Používáme OneDrive – 1. díl


Úvod

Se stále vetší popularitou a rozšírením služeb internetu dochází také ke zmenám ve zpusobu práce a ukládání souboru a složek. Již dávno jsou minulostí diskety a disketové mechaniky a také CD a DVD mají svoje nejlepší doby již za sebou. V soucasnosti se zájem uživatelu presouvá na dve základní technologie – externí pametová zarízení a internetová úložište. V prípade externích úložišt se pak nejcasteji používají USB flash disky nebo externí pevné disky, nabídka internetových úložišt je také pomerne pestrá. Pojdme se spolecne podívat na to, jak se používání jednotlivých úložišt vyvíjelo a co vedlo/vede k jejich zániku.

Datová úložište

Diskety – jejich nejvetší nevýhodou byla malá kapacita a pomerne velká náchylnost na mechanické nebo magnetické poškození. Krome nejrozšírenejších 5,25palcových a zejména 3,5palcových disket s kapacitou 1,44 MB existovaly i další varianty této technologie, napr. LS120 nebo LS240, které ale nebyly zpetne kompatibilní se stávajícími mechanikami, a proto nebyly tak rozšírené. Pokud bych mel nalézt alespon jednu podobnou technologii, která se klasickým disketám stala cástecnou konkurencí, urcite by to pak byly ZIP disky s kapacitou 100 MB, 250 MB a 750 MB. I u nich bylo zapotrebí rešit využívání pres novou mechaniku, která se však dodávala i v externí variante a byla relativne rozšírená, protože stávající kapacity klasických disket zacaly být silne nedostacující, a jejich jasný nástupce byl v nedohlednu.

CD/DVD/Blu-ray – technologie CD byla vyvinuta spolecností Sony v roce 1981 a prinesla na pomerne dlouhou dobu rešení pro uživatele hledající relativne odolné médium s vysokou kapacitou a rychlým ctením dat. Do té doby témer neuveritelných 650MB (resp. 700MB) postacovalo témer každému a dlouho to nevypadalo, že se bude hledat nástupce. Nicméne po case prišla doba digitálního videa o vysoké kvalite, tudíž i vetší velikosti souboru. Najednou se stávalo, že uživatelé meli na výber mezi nižší kvalitou filmu na jednom CD nebo vyšší kvalitou na vetším poctu nosicu, což nebylo zcela ideální. To mel vyrešit DVD disk, který se svou standardní kapacitou 4,7 GB plne vyhovoval. A to existují i oboustranné a dvouvrstvé varianty, které možnou záznamovou kapacitu nekolikanásobne zvyšují. U techto optických médií se postupem casu stávala nevýhodou jejich vetší fyzická velikost ci ne pro každého uživatele zrovna snadný zpusob zápisu dat. Podobne jako si velká cást uživatelu myslela, že kapacita CD a pozdeji i DVD bude stacit, príchod FullHD televizoru, monitoru, a tím i FullHD filmu a pocítacových her, velmi rychle ukázal, že tomu tak být nemusí. Bohužel zde prechod na novou technologii nebyl tak jasný a hladký, jako tomu bylo u CD a DVD.

Producenti záznamových médií se rozdelili na dve skupiny, kdy každá z nich preferovala a podporovala svuj standard: HD-DVD a Blu-ray. Po nekolika mesících pomerne zbytecných dohadu a prutahu se nakonec oficiálním nástupcem DVD stal Blu-ray disk s kapacitou 25 GB, resp. 50 GB. Protože ale pro vetšinu PC uživatelu jsou takové kapacity z hlediska využití zbytecné, zameril se na Blu-ray zejména filmový prumysl, který ho dokázal díky celovecerním FullHD filmum využít. Nicméne už v tomto momente byla pomerne dlouho ve vzduchu otázka: „Kam dál?“ Bude nutné za pár let vymýšlet další nové médium? A proto se pozornost cím dál více zamerovala na internet, který je z hlediska kapacity neomezený a jeho výhodou je okamžitý prenos dat k uživateli bez nutnosti zakoupení fyzického média.

USB flash disky – tato pametová zarízení si od pocátku získávala velkou popularitu a stala se nepsaným nástupcem klasických disket, avšak oprošteného od všech jejich neduhu. USB flash disk dnes pripojíte ke všem pocítacum a notebookum, ke všem novejším televizorum, dokonce i k projektorum. Jejich pomerne vysoká prenosová rychlost a stále vzrustající kapacita a snižující se cena za GB prostoru z nich udelaly velice populární médium, které má dnes témer každý uživatel. Zejména menší kapacita byla duvodem, proc nekterí uživatelé dávali pri archivaci a zálohování dat prednost externím diskum, ale dnes, kdy je možné si porídit flash disk o kapacite nekolika stovek GB dat, je toto rozhodování témer bezpredmetné. Sice jsou pri stejné velikosti pevné disky o neco levnejší, ale vzhledem k jejich rozmerum, k mechanickým vlastnostem a možnosti fyzického znicení jsou témer všechny trumfy na strane flash disku.

Shrnu-li vše do jedné vety: záznamová média se postupne vyvinula tak, že uživatelé pro své lokální zálohy používají nejcasteji USB flash disky a nove i služby internetových úložišt. Jedním z nejpopulárnejších je práve služba OneDrive. Jedná se o nový název populární služby SkyDrive. Spolecnost Microsoft totiž z duvodu urcitých licencních sporu byla nucena službu SkyDrive prejmenovat. Stalo se tak v únoru roku 2014, kdy došlo k prejmenování služby a zároven predstavení nekolika novinek. OneDrive již nekolik let nabízí zcela zdarma pro vetšinu uživatelu dostacující kapacitu 7 GB prostoru a využívají ji stovky milionu uživatelu po celém svete. Dalo by se ríci, že OneDrive je váš flash disk pripojený do internetu s možností ctení a zápisu dat z jakéhokoliv pocítace pripojeného na internet. OneDrive mužete používat nejenom jako úložište pro prenos dat z jednoho pocítace do druhého, ale také jako svoje osobní úložište pro zálohování a archivaci dat ci tvorbu fotogalerií.

Historie služby OneDrive

Historie služby OneDrive (resp. z pohledu názvu jejího predchudce) sahá do roku 2007, kdy byla služba predstavena širší verejnosti. Behem své historie se úložná kapacita služby nekolikrát zvetšila až na soucasných 7 GB. Postupem casu také dostávala nové a nové funkce, mezi ty nejužitecnejší patrí zejména Office Online nebo synchronizacní aplikace. Velkou výhodou takového online úložište je bezesporu fakt, že jakmile je do úložište naprogramována nejaká nová funkce nebo vlastnost, je ihned dostupná desítkám milionu uživatelu služby OneDrive bez nutnosti jakékoliv lokální aktualizace nebo instalace.
Práce v prostredí OneDrive

Pro využívání služby OneDrive (a obecne jakýchkoliv služeb od spolecnosti Microsoft) je zapotrebí mít úcet Microsoft. Pokud napr. používáte zdarma dostupné emailové rešení Outlook, prihlašujete se do Windows 8 pomocí online úctu apod., tak již tento úcet Microsoft máte. Nicméne jestliže jej nemáte, je možné si jej vytvorit behem pár minut, a to zcela zdarma. Výchozí stránkou pro službu OneDrive je www.OneDrive.com, kde se v pravé cásti stránky mužete do služby se svým existujícím Microsoft úctem prihlásit.

Nachází se zde ale také možnost vytvorení a zaregistrování nového úctu. Behem klasického registracního procesu máte možnost si Microsoft úcet vytvorit a získat tak úcet pro všechny služby spolecnosti Microsoft. Po vytvorení úctu se vám ihned zobrazí pracovní prostredí služby OneDrive.

At se prihlásíte se svým existujícím Microsoft úctem nebo jste si práve vytvorili nový, po prvním prihlášení do služby OneDrive jsou ve výchozím stavu pripraveny ctyri položky: Soubory, Nedávné, Všechny fotky a Sdílené. Jak již název napovídá, první tri jsou urceny pro vaše soubory, ctvrtá poté pro soubory, které chcete sdílet s ostatními. Velkou výhodou složek ve OneDrive je fakt, že každá z nich muže mít nastaven zcela jiný zpusob oprávnení a prístupu. V rámci svého prostoru tak mužete mít zcela oddelená svoje soukromá a verejná (sdílená) data. Také výchozí pocet složek není pochopitelne nemenný.

Složky

Vytvorení nové složky

Jestliže budete potrebovat vytvorit novou složku, mužete tak ucinit pomocí odkazu Vytvorit - Nová složka v horní cásti obrazovky. Zobrazí se dialogové okno, do kterého stací zadat název složky a název potvrdit stiskem klávesy Enter.

Prejmenování, presunutí a odstranení složky

V prípade, že budete kdykoliv v budoucnu potrebovat zmenit název složky, je tak možné ucinit dvema zpusoby. Prvním z nich je klepnutí pomocí pravého tlacítka myši na název složky, kde si ze zobrazené nabídky vyberete potrebný príkaz Prejmenovat. Druhým zpusobem je výber zaškrtávacího pole pred složkou (prípadne v pravém horním rohu složky – záleží na zpusobu nastavení zobrazení) a vybrání príkazu Správa – Prejmenovat ze zobrazené nabídky v horní cásti obrazovky. Krome prejmenování mužete složky presunout na jiné místo v rámci svojí adresárové struktury, prípadne ji i odstranit. 

Práce s více složkami

Pokud oznacíte postupem z minulého odstavce více složek, nabídka možných operací se zúží, což je vzhledem k povaze ostatních, nyní již skrytých príkazu, pochopitelné.

Sdílení složek

Nekterí uživatelé využívají OneDrive pouze jako své osobní úložište a archiv dat. Nicméne je mnoho tech, kterí OneDrive používají i pro sdílení dat s vybranými práteli nebo se širokou verejností. Práve pro ne je pak urcena možnost sdílení. Nastavení sdílení složky mužete provést bud opet pres nabídku po stisknutí pravého tlacítka myši, nebo v pravé cásti okna po výberu složky pomocí zaškrtávacího pole. V nove zobrazené nabídce máte nekolik možností, jak složku sdílet.

Pozvat lidi - pomocí této funkce máte možnost odeslat zadanému príjemci odkaz na složku, kterou chcete sdílet. Zprístupnení této složky je možné pouze pro ctení nebo i pro zápis. Pokud chcete tyto vlastnosti upresnit, klepnete na položku Príjemci mužou jenom zobrazit obsah v dolní cásti okna, aby príjemce mohl složku upravovat, zaškrtnete volbu Príjemci mohou upravovat. Taktéž je možné nastavit, aby se pred prohlížením nebo úpravou složky museli uživatelé prihlásit

Získat odkaz – další možnosti sdílení složky nabízí funkce pro získání odkazu na danou složku. S temito odkazy si pak mužete delat, co chcete, resp. je predat príjemcum jakýmkoliv komunikacním kanálem, který používáte, napr. Skype a další. Tato varianta sdílení nabízí uživatelum tri možnosti, jaký odkaz lze vygenerovat. První vygenerovaný odkaz slouží pouze pro zobrazení obsahu složky, druhý pro zobrazení a možnosti úprav a tretí umožní všem uživatelum videt, jaká data sdílíte. Po nastavení sdílení je možné zkontrolovat a nastavit pridelená oprávnení v pravé cásti okna v nabídce Sdílet. Zde je možné krome prohlédnutí seznamu oprávnených osob a vygenerovaných odkazu pomocí tlacítka Odebrat odkaz daná oprávnení a vygenerované platné odkazy odebrat. A pokud máte nasdílenou složku pro konkrétního uživatele, je možné v rozbalovací nabídce zmenit úroven jeho oprávnení pro vámi sdílenou složku. Primárne vygenerované odkazy jsou pomerne dlouhé a nepríliš vhodné pro publikování do príspevku blogu, komentáru apod. Proto je možné je za pomoci tlacítka Zkrátit odkaz upravit do prijatelnejší podoby.

Použití odkazu na složku

Aby bylo možné dát v prípade potreby verejnosti prístup na sdílené složky v rámci vaší služby OneDrive, je vhodné si vygenerovat odkaz v takovém stylu, který je možné vložit do HTML kódu webové stránky. Pak je takový odkaz na stránce reprezentován symbolem složky a po klepnutí na nej uživatelé uvidí obsah této složky, pricemž platí, že soubory v dané složce mají nastavena stejná oprávnení jako složka, v níž se nacházejí. To je možné provést za pomoci príkazu Vložit a následného klepnutí na tlacítko Generovat.

Stažení složky do pocítace

Jedním z príkazu, který je možné po klepnutí pravým tlacítkem na složku využít, je príkaz Stáhnout. Ten vám umožnuje stáhnout si celou složku ve formátu ZIP na váš lokální pocítac. To je výhodné v prípade, že potrebujete mít kopii celé složky u sebe a složka obsahuje více souboru. Tímto príkazem tak stáhnete celou složku, at obsahuje jeden nebo 100 souboru. V prípade, že je složka prázdná, se pochopitelne tento príkaz v kontextové nabídce nezobrazuje.

Podrobné informace o složce

Ve službe OneDrive je možné také na jednom míste nalézt kompletní informace o vybrané složce. Stací, když si zobrazíte podokno podrobností a to klepnutím na poslední ikonu možností zobrazení v pravé horní cásti okna.

V tu chvíli se v pravé cásti stránky zobrazí podrobné informace o složce, jako jsou napr. datum poslední zmeny, kdo ji vytvoril, velikost a typ složky. Zejména typ složky stojí za vaši pozornost, protože se jedná o údaj, který je možné zmenit. Ve službe OneDrive se totiž obecne pracuje se dvema typy složek – Dokumenty a Obrázky

Nekdy se totiž muže stát, že vámi pridaná složka obsahuje krome fotek i datové soubory a pak se priradí do jiné skupiny, než potrebujete. Práve proto je možné zvolením typu složky rozhodnout, zda bude složka zarazena do Dokumentu nebo Obrázku.

Zobrazení složek

Soubory a složky uložené na OneDrive je možné si nechat zobrazit dvema zpusoby. Tím prvním je tzv. zobrazení podrobností, ve kterém vidíte seznam složek, datum její poslední zmeny, stav sdílení a velikost. Druhým typem je pak zobrazení miniatur, ve kterém jsou adresáre videt jako dlaždice a pokud se v nekteré složce nachází nejaký obrázek, uvidíte jej jako miniaturu složky. Navíc se tyto obrázky dynamicky mení. Zajímavostí je, že zobrazení náhledu funguje napr. i na dokumenty sady Office, takže aniž byste otevreli nejaký dokument vytvorený napr. ve Wordu, na náhledu vidíte alespon jeho hrubý obsah.

Karel Klatovský

Comments (4)

 1. Petr says:

  Kdyby to tak všechno fungovalo :-). To by byla paráda.

 2. Jak se mam prihlasit

 3. aw says:

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata-Indonesia Wisata-Indonesia

  http://www.wisatasia.id/2016/02/ini-10-tempat-wisata-di-balikpapan.html Ini 10 Tempat Wisata di Balikpapan Paling Menarik

  http://www.wisatasia.id/2016/02/ini-10-tempat-wisata-di-bengkulu-paling.html Ini 10 Tempat Wisata di Bengkulu Paling Terkenal

  http://www.wisatasia.id/2016/02/ini-7-tempat-wisata-di-batam-terpopuler.html Ini 7 Tempat Wisata di Batam Terpopuler

  http://www.wisatasia.id/2016/02/ini-pesona-wisata-pulau-tidung-di.html Ini Pesona Wisata Pulau Tidung di Jakarta

  http://www.wisatasia.id/2016/02/inilah-10-tempat-wisata-di-lombok.html Inilah 10 Tempat Wisata di Lombok Paling Menawan

  http://www.wisatasia.id/2016/02/inilah-10-wisata-pantai-di-malang-raya.html Inilah 10 Wisata Pantai di Malang Raya Paling Populer Untuk Dikunjungi

  http://www.wisatasia.id/2016/02/inilah-11-tempat-wisata-di-bangka.html Inilah 11 Tempat Wisata di Bangka Belitung Paling Memikat

  http://www.wisatasia.id/2016/02/inilah-14-tempat-wisata-di-sumatera.html Inilah 14 Tempat Wisata di Sumatera Utara Paling Terkenal

  http://www.wisatasia.id/2016/02/inilah-20-tempat-wisata-di-bandung.html Inilah 20 Tempat Wisata di Bandung Paling Terkenal Untuk Dikunjungi

  http://www.wisatasia.id/2016/02/inilah-20-tempat-wisata-di-bogor-paling.html Inilah 20 Tempat Wisata di Bogor Paling Terkenal Untuk Dikunjungi

  http://www.wisatasia.id/2016/02/inilah-7-tempat-wisata-di-makassar.html Inilah 7 Tempat Wisata di Makassar Paling Populer

  http://www.wisatasia.id/2016/02/inilah-pesona-air-terjun-sri-gethuk-di.html Inilah Pesona Air Terjun Sri Gethuk di Gunungkidul Jogja

  http://www.wisatasia.id/2016/02/keindahan-wisata-pulau-siladen-di.html Keindahan Wisata Pulau Siladen di Manado, Pantai Berpasir Putih

  http://www.wisatasia.id/2016/02/lanskap-indah-pantai-kuta-lombok-dari.html Lanskap Indah Pantai Kuta Lombok dari Bukit Mandalika

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata-Indonesia wisata indonesia
  http://www.wisatasia.id wisatanya indonesia dan dunia

 4. aw says:

  http://www.wisatasia.id/2016/02/pantai-dreamland-bali-destinasi-pantai.html Pantai Dreamland Bali, Destinasi Pantai yang Eksotis dan Alami

  http://www.wisatasia.id/2016/02/pantai-kuta-bali-dari-romantisme-yang.html Pantai Kuta Bali, dari Romantisme yang Kental hingga Berselancar

  http://www.wisatasia.id/2016/02/pantai-pandawa-bali-nuansa-eksotis.html Pantai Pandawa Bali, Nuansa Eksotis Penuh Ketenangan

  http://www.wisatasia.id/2016/02/pantai-selong-belanak-lombok-wisata.html Pantai Selong Belanak Lombok, Wisata Bahari Penuh Kedamaian

  http://www.wisatasia.id/2016/02/pesona-10-tempat-wisata-di-bali-paling.html Pesona 10 Tempat Wisata di Bali Paling Menawan

  http://www.wisatasia.id/2016/02/pesona-diving-di-tempat-wisata-pulau.html Pesona Diving di Tempat Wisata Pulau Weh Sabang

  http://www.wisatasia.id/2016/02/pesona-menakjubkan-di-pantai-senggigi.html Pesona Menakjubkan di Pantai Senggigi Lombok

  http://www.wisatasia.id/2016/02/pulau-wayag-surga-penyelaman-di-raja.html Pulau Wayag, Surga Penyelaman di Raja Ampat

  http://www.wisatasia.id/2016/02/wisata-gili-trawangan-pesona-bahari.html Wisata Gili Trawangan, Pesona Bahari Lombok yang Menawan

  http://www.wisatasia.id/2016/02/wisata-gunung-rinjani-lombok-lanskap.html Wisata Gunung Rinjani Lombok, Lanskap Eksotis dari Ketinggian

  http://www.wisatasia.id/2016/02/wisata-karimunjawa-satu-destinasi.html Wisata Karimunjawa, Satu Destinasi Bahari Menawan di Indonesia

  http://www.wisatasia.id/2016/02/wisata-pulau-komodo-taman-nasional-di.html Wisata Pulau Komodo, Taman Nasional di NTT Paling Populer

  http://www.wisatasia.id/2016/02/wisata-tanjung-lesung-destinasi-bahari.html Wisata Tanjung Lesung, Destinasi Bahari Banten yang Memikat

  http://www.wisatasia.id/2016/02/wisata-tumbak-pesona-bunaken-jilid-ii.html Wisata Tumbak, Pesona Bunaken Jilid II di Minahasa Tenggara

  http://www.wisatasia.id/2016/02/wisata-ubud-bali-kedamaian-mengagumkan.html Wisata Ubud Bali, Kedamaian Mengagumkan di Pulau Dewata

  http://www.wisatasia.id/2016/02/wisata-ujung-kulon-perjalanan-ke-taman.html Wisata Ujung Kulon, Perjalanan ke Taman Nasional Banten Terpopuler

  http://www.wisatasia.id/search/label/Wisata-Indonesia wisata indonesia
  http://www.wisatasia.id wisatanya indonesia dan dunia

Skip to main content