Přecházíme z Windows XP (4.díl)


V posledním díle tohoto seriálu o prechodu z Windows XP se podíváme na samotný prubeh instalace systému Windows 8.1.

Po spuštení pocítace, ve kterém je instalacní USB disk nebo instalacní DVD by se jako první mela zobrazit následující obrazovka.
V prvním kroku pruvodce si mužete vybrat zejména formát casu a meny a typ výchozí klávesnice, po výberu nezbývá než klepnout na tlacítko Další.
V druhém kroku je možné zvolit instalaci systému (tlacítko Nainstalovat) nebo zvolit pomerne nenápadný odkaz v levém dolním rohu pro Opravu pocítace. V tuto chvíli zvolíme tedy Nainstalovat.
Tretí krok pruvodce slouží pro zadání produktového císla Windows 8.1, najdete jej nejcasteji na štítku
nalepeném na pocítaci, ale mužete jej získat napr. i v elektronické podobe. U nekterých typu instalací (zejména multilicencních) tento klíc není vyžadován a je možné jej zadat až po kompletní instalaci.
Následuje povinný souhlas s licencními podmínkami.
Dále se už dostáváme k zajímavejším nastavením. Zde si mužete zvolit, zda se bude jednat o upgrade (povýšení) systému z predchozí verze nebo zda provedete cistou, vlastní instalaci. Ackoliv je upgrade u Windows 8.1 bezproblémový, vetšina IT specialistu vám pri tak zásadní zmene jakou je instalace zcela nového operacního systému doporucí práve cistou instalaci, kterou tedy zvolíme i my.
V každém pocítaci se nachází pevný disk, který je možné rozdelit na nekolik oddílu a to zejména kvuli vetší prehlednosti. Nejcasteji uživatelé rozdelují disk na dva oddíly a to systémový a datový. Duvod je prostý – pokud se stane neco s operacním systémem tak vážného, že je nutná kompletní reinstalace, mužete ji provést bez ohledu na data na druhém, nesystémovém oddílu. Návrh takového rozložení je videt i na následujícím snímku a rozdelení se provádí pres príkazy pod seznamem disku. Toto rozdelení se ale primárne používá spíše u soukromých pocítacu, než školních, ale rozhodnutí je vás.
V rámci pruvodce je to již témer vše, stací klepnout na tlacítko Další a zacne docházet k instalaci systému, resp. rozbalování instalacní image. U Windows 8.1 tento proces nezabere vetšinou více jak 15 minut, pokud namísto klasického pevného disku vlastníte SSD disk, tato doba je ješte kratší.
Jakmile se dokoncí rozbalování image, dojde k restartu systému a uživatel si muže vybrat barevné prostredí systému Windows a název pocítace. Toto nastavení není pochopitelne nemenné a lze jej i pozdeji upravit.
V dalším kroku pruvodce je poté možné rucne nebo expresne konfigurovat nastavení systému.
Poslední informace, kterou od vás bude pruvodce instalací chtít, je jméno uživatelského úctu a vlastne tak hned v prubehu instalace lze narazit na jednu z nejvetších novinek Windows 8 a Windows 8.1 a tou je možnost prihlášení pomocí úctu Microsoft. Jedná se o online úcet, který máte, pokud využíváte nekteré služby spolecnosti Microsoft, jako jsou Hotmail, SkyDrive a další. Stací tedy zadat název tohoto úctu a heslo a tento online úcet bude zároven i vaším uživatelským úctem v systému Windows 8.1. Pokud takový úcet nemáte a chteli byste tuto funkci využívat, mužete si rovnou v instalaci systému takový úcet vytvorit (pokud jste v prubehu instalace pripojeni na internet) a to klepnutím na položku Zaregistrovat si novou e-mailovou adresu. Využívání úctu Microsoft má totiž krome jednoduchosti i nekteré další výhody, které s klasickým offline úctem nejsou a ani nemohou být dostupné. Jedná se zejména o synchronizaci nekterých dat a nastavení napríc více pocítaci. To znamená, že pokud budete využívat na více pocítacích se systémem Windows 8.1 pro prihlášení stejný úcet Microsoft, na všech techto pocítacích budete mít stejné pracovní prostredí.
Pokud si presto neprejete s takovým úctem prihlašovat nebo jej vytváret, je možné si vytvorit klasický místní úcet tak, jak bylo zvykem v predchozích verzích systému. Bohužel pro koncového uživatele byla tato volba pomerne skryta a tak máte pro vytvorení lokálního úctu dve možnosti. Tou první je nebýt pri instalaci pripojeni na internet. Pokud ale pripojeni jste, jste rovnou vyzváni k zadání prihlašovacích údaju již existujícího Microsoft úctu nebo k vytvorení nového, ale volba vytvorení místního úctu zde oproti instalaci ve Windows 8 chybí. Pokud ale zadáte v podobe Microsoft úctu zámerne špatné údaje, systém vám následne umožní si lokální úcet vytvorit. Pro další práci se systémem a ukázky v knize bude ale využíván práve využíván Microsoft úcet, protože výhody, které oproti standardnímu lokálnímu poctu nabízí, jsou nesporné.  
Pro následující krok v instalaci se Microsoft rozhodl pro malou inovaci. Namísto toho, aby uživatel sledoval, jak nabíhají procenta dokoncení konfigurace systému, je uživatel seznámen s novinkami v systému Windows 8.1, zejména co se ovládání týce.
Po dokoncení konfigurace a prehrání výukové animace se již zobrazí nabídka Start, která je ale zcela jiná, než na jakou byl uživatel od dob Windows 95 zvyklý.
 
Možná si ríkáte, co k tomu spolecnost Microsoft vedlo, jak se s tím pracuje, k cemu je to dobré nebo jaké prekvapení na vás ješte ceká. V následujících rádcích i kapitolách naleznete na tuto otázku odpoved.

Tím základním duvodem je myšlenka, že by všechny systémy od spolecnosti Microsoft mely být jednotné nebo minimálne velice podobné co se ovládání týce. Když si ale predstavíte, jak pred nekolika lety vypadalo prostredí operacního systému Windows, herní konzole Xbox nebo chytrých telefonu se systémem Windows Mobile, nebyla mezi nimi zdaleka žádná podobnost. Uživatel, který si tak koupil tri ruzná zarízení s tremi operacními systémy od stejné spolecnosti, mel pokaždé jiné pracovní prostredí a to se Microsoft rozhodl zmenit. Proto se objevil mobilní systém Windows Phone, proto dostala konzole Xbox aktualizaci svého tzv. dashboardu a proto je ve Windows 8.1 nabídka Start ve forme aktivních dlaždic, které se objevují ve všech systémech.
Po dokoncení instalace je zapotrebí provést nekolik dalších nastavení, jako jsou napr. nastavení sítového adaptéru (v prípade, že nemáte ve škole DHCP server, který prideluje adresy automaticky), instalace potrebných aplikací a predevším obnovu dat a prípadne i uživatelských úctu za pomoci nástroje Migrace profilu uživatele a to je vše, práve jste provedli kompletní instalaci operacního systému Windows 8.1 a jaké novinky v nem jsou a jaké vzdelávací aplikace mužete využívat si prectete na jiném míste tohoto blogu.

Comments (0)

Skip to main content