Referenční školy Vzděláváme pro budoucnost oslavily první narozeniny


Ve stredu 11.6.2014 se konala tisková konference pro zástupce médií a širokou verejnost u príležitosti prvních narozenin projektu Vzdeláváme pro budoucnost. 

Vzdeláváme pro budoucnost nabízí komplexní podporu pro zavádení dotykových zarízení do výuky urcenou pro ucitele, IT správce a reditele škol. To zahrnuje jednak širokou nabídku dotykových zarízení pro školy, kvalitní vzdelávací obsah, ale i školení pro ucitele a reditele ve Vzdelávacích centrech Microsoft zdarma a v neposlední rade sdílení príkladu dobré praxe díky Referencním školám Vzdeláváme pro budoucnost. 

Je to práve rok, kdy Microsoft financne podporil tyto Referencní školy v nákupu tabletu s o.s. Windows pro úcely výuky. Od té doby školy prošly velkou zmenou ve stylu ucení a o své zkušenosti se delí s ostatními školami (napr. na blogu Vzdeláváme pro budoucnost na metodickém portále RVP). 

Tisková konference tedy nejen slavila rocní narozeniny, ale mela za cíl také predstavit prubežná zjištení a zkušenosti ze zavádení tabletu na techto školách. Predstavili je zástupci metodologického partnera, kterým je Národní ústav pro vzdelávání (NÚV), Daniela Ružicková a Ondrej Neumajer.

Osobne se o zkušenosti podelili i zástupci Referencních škol, a to z pohledu reditele, ucitele i rodice.

Konferenci obohatil i Radní pro školství Prahy 6, Ondrej Balatka, který predstavil výsledky projektu Škola na dotek (tablety byly vybaveny všechny základní školy Prahy 6). 

V záveru konference se sami novinári stali žácky ve školní lavici a mohli si vyzkoušet, jaké to je ucit se za pomoci tabletu. Praktickou ukázku práce s tablety na základní škole vedla paní ucitelka Lenka Kremlíková

A jaký byl dárek k prvním narozeninám? Nová Referencní škola, kterou Microsoft vybavil tablety a na konferenci oficiálne oznámil. Je jí ZŠ Bedricha Hrozného v Lysé n.L., kde bude sledován scénár nasazení speciální metodologie za úcelem rozvoje dovedností 21.století za pomocí tabletu

Následuje oficiální tisková zpráva k 1.výrocí projektu Vzdeláváme pro budoucnost.

Tablety v referencních školách od Microsoftu slaví první narozeniny

Národní ústav pro vzdelávání pri príležitosti výrocí predstavil výsledky svého pozorování zavádení tabletu do výuky, Microsoft vyhlásil novou referencní školu

Praha, 11. cervna 2014

Je to práve rok, co Microsoft predstavil projekt Vzdeláváme pro budoucnost - komplexní podporu pro zavádení dotykových zarízení do výuky urcenou pro ucitele, IT správce a reditele škol. Prináší širokou nabídku ruzných druhu dotykových zarízení pro školy vcetne klasických tabletu, ale také bohatý vzdelávací obsah, pomocnou ruku školám s cílem zvyšovat jejich pripravenost na zavádení tabletu do výuky a rozvoj dovedností 21. století.

V první fázi projektu Vzdeláváme pro budoucnost Microsoft financne podporil ctyri referencní školy. Na každé z nich byl zaveden jiný model využití tabletu ve výuce. Podle celorocního pozorování Národním ústavem pro vzdelávání (NÚV) se nejvíce osvedcil koncept, kdy mají deti k dispozici tablety neustále u sebe a mohou je prubežne využívat ve výuce všech predmetu. Efekty jsou viditelné 

i v prípade mobilní tabletové ucebny, kdy všichni žáci tablety sdílí a strídave používají pro ruzné predmety. Budoucnost má jiste i hojne diskutovaný scénár BYOD – Bring Your Own Device (vytvorení infrastruktury, která umožní, aby si deti nosily do školy svá vlastní zarízení bez ohledu na platformu). Za nejméne úspešný pak NÚV vybral scénár, kdy tablety dostali pouze ucitelé. Je to dáno tím, že nedostatecne podporuje zavádení nových vyucovacích postupu a neumožnuje se odpoutat od klasické frontální výuky.

Scénár, který doposud v projektu Referencních škol Microsoftu chybel, je zavádení tabletu pro metodologii rozvoje dovedností 21. století. Práve proto jej nyní Microsoft ve spolupráci se spolecností Dosli, která stojí za výukovou platformou EduBase, podporil na nové referencní škole - ZŠ Bedricha Hrozného v Lysé nad Labem.

Popis jednotlivých scénáru z referencních škol je k dispozici zde: www.vzdelavameprobudoucnost.cz. O zkušenostech zástupcu referencních škol se pak doctete na metodickém portálu RVP v blogu Vzdeláváme pro budoucnost: http://vzdelavameprobudoucnost.blogy.rvp.cz/. Fotografie v tiskové kvalite a další materiály najdete na http://1drv.ms/1kifeHi

Comments (3)

 1. aw says:

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Kepulauan%20Riau

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Komodo

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Lombok

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Makasar

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Malang
  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Manado

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Medan

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Minahasa

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Nusa%20Tenggara%20Barat

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Nusa%20Tenggara%20Timur

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pantai

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pantai%20Malang

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Papua

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau%20Samalona

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau%20Siladen

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau%20Wayag

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau%20Weh%20Sabang

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Puncak

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Raja%20Ampat

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sulawesi%20dan%20Papua

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sulawesi%20Selatan

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sulawesi%20Utara

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sumatera

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sumatera%20Utara

Skip to main content