BYOD v antropocénu Část třetí: Na tablety přes Afriku a vši (www.rvp.cz)


Pozn.: Naše škola využívá koncept BYOD, což znamená, že si žáci nosí do hodin své vlastní zarízení s ruznými operacními systémy.

Zapojení tabletu do výuky už není otázkou soucasnosti. Je to už skoro samozrejmost. Hranice mezi módou, marketingem, bytím in a opravdovým efektem pro ucení si musí stanovit každý sám. Jisté je, že individualizace výuky je krokem nezbytným k efektivite ucení.

Obecné problémy jsme popsali v minulých cláncích, dnes se podíváme na praktické otázky rešené v tríde u prvnáku.

Byl to pul rok spojený s technickými problémy. Hledání vhodné aplikace, která na tabletech zprístupní pracovní plochu Microsoft Windows, a tedy vnitrní prostredí výukových aplikací, zabralo notnou chvilku už proto, že jsme se rozhodli vyzkoušet tuto možnost u prváku. Namítnete, že zrovna u nich je to nesmyslné vzhledem k nízkému veku. Práve naopak. K prvním experimentum jsme využili tablety Prestigio, tedy low-endy na systému Android. Bylo potreba overit, zda i ti nejmenší budou umet na tabletech ovládat vzdálenou plochu; zda jim aplikace k tomu urcené nebudou cinit technické potíže už díky motorice. Celá rada didaktických otázek tohoto prístupu také zustává nedorešena.

Spolehlive rozchodit vlastní výukovou aplikaci (DUM) na interaktivní tabuli i na 19 tabletech žáku, predstavovalo také hledání vhodného autorského nástroje k tvorbe výukových objektu. Klasické autorské nástroje pro interaktivní tabule neobstály. Jejich operacní doba pro spuštení na pocátku hodiny vytvárela dlouhé prostoje, které znamenaly zmarený cas. Dnes to díky nalezenému rešení zvládáme v otázkách nekolika vterin.

Server Microsoft Multipoint umožnuje využití ruznorodých aplikací. Protože jde o obecné prostredí, bylo nutno hledat vhodné aplikace pro vlastní práci žáku. Makra pro Microsoft Powerpoint jsou sice napsána (viz minulý clánek), ale pro bežného uživatele je to cesta pomerne složitá. Pokud nebudou taková makra zabudována rovnou jako widgety v ovládací lište, je využití Microsoft PowerPoint pro vlastní interaktivní výuku omezené. Nepochybuji ale, že je na ceste vhodné rešení, protože jistá univerzálnost prostredí je jedinou možnou cestou do budoucnosti. Zdá se ale, že pro interaktivní aplikace (pretahování, prirazování) by takovou pomuckou mohl být produkt Open Sankoré. Není sice komplexním nástrojem jako napríklad SmartNotebook, ale základní funkce, které je možno využít pro vlastní tvorbu interaktivních cvicení, fungují spolehlive a intuitivne. Tento prográmek puvodne vznikl pro africké deti, ale v poslední dobe se hojne rozširuje u nás i v celé Evrope. Že by se opet v kolébce lidské civilizace zrodila jedna z nových evolucních cest?  🙂

Každopádne je nasazení tohoto nástroje efektivní, prizpusobené našemu prostredí a plne závisí na erudici ucitele a jeho ochote se do neceho takového pustit.

Vetším problémem jsou opakující se výpadky wifi pripojení, kdy se odpojuje nekolik tabletu najednou. Zde muže být faktorem nedostatecná rychlost pripojení, propustnost síte apod. Hledání „brouku“, kterí brouzdají na síti a vzduchem, pokracuje. Najít ten správný insekticid ve forme opravdu plne funkcního rešení se nám zatím úplne nepodarilo.

Co jsme již vyrešili k plné spokojenosti, je technika ovládání tabletu mezi našimi žácky. Velkým pomocníkem zde byl Ježíšek, který všem detem nadelil domácí zarízení. Deti se výrazne zlepšily v ovládání, které dnes neciní vubec žádné potíže. Jen zas nevíme, zda deti porád jen nepretahují objekty na displejích, místo toho, aby si spíše s babickou ci dedeckem povídali o tom, co je ve škole a ve svete kolem nich nového.

At už pri matematice, kde jsou využívány stažené aplikace pro Android, nekteré aplikace, které testujeme rovnou od výrobce ci online cvicení pro nejmenší, tak i pri relaxacních aktivitách, velkou výhodu dotykových displeju vidíme v tom, že pro deti je práce na tabletu intuitivní, úkoly je baví a i ti s horší motorikou zvládají práci rychleji a zažívají úspech. Deti si ucivo na tabletech pamatují, protože si ho „osahaly. Zde se velmi osvedcily nové finské produkty nabízené prostrednictvím www.ekabinet.cz. Pro ceštinu a další predmety toho již k dispozici príliš není. Proto využíváme spíše vlastní digitální ucební materiály ve výše uvedeném prostredí. Vetšinou žáci prirazují slova k obrázkum, skládají slova z písmen, skládají vety, doplnují písmena apod.

Významný je však také prinos pro kooperativní ucení. Žáci jsou vedeni ke spolupráci, pomoci a komunikaci. A ucitel prožívá príjemné okamžiky pri vedomí, že pracují opravdu všichni.

Tablety však prinášejí ješte jeden nechtený efekt. Tím, jak žáci mají neustále hlavy u sebe, radí si a pomáhají, nevíme, zda nebude nutno podobnou pomucku z hygienických duvodu zakázat. Zkracuje se totiž vzdálenost mezi detskými hlavami a tablet tak nechtene prispívá ke sdílení nejen vedomostí, ale i k vektorovému šírení vícecetné pedikulozy. Ne, nebojte se, tuto poznámku jsme tak úplne vážne nemysleli.  🙂

Prestože nemáme technické problémy vyrešeny, tablet do výuky patrí. Zásadním problémem je však rozdílnost prostredí a rozhodujícím prvkem úspechu, stejne tak jako u ucitelu, bude jisté doporucení smerem k unifikaci nikoli hardwaru, ale výukového operacního systému. Bude to sice znamenat jisté omezení, ale bez takového prístupu, jak se zdá, není dnes možno zcela spolehlive pripojit do síte úplne cokoli.

Milan Hausner, Olga Vejvodová

 

Comments (0)

Skip to main content