Tablety pod kontrolou


Tablety pod kontrolou
Možná by bylo snazší vás odkázat na stránky Státního ústavu pro kontrolu léciv, kde byste se o nadpisu tohoto clánku dovedeli také. Ale jak již asi tušíte, v tomto clánku bude rec o tabletech, nikoliv tabletách, a o tom, jak je mužete mít v rámci své školy pod dohledem a kontrolou a nemusíte se pri každém vstupu do trídy plné žáku s tablety obávat, co vám ti žáci opet provedou.

Ponechme stranou nyní proces výberu a porizování tabletu a vžijme se do situace, kdy škola již nejaké tablety porízené má a chce je zacít smysluplne využívat. To znamená, že na nich žáci mohou pracovat v prostredí internetu a využívat internetové služby, ale zároven má ucitel možnost kontroly nad tabletovou trídou, zejména co se ovládání zarízení a prístupu k internetu týce.

Není tajemstvím, že v soucasné dobe existují na trhu tri mobilní platformy pro využití na tabletech – Windows 8, iOS a Android. Z pohledu kontroly tabletu a výuky jako celku (nazývané také jako classroom management) se nejvíce možností nabízí u tabletu na platforme Windows, tablety s ostatními operacními systémy lze spravovat také, ovšem ne tak komfortne.

Aby tabletová trída, výuka na ní založená a následne i classroom management fungovaly bez problému, je zapotrebí, aby škola mela dostatecne rychlé pripojení k síti internet. Nebojte se, vetší datovou vytíženost než tu, kdy se všichni žáci dívají na nejaká videa, s tablety mít nebudete a takovou vytíženost linky už urcite žáci pri bežné výuce pocítacu nekdy vyzkoušeli. Jeden z mýtu využívání cloudových služeb je totiž ten, že je zapotrebí nekdy i nekolikanásobne zrychlit pripojení školy k internetu, což ale není pravda. Mnohem duležitejší ale je zajistit dostatecne kvalitní vnitrní sít školy. U klasických pocítacu se opet „jen“ natáhnou sítové kabely a vše beží tak, jak má. Bohužel u vytvárení bezdrátové síte je situace trochu komplikovanejší, vstupují do hry ruzné standardy WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, ruzné frekvence (2,4GHz a 5GHz), kanály (1-13) apod. Proto je výstavba dostatecne kvalitní bezdrátové školní síte tím naprostým základem a predpokladem pro bezproblémovou tabletovou výuku.

Pojdme dále predpokládat, že takovou sít ve škole máte vybudovanou a jde vám ted jen o samotný classroom management. Produktu, které mužete pro tuto cinnost využít, je nekolik, v tomto clánku se podíváme na jedny z nejpoužívanejších – Windows MultiPoint Server a NetSupport School.

Windows MultiPoint Server 

(dále jen WMS) je produktem spolecnosti Microsoft, který je aktuálne nabízen ve své tretí verzi s oznacením WMS 2012. Primárne je WMS urcen pro terminálové rešení, kdy se k jednomu výkonnému serveru, na kterém je WMS nainstalován, pripojujete z tzv. zero klientu pres vzdálenou plochu a využíváte pouze výkon daného serveru a nepotrebujete žádné další pocítace. Velkým benefitem WMS je pak konzole pro správu MultiPoint Dashboard, která umožnuje mít plnou kontrolu nad pripojenými stanicemi. Pomocí této konzole vidíte náhledy pracovních ploch všech pripojených klientu, mužete jednotlivé stanice zamykat/odemykat, zakazovat ci povolovat prístup k internetu ci vybraným stránkám, vzdálene promítat obraz žáku, spouštet aplikace, komunikovat s žáky, ovládat jejich pocítac apod.

A práve poslední verze WMS 2012 prinesla jednu podstatnou novinku, a to prítomnost zminovaného Connectoru. Pokud tento malý prográmek nainstalujete na pocítac se systémem Windows 7 nebo Windows 8, automaticky se dané zarízení objeví ve správcovské konzoli také a máte možnost jej ovládat zcela stejným zpusobem jako zarízení pripojené prímo k tomuto serveru.

Druhým predstaveným produktem je NetSupport School, což je aplikace primárne vyvinutá pro classroom management. Proto také z tohoto pohledu nabízí více než WMS, neumí ale naopak napr. zminované terminálové rešení. Podobne jako u WMS a ostatních rešení se instaluje jak ucitelská cást, tak klientská cást, kterou je potreba nainstalovat na tablety. Jakmile poté ucitel spustí tuto aplikaci, má možnost plné kontroly nad tabletovou trídou.

Krome toho nabízí i možnosti jako vzdálené kopírování souboru, vytvárení testu a dalších úkolu vcetne sesbírání zadaných prací a mnoho dalšího. Jako každý správný classroom management software, tak i NetSupport School umožnuje zobrazit náhledy obrazovek jednotlivých studentu vcetne možnosti zvetšení. Mužete také monitorovat zvukové aktivity jednotlivých stanic, zadávat rychlé dotazníky, omezovat ci povolovat prístup na internet ci pouze na vybrané webové stránky, spouštet a ukoncovat aplikace, monitorovat tiskové fronty jednotlivých stanic, kontrolovat prístup k USB flash diskum ci využívat pro spolupráci funkce bílé tabule. Krome toho je možné stanici kompletne uzamknout, takže žáci budou v danou chvíli venovat pozornost pouze výkladu, ci dle potreby je zamykat/odemykat všem.

Nutno však podotknout, že by se tyto funkce nemely stát v hodinách pravidlem a že mnohem výhodnejší a efektivnejší než zakazovat práci s tablety je vytvorit hodinu s takovou náplní, která bude studenty bavit. Muže se jednat napr. o aktivní vyžití internetu nebo práce na interaktivních prezentacích ci pracovních listech. Mnoho škol také reší, jakým zpusobem data k žákum s tablety dostat. Nejsnazší zpusob pro správce IT i pro ucitele je zcela jiste využití cloudových služeb typu Office 365, kdy si ucitel muže ve škole ci doma pripravit materiály, uložit je do svého online úložište OneDrive a následne v hodine si jen žáci dané materiály otevrou. Možností je nespocet…
Dalším duležitým prvkem pro interaktivní tabletovou výuku je možnost bezdrátové projekce obrazu z tabletu ucitele nebo žáku na projektor. V prostredí Windows k tomu slouží standard Miracast, který podporují všechny moderní tablety, a po softwarové stránce operacní systém Windows 8.1. Stací tedy do školy porídit jen Miracast adaptér, který pripojíte ke svému projektoru, a následne dle potreby je možné, aby ucitel chodil bez omezení po tríde a pritom všichni žáci videli na projektoru to samé, co vyucující. A co když bude ucitel chtít, aby na projektoru byl obraz nekterého ze studentu? No prece si bez problému nechá na svém tabletu a následne automaticky i pres projektor zobrazit obraz z tabletu libovolného žáka. A o tom to správné využití classroom management aplikací je – snadné, intuitivní a rychlé využití tabletu ve výuce.

Karel Klatovský

Comments (0)

Skip to main content