Používáme OneDrive – 3.díl


Mobilní prístup

Ackoliv je možné z mobilních zarízení pristupovat na službu OneDrive obdobne jako na klasickém pocítaci, tj. pres internetový prohlížec a adresu www.OneDrive.com, je mnohem uživatelsky príjemnejší a rychlejší pristupovat ke svým datum skrze nativní aplikace, které vývojári spolecnosti Microsoft vytvorili pro platformy Windows Phone, Android a iOS. Díky temto aplikacím mužete snadno a efektivne pracovat se svými daty, prohlížet své fotografie ci nastavovat sdílení. Aplikaci pro zarízení Windows Phone si mužete stáhnout na Windows Phone Store, obdobná situace je i pro zarízení spolecnosti Apple, zde se aplikace OneDrive nachází v AppStore ci Android, kde aplikaci naleznete v Google Play. 

Zajímavou vlastností mobilní aplikace OneDrive je možnost automatického zálohování vyfocených fotek na úložište OneDrive. To má výhodu v tom, že nemusíte myslet na to, že byste meli nahrát fotky z telefonu do pocítace. V prípade, že by se s vaším telefonem neco stalo, máte tak automaticky zajišteno, že vaše fotky už jsou dávno v bezpecí úložište OneDrive. A samozrejme nesmím zapomenout i na príjemný fakt v podobe 3 GB prostoru zdarma navíc, který se vám automaticky po aktivaci této funkce pricte.
Na následujících obrázcích vidíte, jak je prostredí úložište v aplikaci OneDrive zobrazeno na odlišných mobilních platformách.

Desktopová aplikace OneDrive

Možná jste si všimli, že v levé cásti okna služby OneDrive se také nachází odkaz Získat aplikace OneDrive. Aplikace OneDrive vám umožnují automaticky nahrávat a synchronizovat vaše data nejen mezi vaším pocítacem a úložištem OneDrive, ale také prípadne mezi více pocítaci. Aplikace OneDrive je dostupná jak pro pocítace s operacním systémem Windows ci pocítace Mac, tak i pro nejpoužívanejší mobilní platformy – Windows Phone, Android i iOS. Zatímco mobilní aplikace vám usnadnují prístup k datum na úložišti, aplikace pro Windows se naopak stará o to, aby se vše automaticky synchronizovalo. Od Windows 8.1 je tato aplikace soucástí instalace operacního systému, pro použití v drívejších verzích je nutné tohoto synchronizacního klienta stáhnout pomocí výše zmíneného odkazu.
Napr. ve Windows 8.1 se stací prihlašovat do systému pomocí online Microsoft úctu a veškeré další nastavení se provede zcela automaticky. Složka OneDrive se také umístí do levého navigacního podokna aplikace Pruzkumník, takže je možné ji využívat témer stejne, jako jakoukoliv jinou místní nebo sítovou jednotku.
Ve výchozí konfiguraci se umístení složky OneDrive nastaví automaticky a to jako soucást uživatelského profilu. Toto nastavení ale nemusí všem vyhovovat a nekterí treba chtejí mít složku OneDrive na zcela jiném diskovém oddílu. Proto je možné klepnout na hlavní složku OneDrive pravým tlacítkem myši, vybrat príkaz Vlastnosti a následne na karte Umístení vybrat nové místo pro tuto složku.
Tato aplikace automaticky hlídá jakékoliv provedené zmeny a okamžite je replikuje do úložište OneDrive. Stací tedy do této lokální složky nahrát jakoukoliv novou složku, napr. s fotkami z dovolené, a okamžite se (jste-li momentálne pripojeni k internetu) zacne nahrávat do úložište OneDrive bez nutnosti rucního nahrávání ve webovém prostredí. Pozor ale na fakt, že se jedná o replikacní kopii vašeho úložište, tj. cokoliv v této složce na pocítaci smažete, se smaže i ve webovém úložišti. Stejne tak když jakoukoliv zmenu udeláte ve webovém prostredí úložište OneDrive, ta se ihned promítne i do vaší složky OneDrive na lokálním pocítaci.
Mnoho uživatelu využívá OneDrive i jako primární úložište pro své fotky a složka s fotkami pak snadno muže dosahovat velikosti i nekolik desítek GB. V tom prípade by bylo urcite vhodné mít možnost nastavit, že treba složku s fotkami nechcete do svého notebooku s menším diskem synchronizovat. To je možné nastavit po klepnutí pravým tlacítkem na vybranou složku, kde si mužete vybrat ze dvou možností:
Zprístupnit offline – vytvorí na disku kompletní kopii složky, vcetne podsložek a souboru. Jak již z názvu vyplývá, k souborum budete mít prístup i v prípade odpojení od internetu. Výhodou je, že pokud provedete v takové složce nejaké zmeny, jakmile se opet pripojíte k internetu, automaticky se všechny zmeny promítnou do hlavního místa celé služby OneDrive - webového úložište.
Zprístupnit pouze online – v tomto prípade jsou pouze vytvoreny zástupci složek a souboru, které nezabírají víceméne žádné místo. Pokud se pokusíte takto vytvorený soubor otevrít, soubor se nejprve zacne automaticky stahovat z internetu a teprve poté je možné s ním pracovat. Takové nastavení se hodí práve napr. pro již zmínenou složku s fotkami.

Windows 8 aplikace OneDrive

Stací se podívat okolo sebe a rychle zjistíte, že cím dál více populárnejší jsou tablety a obecne dotykové ovládání. Standardní aplikace OneDrive a aplikace Pruzkumník ale není pro takovou práci nejvhodnejším rešením. Proto spolecnost Microsoft jako soucást operacního systému Windows 8 (který je na dotykové ovládání plne prizpusoben) pridala i moderní aplikaci OneDrive, kterou je možné bez problému dotykem ovládat. Najdete ji v nabídce Start a umí vše, co byste od takové aplikace ocekávali. Bez problému mužete pristupovat ke svým souborum, provádet s nimi bežné souborové operace (odstranit, kopírovat, vyjmout, prejmenovat), nastavovat jejich offline a online dostupnost ci sdílení s ostatními uživateli.

Synchronizace dat mezi více PC

Pokud potrebujete synchronizovat data mezi více pocítaci najednou, je to snadné. Stací pouze nainstalovat na vybrané pocítace aplikaci OneDrive (nebo použít prímo systém Windows 8) a prihlásit se se stejným Microsoft úctem. Jako i v jiných prípadech, centrálním bodem bude samotné úložište OneDrive na internetu, pres který se bude vše replikovat. Pokud tedy napr. na prvním pocítaci pridáte do složky OneDrive soubor, aplikace OneDrive tuto zmenu ihned replikuje na úložište. Na druhém pocítaci aplikace OneDrive ihned zjistí provedenou zmenu na úložišti a replikuje tuto zmenu (resp. nový soubor) na tento pocítac. A co více, veškerá takto synchronizovaná data máte vždy k dispozici online a i v prípade poruchy pocítace/pevných disku apod. máte tato data vždy na úložišti OneDrive.

Navýšení kapacity úložište

Pri registraci do služby OneDrive automaticky získáváte toto úložište s kapacitou 7 GB úložného prostoru. Pokud si však na OneDrive chcete uložit napríklad všechny svoje fotky ci videa, nemusí vám tato kapacita dostacovat. Proto je možné za rocní poplatek pomocí odkazu Spravovat úložište navýšit stávající kapacitu 7 GB, a to o 50 GB, 100 GB nebo dokonce 200 GB. Platba se provádí online a nová kapacita je dostupná ihned po zaplacení.
Mimo to je možné, jak bylo napsáno výše, získat další prostor v rámci ruzných promoakcí, prizváním nových prátel apod.

Záver

Jak je videt z predchozích stránek, služba OneDrive je opravdu rešení pripravené pro budoucnost práce na pocítaci – na práci s daty na internetu. Vývoj služby jde neustále dopredu a již nyní jsou uvolneny pro programátory aplikací vývojové balícky, které umožnují integraci a práci se službou OneDrive v ruzných aplikacích, a stejne tak jsou dostupné i nativní aplikace OneDrive pro nejrozšírenejší mobilní platformy, címž máte prístup ke svým datum i ze svých telefonu.
Velkou výhodou tohoto úložište je zejména již zminovaná dostupná kapacita, systém založený na jazyku HTML5, zálohovaná data v datových centrech spolecnosti Microsoft, šifrovaný prenos dat a okamžitá dostupnost nových funkcí pro všechny uživatele služby OneDrive.

Verím, že se vám tato služba zalíbila a že se tak pridáte k desítkám milionu uživatelu úložište OneDrive po celém svete a zacnete ukládat data do internetových úložišt a dríve než ostatní tak budete pripraveni na prechod do doby, v níž bude vetšina uživatelu ukládat data na internet.

Karel Klatovský

Comments (0)

Skip to main content