systém J

Pro lektory a ucitele se jedná o dost podstatnou funkci, protože ne všechny platformy mají k dispozici nativní aplikace Office pro svá zarízení a díky tomu, že je vše prevedeno do webového formátu, je problém ruzných platforem vyrešen. Stací jen všem poslat odkaz na váš MIX.

Až budete mít prezentaci nahranou, je možné ji sdílet a to až ve ctyrech ruzných stupních oprávnení. Mimo to je možné ji rovnou z prostou vašich MIXu odeslat emailem odkaz na prezentaci, sdílet na Facebooku nebo Twitteru ci ji prímo zakomponovat do webových stránek formou embed kódu.

Dostávám se k poslednímu duležitému bodu a tou je zpetná vazba na prezentaci. Jako autor prezentace máte totiž prístup k analytickým informacím z prohlížení. Mužete tak napr. zjistit, jaký snímek si uživatelé prohlíželi nejdéle a který nejméne ci se podívat na odpovedi z vašich hlasování a to vcetne toho, že vidíte, kdo a jak odpovídal.

Jak je videt z predchozích odstavcu, pomerne nenápadný doplnek Office Mix toho do PowerPointu prináší opravdu mnoho a to zejména pro ucitele, lektory a další profese, které se zabývají vzdeláváním. Doplnek je stále ve fázi beta, proto mužeme ocekávat, že se ješte nekteré funkce vylepší nebo dokonce pribydou nové. 

Karel Klatovský

Comments (7)

 1. Anonymous says:

  Vážení kolegové učitelé , ředitelé a pracovníci ve školství

 2. Anonymous says:

  v:* {behavior:url(#default#VML);}
  o:* {behavior:url(#default#VML);}
  w:* {behavior:url(#default#VML

 3. Anonymous says:

  v:* {behavior:url(#default#VML);}
  o:* {behavior:url(#default#VML);}
  w:* {behavior:url(#default#VML

 4. Anonymous says:

  O skvělém doplňku (nejen) pro učitele a lektory jsem vám psal již v tomto článku

 5. aw says:

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Kepulauan%20Riau

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Komodo

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Lombok

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Makasar

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Malang
  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Manado

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Medan

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Minahasa

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Nusa%20Tenggara%20Barat

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Nusa%20Tenggara%20Timur

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pantai

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pantai%20Malang

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Papua

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau%20Samalona

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau%20Siladen

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau%20Wayag

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau%20Weh%20Sabang

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Puncak

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Raja%20Ampat

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sulawesi%20dan%20Papua

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sulawesi%20Selatan

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sulawesi%20Utara

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sumatera

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sumatera%20Utara

Skip to main content