Interview s českými učiteli o inovaci a účasti na Globální Fóru Microsoft in Education


Interview s ceskými uciteli o inovaci a úcasti na Globální Fóru Microsoft in Education

Zacalo to úcastí v souteži Microsoft Expert Educator. Do ceského národního kola se prihlásili ucitelé z celé Ceské republiky se svými inovativními projekty, které mely za cíl prinést inovaci do výuky za pomocí ICT technologií.

Odborná porota vybrala tri výherce:

  • Ivona Spurná, Smíchovská strední prumyslová škola, Praha
  • Miroslav Sláma, ZŠ se specializací na výpocetní techniku, Nové Mesto na Morave
  • Karel Klatovský, Strední škola a materská škola, Litomerice

Jejich odmenou byla plne hrazená cesta a pobyt na 9. Globálním Fóru Microsoft in Education ve španelské Barcelone. Zde Vám s nimi prinášíme krátký rozhovor. 

1)      Na úvod, jaký byl týden v Barcelone?

Karel Klatovský: Nárocný, ale krásný a predevším inspirující.

Ivona Spurná: Vše bylo skvele zorganizováno, od letu a cesty na akci, až po nápln všech dní, které jsme zde mohli strávit. V prubehu týdne probehly prezentace projektu všech úcastníku, jimiž byli ucitelé z celého sveta, kterých se tu sešlo více než 200. Také se zde odehrála týmová aktivita, v rámci níž byly vymýšleny výukové aktivity, které by byly v souladu s 21st Century Learning prístupem. Tj. aby podporovaly tvorivost a samostatnost studentu, schopnost spolupracovat v týmu i hledat samostatne rešení nových problému s využitím dostupných zdroju. Behem této týmové spolupráce jsem mela možnost potkat a blíže se seznámit s partnery z USA, Kostariky a Španelska. Všichni spolupracovali skvele a vymysleli jsme spolecne projekt pro naše studenty, který bychom rádi v príštím roce zrealizovali.

Miroslav Sláma: Ackoliv jsem se již loni úcastnil Globálního Fóra v Praze, letošní Fórum me dokázalo opet ohromit. Organizace, spolupráce s uciteli celého sveta, skvelé prezentace - vše bylo perfektní.

2)      Popište strucne Globální Forum Microsoft in Education cloveku, který o nem nikdy neslyšel; co je jeho cílem a jak probíhá?

Miroslav Sláma: Jedná se o setkání inovativních škol a ucitelu, kterí prosazují do výuky moderní a netradicní postupy a technologie. Všechny spojuje jedna myšlenka: efektivnejší, kvalitnejší a zábavnejší výuka. Predstavují se zde školy i jednotliví ucitelé se svými projekty, prezentují skupiny složené z ucitelu ruzných státu sveta. Je zde prostor na formální i neformální setkání, porovnání ruzných vzdelávacích programu, cas na srovnání s naším vzdelávacím systémem.

Ivona Spurná: Novinky, technologie, spolupráce lidí z celého sveta, inovativní prístup k výuce a vzájemná inspirace, komunikace mezi úcastníky, diskuse nad projekty, hledání nových rešení, vytvárení nových inovativních výukových aktivit, které obohatí studenty.

Karel Klatovský: Jedná se o jedinecnou akci, kde mezi sebou „souteží“ ucitelé z celého sveta, ale predevším je to prehlídka zajímavých projektu a zpusobu výuky ze zcela ruzných škol a prostredí.

 

3)      Mužete nám ve strucnosti predstavit svuj projekt, který jste na GF prezentovali? Jaké byly reakce publika/ porotcu na nej?

IS: Muj projekt byl zameren na zavedení nového prvku do výuky, kdy studenti mohou videt promítané prezentace prímo na svém pocítaci a mohou si do této vysílané prezentace zapisovat své postrehy a poznámky. Také jsem zde predstavila náš nový školní predmet Studentský projekt, v rámci nehož studenti ve tríde v rámci skupin zpracovávají zadané téma z ruzných perspektiv, spolupracují, v prípade problému hledají rešení, a jako tým na záver roku souteží se svým zpracováním daného tématu s ostatními trídami rocníku. Reakce porotcu byla více než souhlasná, nebot tyto metody souzní s novými metodami zavádenými do výuky na celém svete, a dostávají se do povedomí jako 21st Century Learning.

KK: Jednalo se o zapojení technologií do výuky v predmetech ve kterých to má smysl, nahrazení papírových sešitu online zápisky v aplikacích Word Online a OneNote Online. Soucástí projektu bylo i ukázání smysluplnosti využití vzdelávacích aplikací z katalogu Windows Store a možnosti rešení problematiky principu BYOD pomocí produktu Windows MultiPoint Server, který muže ucitelum zajistit, že i když se jim ve tríde sejdou tablety ruzných platforem, nemusí to pro výuka znamenat žádný problém.

MS: Název mého projektu byl: Office 365 for design of real world product. Podstatou je využití cloudových služeb Office 365 pro produkci reálného výrobku, management projektu, návrh a prezentaci. Konkrétne se jednalo o realizaci výrobku ze dreva v prostredí firmy produkující nábytek, vytvorení webové prezentace a filmového dokumentu o projektu, vytvorení reklamních materiálu, sdílených dokumentu behem projektu a 2D a 3D návrh výrobku.

 

4)      Co Vás osobne na GF nejvíce zaujalo?

KK: Pestrost a nápaditost projektu, stánky jednotlivých technologických partneru.

IS: Na foru bylo opravdu velké množství projektu, které jsem si ve volných chvílích prošla a s prezentujícími uciteli hovorila. Pro cloveka žijícího uvnitr hranic je prekvapivé, s jakými životními a pracovními podmínkami se musejí v ruzných cástech sveta ucitelé a studenti vyporádávat. Toto poznání prispívá k pokore cloveka a uvedomení si, jak relativní jsou materiální hodnoty, a jak duležité je nadšení pro dobrou vec bez ohledu na objektivní podmínky, ve kterých se vyskytujeme.

MS: Naprosto skvelá komunikace a práce na spolecném projektu, snaha vytvorit smysluplné rešení v týmu, který byl vytvoren zcela náhodne. Stret kultur a názoru byl pro me osobne fascinující.

 

5)      Jaké nejduležitejší poznatky a vstupy pro výuku jste si z GF odnesli?

IS: Utvrzení se v presvedcení, že setkání se s reálnou situací, která vychází z bežného života, muže studentum navzdory své nárocnosti a nepohodlí jen prospet, protože se pak dokáží lépe vyrovnávat se skutecnými životními situacemi.

KK: Nezáleží na financích a vybavení školy, ale na nápadu.

MS: Žákum jsem po svém návratu nejcasteji zduraznoval:

  • Potrebu komunikace v anglickém jazyce
  • Dobré ovládání mobilních zarízení
  • Umení dohodnout se na spolecném rešení a umení kompromisu

 

6)      Jaká nová technologie využitelná pro výuku Vás zaujala? Výuková aplikace?

IS: Pro vzájemnou spolupráci mezi studenty, at už kvuli sdelování myšlenek nebo kvuli sdílení materiálu, jsou dostupné cloudové technologie, napr. OneDrive, které umožnují ukládat a trídit dokumenty, a také umožnují sdílení spolecných materiálu, na kterých tak mohou pracovat ruzní studenti ve stejnou chvíli.

KK: Aplikace Corinth Classroom (stažitelná z Windows Store)

MS: Skvelá byla technologie od firmy Corinth, samozrejme mobilní aplikace a KODU, které deti ucí základy programování. S nasazením Kodu pocítáme i v naší škole. Prekvapilo me množství škol, které používají cloudové služby Office 365.

 

7)      Setkali jste se se spoustou ucitelu z ruzných zemí. Jak si podle vás stojí ceské školství v porovnání s jinými zememi? Získali jste nejaké tipy ci zlepšující nápady odjinud? Prozradíte nám nejaké?

IS: Více praxe a praktických reálných zkušeností do vzdelávacího procesu, méne svazujících podmínek, které znemožnují individualizaci výuky v souladu se schopnostmi studentu a zavádení nových postupu do výuky.

KK: Forum bylo ukázkou toho, že je duležitý predevším nápad. Duležité je zaujmout žáky, pak je úspech projektu z poloviny zajišten.

MS: Ceské školství se v žádném prípade neztratilo. Byli jsme videt a to je duležité. Držíme krok se svetem a s využíváním technologií nemáme vetší problémy. Otázkou však zustává, zda peníze investované do technologií jsou využity vždy efektivne.

 

8)      Príští školní rok Microsoft opet vyhlásí soutež pro inovativní ucitele Expert Educator. Výherci národního kola za odmenu pojedou na plne hrazený pobyt do destinace príštího Globálního Fora. Proc by se ucitelé meli této souteže úcastnit? Co byste vzkázali tem, kterí úcast v souteži zvažují?  

IS: Nebojte se inovovat svou výuku. Není treba vše menit, stací zmenit trošicku, a i to muže mít velké pozitivní dopady na sverené studenty. Nebojte se technologií, ve své podstate stací znát málo, a i to muže pomoci zlepšit dopad výuky.

KK: Nepropásnete tuto jedinecnou možnost se setkat s tolika uciteli z celého sveta.

MS: Vítezí nápad. Dobrá myšlenka pak musí mít oporu u ucitelu, kterí ji realizují. Technologie jsou pak pouze prostredkem k dosažení cíle. Soutež je výzva a už samotná úcast na setkání je skvelou odmenou, kvuli které stojí za to pracovat nad rámec bežných povinností. Nápady ostatních ucitelu a škol je možné cerpat z portálu pil-network.com a inspirovat se.

 

 

 

                          

 


Comments (1)

  1. Ivona Spurná says:

    Díky za zveřejnění, akce byla úžasná 🙂

Skip to main content