Co je nového v PowerPointu 2013?


Všechny dríve uvedené novinky podstatným zpusobem usnadnují a vylepšují práci v aplikaci PowerPoint 2013, ale podobne jako u ostatních aplikací sady Office 2013, i zde se mužete setkat s inovacemi, které se nacházejí pouze v daném produktu. Pojdme se na ne tedy podívat.

1. Vylepšený režim prezentace

Aplikace PowerPoint je primárne využívána k tvorbe prezentování a casto o úspechu prezentace rozhoduje zpusob jejího odprezentování. K správnému prezentování potrebuje mít lektor ci ucitel prehledné informace o prezentaci v takové forme, kterou posluchaci neuvidí, ale prezentátor ano. A práve s temito nástroji prichází vylepšená funkce prezentacního režimu. Zapomente na „obycejné“ duplikování obrazovek, kdy na pocítaci lektora i na plátne je ten samý obraz.

Nový prezentacní režim (který se zobrazuje práve a pouze na obrazovce lektora) nabízí mnoho duležitých informací, které pomohou udelat celou prezentaci snazší a úspešnejší. Co všechno je tedy v tomto režimu dostupné?
 • Náhled aktuálního snímku
 • Náhled následujícího snímku
 • Cas od spuštení prezentace
 • Aktuální cas
 • Zobrazení poznámek vcetne možnosti zmeny velikosti písma
 • Okamžité ukoncení prezentace
 • Nástroje pera a laserového ukazovátka
 • Zobrazení všech snímku
 • Priblížení cásti snímku
 • Aktivace cerné obrazovky
 • Prepínání mezi snímky
 • Císlo aktuálního snímku a pocet celkových snímku v prezentaci

Jak vidíte, informací a nástroju je to opravdu velké množství, nicméne vše se vám nekdy pri prezentaci muže hodit. Ackoliv jsou všechny uvedené položky zajímavé a využitelné, jednu z nich bych si dovolil predstavit víc a tou je zvetšení (priblížení cásti) snímku. Asi se vám už nekdy stalo, že jste potrebovali dát do prezentace napr. nejakou prehledovou tabulku, která má mnoho rádku a sloupcu. Jak ale zarídit, aby byla i tak k prectení? V predchozích verzích to uživatelé rešili tím, že tabulku rozdelili na více snímku, címž si mohli dovolit zvetšit písmo. S touto funkcí ale nic takového delat nemusíte, stací dát tabulku na snímek celou a pak si její vybranou cást pomocí této funkce snadno priblížit. Jestliže se vám ale z nejakého duvodu aktivace zobrazení prezentujícího nelíbí, mužete tuto užitecnou funkci na karte Prezentace ve skupine Monitory vypnout.

2. Motivy šablon

To, že se v aplikacích Office nove zobrazuje po spuštení rovnou nabídka se šablonami dokumentu dané aplikace, již víte z úvodu tohoto dokumentu. V PowerPointu jsou ale šablony zase o neco dále, a to díky motivum šablon. Po výberu šablony si totiž ješte navíc mužete zvolit její motiv, což podstatným zpusobem prispívá k originalite vašich prezentací a nekolikanásobne to zvyšuje celkový pocet dostupných a jedinecných šablon. Zároven si pri výberu šablony mužete pomocí príkazu Další obrázky (který se nachází v dolní cásti okna) zobrazit nejenom titulní, ale i další snímky dané šablony a motivu. Již pred zahájením tvorby prezentace tak mužete mít ucelený prehled o tom, jak vaše prezentace bude ve výsledné podobe graficky vypadat. Zároven si všimnete, že nove vetšina nabízených šablon je v širokoúhlém formátu, a tak se i PowerPoint prizpusobuje trendu širokoúhlého zobrazení, které je dnes již skoro standardem u televizí a monitoru a zacíná se zabydlovat i u projekcí.

3. Slucování obrazcu

Stalo se vám nekdy, že jste do prezentace potrebovali vložit urcité obrazce, ale PowerPoint je nemel v nabídce? Pokud ano, tak tato novinka je presne pro vás. Nove totiž mužete po vložení obrazcu do snímku jejich tvary sloucit, a to (po jejich oznacení, napr. s klávesou Ctrl) následujícími operacemi, které se nacházejí na kontextové karte Formát ve skupine Vložit obrazce:
 
 • Sjednotit
 • Kombinovat
 • Rozdelit
 • Vytvorit prunik
 • Odecíst
 
Jak výsledek takových operací vypadá, si pak mužete prohlédnout na následujících obrázcích.

4. Pokracování v prezentaci

Nekterí z vás zcela jiste mají (nebo vytvárejí) prezentace o délce nekolika desítek snímku. Sami asi víte, jak obtížné je si nekdy vzpomenout, na jakém snímku prezentace jste pri posledním prezentování skoncili. Od verze PowerPointu 2013 již vzpomínat nemusíte, protože PowerPoint vám to pri opakovaném spuštení prezentace poví sám pomocí textového pole v pravé cásti okna aplikace. Nikoho už pak asi ani neprekvapí, že po klepnutí na toto informacní okno se automaticky dostanete na uvedený snímek.

5. Úpravy obrázku

Jednemi z nejpoužívanejších úprav grafických objektu v PowerPointu je zmena jejich stylu a oríznutí. Pokud ale takovou operaci deláte casteji, asi uznáte, že neustálé prepínání na kontextovou kartu Formát a vyhledání príslušného príkazu mezi velkou nabídkou ostatních není zcela efektivní. Proto je možné nove klepnout pravým tlacítkem na vybraný obrázek, u kterého chcete danou zmenu provést, a ihned se vám nad klasickou kontextovou nabídkou zobrazí ikony príkazu Styl a Oríznout, pomocí kterých mužete vyvolat požadované zmeny.

6. Nové prechody

Velice zajímavou funkcí, která delá prezentace atraktivnejší (pokud to autor prezentace neprežene), je funkce prechody. A jak už to s každou novou verzí PowerPointu bývá, i ve verzi 2013 najdete nové a neotrelé, které pomohou vaši prezentace udelat ješte zajímavejší.

7. Kapátko

Možná na pohled menší, ale pro nekoho duležitá novinka je možnost využití funkce kapátka pri zmene barvy objektu. Pokud chcete prebarvit objekt v prezentaci pomocí jiné, na snímku již použité barvy, nemusíte složite hádat a odhadovat, o jakou barvu se jedná. Nove stací v nabídce barev klepnout na položku Kapátko, následne kliknout na barvu, kterou chcete do výberu dostat, a poté ji použit na prebarvení objektu. Jak snadné a efektivní.

8. Nové možnosti komentáru

Další, podstatným zpusobem prepracovanou funkcí, jsou v PowerPointu komentáre. Pokud na dokumentu spolupracujete s více autory dohromady (a treba i najednou online), je možné využít komentáre krome jejich standardní funkce i k jakési forme diskuze. Jakmile totiž na daném snímku pridáte komentár, zobrazí se vedle vašeho jména casový údaj, kdy byl komentár vložen. A v takové forme se zobrazí i dalším autorum, kterí tak mohou na váš komentár ihned zareagovat. Online spolupráce tak v PowerPointu dostává zcela nový rozmer. 
Karel Klatovský

Comments (0)

Skip to main content