Mobilní tabletová učebna z pohledu učitele (www.rvp.cz)


Jak již na techto stránkách prezentovala naše paní reditelka Mgr. Marcela Erbeková, hlavním duvodem, proc jsme se zapojili do projektu „Vzdeláváme pro budoucnost,“ je to, že zapojení digitálních zarízení do bežného života detí je nezvratné. Informacní a komunikacních technologie jsou prirozenou soucástí jejich života. Prostrednictvím mobilní ucebny se snažíme obohatit naše spolecné hodiny fyziky. Mým osobním cílem je detem ukázat, že moderní technologie je možné využít nejen ke komunikaci na sociálních sítích, k hrám, a k trávení volného casu jen tak, ale hlavne k tomu, aby získaly informace, které využijí ke svému vzdelání a osobnímu rustu. Naše spolecné zacátky nebyly jednoduché. Než jsme dospeli k momentu, kdy se prihlásíme každý ke svému zarízení a pracujeme individuálne, každý podle svých potreb a možností, museli jsme prekonat mnoho prekážek.

Nejdríve technických, pak tech, které vznikají podle slov kolegy „mezi cepicí a klávesnicí“ (mám na mysli zapomenutá hesla, zbrklost, netrpelivost). Co je dobré udelat, než se pustíte do výuky s tablety?

  • zajistit si podporu vedení školy
  • zajistit dobré technické zázemí, které nespocívá pouze vybavit se tablety samotnými, ale samozrejme nutnosti je odpovídající infrastruktura
  • zajistit, aby v pocátecních fázích byl prítomen v hodinách IT správce
  • zajistit propojenost výuky – využití dovedností práce s ICT technikou, které žáci získávají v hodinách ICT

K snížení problému vzniklých lidským faktorem:

  • využívání takových prístupových hesel, které žáci bežne používají, které jsou jim blízké, pamatovatelné, ale soucasne bezpecné
  • ucení se navzájem – všechno nové (napr. Windows 8, Microsoft Office 365) jsme si názorne predvedli a vyzkoušeli prostrednictvím tabletu i interaktivní tabule. 
  • Sdílení a overování všech nových poznatku - prostrednictvím aplikace Acer Classroom manager, si spolecne sdílíme nové poznatky a informace. Sdílení probíhá všemi smery, smerem ucitel-žák, žák – ucitel, žák – žák.
  • samozrejmostí je vzájemná spolupráce, pomoc rychlejších spolužáku tem, kterí pracují pomalejším tempem
  • obrnit se trpelivostí a neustále vše opakovat

  

Dnes jsme ve škole ve fázi, kdy bez problému využíváme ve výuce nejen tablety, ale jsme schopni bez problému pracovat v cásti systému Microsoft Office 365, kde máme uložené nejen zadání práce, ale také všechny potrebné podklady pro každou danou hodinu od paní ucitelky. Soucasne systém využíváme nejen k ukládání prezentací žáku na dané téma, ale i k vzájemné komunikaci. Všechny materiály jsou dostupné kdekoliv a kdykoliv všem žákum trídy, a každý muže pracovat individuálne, ale soucasne pracujeme všichni spolecne. Zustává nám více casu na diskuse o daném tématu, k hledání nových informaci, k rozvoji myšlení, k ucení se navzájem a praktické veci, které k fyzice patrí. Po získání všech techto zkušeností a návyku využíváme tablety již nejen ve fyzice, ale i v prírodopisu v anglictine a spolecným úsilím jsme mobilní ucebnu úspešne zapojili i do výuky našich tretáku.

Ildikó Šalamova, Zástupkyne reditelky a ucitelka fyziky, ZŠ Mnichovice  


Comments (0)

Skip to main content