8+1+1 novinek ve Windows 8.1 Update 1


Již s príchodem operacního systému Windows 8 bylo zrejmé, že se s novými funkcemi a aktualizacemi, které tyto novinky prináší, budeme setkávat cím dál casteji. Mnohé v tomto prozradila velká aktualizace Windows 8.1, a nejinak je tomu u práve vydané aktualizace oznacované jako Update 1. Ta je oproti Windows 8.1 nabízena jako standardní aktualizace pres Windows Update (aktualizace na Windows 8.1 byla dostupná pouze pres Windows Store).

V rámci Update 1 získal operacní systém Windows 8.1 mnoho vylepšení a usnadnení, zejména co se práce s klávesnicí a myší týce, ale nezapomnelo se pochopitelne ani na vylepšení dotykového ovládání. Pojdme se tedy podívat na to, co Update 1 prináší za novinky.

Spouštení na plochu

Možná si ríkáte, co je toto za novinku, když možnost zobrazení plochy automaticky po prihlášení uživatele byla predstavena již ve Windows 8.1. V puvodní verzi si ale uživatel musel toto chování rucne nastavit tak, jak potreboval. S Update 1 je nastavení aktualizováno tím zpusobem, že rozpozná-li systém, že se jedná o dotykové zarízení, bude nastaveno automaticky po prihlášení zobrazení úvodní nabídky Start. A naopak, pokud systém detekuje, že se jedná o „bežný“ pocítac bez dotykové obrazovky, jako výchozí nastavení bude spuštení prímo na plochu. Jestliže však toto chování chcete zmenit, mužete tak ucinit ve vlastnostech hlavního panelu, kde se na karte Navigace ve skupine Navigace nachází príslušné zaškrtávací pole.

Dlaždice Nastavení pocítace

Další na první pohled možná malou zmenou, ale pro nekteré uživatele duležitou, je nová dlaždice nazvaná Nastavení pocítace, která vám po spuštení zobrazí moderní rozhraní pro správu pocítace. Pomocí ní se dostanete k temto nastavením mnohem rychlejším zpusobem než v predchozích prípadech, což vám ve výsledku ušetrí spoustu casu.

Vylepšené nastavení

Jakmile si zobrazíte moderní prostredí pro nastavení pocítace (napr. pomocí dlaždice v minulém odstavci), zobrazí se nabídky podobné tem v predchozích verzích. Ale i zde najdete pomerne velké množství novinek, jako jsou možnost pripojení do domény, vylepšené zobrazení využití místa na disku ci nastavení práce s moderními aplikacemi.

Zvýraznení nových aplikací

V drívejší verzi byly všechny nove nainstalované aplikace umísteny ihned mezi dlaždice v nabídce Start. S príchodem Update 1 se toto chování mení, a to tím zpusobem, že po instalaci nových aplikací jste v levém dolním rohu aplikace informováni o poctu nove nainstalovaných aplikací. Pokud na tuto informaci klepnete, zobrazí se prehled všech aplikací nainstalovaných v daném pocítaci s tím, že nove nainstalované aplikace jsou zvýraznené, takže odpadá zdlouhavé hledání práve tech nove nainstalovaných.

Návrhy aplikací pri vyhledávání

V drívejší verzi systému se pri zadávání textového retezce do vyhledávacího pole mj. zobrazovaly jako výsledky i desktopové aplikace a návrhy z internetu. Nove se po instalaci Update 1 v zobrazených výsledcích zobrazují i moderní aplikace, které jste si do pocítace nainstalovali pres katalog aplikací Windows Store.

Ovládání moderních aplikací

Nekterým uživatelum delal pri práci s moderními aplikacemi problém fakt, že je nemohli ovládat stejným zpusobem jako doposud. A to zejména co se práce s aplikací jako takovou týce – minimalizace a uzavrení. Mnoho z nich bylo zvyklých na horní titulkovou lištu a ta je práve další velkou novinkou, kterou po aktualizaci mužete využívat. Je urcena zejména pro uživatele, kterí využívají na pocítaci predevším klávesnici a myš. Stací, když myší najedete k hornímu okraji aplikace, kde se zobrazí již zminovaná titulní lišta. Pokud najedete kurzorem myši k levému hornímu okraji a stisknete pravé tlacítko myši, máte možnost rozdelit obrazovku na více cástí pro zobrazení více aplikací najednou. V pravé cásti lišty pak vidíte známé ikony pro minimalizaci aplikace ci její uzavrení.

Moderní aplikace na hlavní lište

Poslední, ale neméne duležitá novinka se týká propojení moderních aplikací a hlavního panelu na ploše. První za zmínku stojí fakt, že nove se vám všechny spuštené moderní aplikace zobrazí i jako ikona na hlavním panelu presne tak, jak jste zvyklí i u klasických aplikací. Zadruhé je pak možné pripnout ve forme zástupce jakoukoliv moderní aplikaci na hlavní panel (v kontextové nabídce po klepnutí na pravé tlacítko myši).

Úprava dlaždic

I další novinka je urcena primárne pro uživatele bezdotykových zarízení a umožnuje rychleji upravovat vzhled úvodní nabídky Start, resp. ikon na ní umístených. Stací, když na jakoukoliv dlaždici klepnete pravým tlacítkem myši a ihned máte možnost ji napr. odepnout z této úvodní obrazovky (bude se nadále zobrazovat v seznamu všech nainstalovaných aplikací). Další možností je pripnutí na hlavní panel pracovní plochy (viz predchozí odstavec). A tou poslední je pak možnost rychlé zmeny velikosti dlaždice. U aplikací, které nejsou systémové, se pak v této nabídce ješte zobrazuje volba pro její odinstalaci. Mimo to je možné pochopitelne u aplikací, které tuto funkci podporují, zapnout nebo vypnout funkci aktivní dlaždice.

Tlacítko Vypnout

S príchodem systému Windows 8 již na pracovní ploše nebylo tlacítko Start. Vetšina uživatelu jej krome standardních úkonu používala k vypnutí pocítace, a ackoliv i nadále meli uživatelé nekolik možností, jak toto provést (Alt+F4, postranní panel apod.), ve Windows 8.1 se toto tlacítko vrátilo zpet a v systémové nabídce (po klepnutí pravým tlacítkem myši) byl již príkaz pro vypnutí dostupný. Protože si však mnoho uživatelu cím dál více oblíbilo práci v nové nabídce Start, nove najdete tlacítko pro vypnutí pocítace i v této nabídce, a to hned vedle svého uživatelského jména.

Tlacítko Vyhledat

Podobne jako v predchozím prípade, i zde se jedná o novou ikonu, která vám usnadní prístup k vyhledávání napríc pocítacem i internetem. Ackoliv vyhledávání v nabídce Start bylo již od príchodu systému Windows 8 maximálne zjednodušeno (stacilo proste pri zobrazené nabídce Start zacít psát vyhledávaný výraz), pro nekteré uživatele bylo matoucí, že nevideli žádné pole pro zadávání hledaného výrazu. Nove tak i tito uživatelé již nebudou mít problém cokoliv rychle na svém pocítaci najít. A nezapomente, že i nadále mužete využít klávesové zkratky Win+Q pro obecné vyhledávání cehokoliv nebo Win+F pro hledání mezi soubory.

Karel Klatovský
Comments (3)

 1. aw says:

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Kepulauan%20Riau

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Komodo

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Lombok

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Makasar

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Malang
  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Manado

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Medan

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Minahasa

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Nusa%20Tenggara%20Barat

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Nusa%20Tenggara%20Timur

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pantai

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pantai%20Malang

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Papua

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau%20Samalona

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau%20Siladen

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau%20Wayag

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Pulau%20Weh%20Sabang

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Puncak

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Raja%20Ampat

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sulawesi%20dan%20Papua

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sulawesi%20Selatan

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sulawesi%20Utara

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sumatera

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata%20Sumatera%20Utara

Skip to main content