Co je nového ve Wordu 2013?


V minulém clánku jste se mohli dozvedet, jaké jsou obecné novinky v rámci celé sady Office 2013. Nyní nastal cas se podívat na novinky v nejpoužívanejší aplikaci z této sady - na Word 2013. Pojdme si tedy ty nejzajímavejší predstavit...

1. Práce s PDF soubory 

Již od verze Office 2007 jste se mohli setkat s podporou pro formát PDF, a to ve forme možnosti uložení dokumentu v tomto typu souboru. Ve verzi 2010 se toho z pohledu podpory PDF souboru moc nezmenilo, ale zato ve verzi 2013 došlo ke zmenám opravdu podstatným. Nejenže Word umí dokumenty v tomto formátu ukládat, ale také otevírat a editovat, což byla až do této doby pro vetšinu uživatelu vec témer nemyslitelná. Stací si tedy otevrít požadovaný PDF soubor a bud si jej pouze prohlédnout, nebo v prípade zájmu i provést potrebné úpravy. Pak záleží jen na vás, zda výsledek uložíte opet do PDF nebo do jiného formátu. Je ale pochopitelné, že cím složitejší zdrojový PDF soubor bude (obrázky, odrážky, tabulky apod.), tím spíše se muže stát, že ne všechny objekty budou prevedeny se 100% kompatibilitou. Ale to vám ostatne nezajistí ani žádný v soucasné dobe dostupný editor PDF tretích stran.

2. Práce s tabulkou

Také práce s tabulkou doznala jistých zmen, opet se ulehcí práce uživatelum a zrychlí prístup k nekterým, casto používaným operacím. Jednou z nich je i vložení nových sloupcu a rádku do tabulky. Krome tedy již klasické možnosti pres pás karet nebo kontextovou nabídku je možné najet kurzorem myši pred zacátek sloupce nebo rádku na jejich rozhraní a ihned se zobrazí symbol + pro okamžité vložení nového rádku nebo sloupce.

 

 

 

3. Vložení videa

Peklo zamrzlo! Tak by se dala charakterizovat novinka, o které si asi nikdo nepomyslel, že by byla možná, a jak již z názvu vyplývá, jedná se o vložení videa do dokumentu v aplikaci Word. Ptáte se, k cemu je to dobré? Cím dál více je možné se setkávat s interaktivní formou prezentací ci dokumentu a toto je napr. skvelý zpusob, jak žákum zatraktivnit elektronické pracovní listy. Podporována jsou videa nalezená vyhledávacem Bing, z YouTube ci prípadne z jakékoliv další videoslužby, která umožnuje vygenerovat kód pro vložení (tzv. embed kód). Po vložení objektu videa do dokumentu pak jen stací klepnout v náhledu videa na tlacítko pro prehrávání.
 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Priblížení objektu

Další zajímavou funkcí je možnost priblížení (zvetšení) grafického objektu v dokumentu. Dejme tomu, že máte v dokumentu nejakou tabulku ci obrázek a z duvodu vhodného layoutu jej máte urcitým zpusobem zmenšen. To je vec, kterou delá vetšinou každý z nás, protože nedáváme obrázky a fotky do dokumentu pres celou stránku, ale casto pouze jako zmenšenou verzi nekam prímo do textu. Ale když by prípadného ctenáre zajímala fotka ve vetším zobrazení ci zobrazení podrobné tabulky pres celou obrazovku, je to operace pomerne obtížne rešitelná. Proto je možné v režimu pro ctení (který je cím dál více používán) poklepat na daný objekt a ten se následne zobrazí samostatne uprostred obrazovky. Po najetí kurzorem myši na nej se pak navíc objeví ikona lupy, pomocí níž máte možnost daný objekt ješte více priblížit.
 

5. Pokracování v práci

Další novinka je velice zajímavá a užitecná zejména pro ty, kterí casto pracují s dlouhými dokumenty. Word 2013 si totiž „pamatuje“, na jaké stránce jste naposledy byli pred uzavrením dokumentu, a pri znovuotevrení toho samého souboru vám nabídne okamžitý a rychlý prechod na tuto stránku pomocí „bubliny“ s upozornením, která se zobrazí v pravá cásti okna. Pokud tedy napríklad skoncíte pri psaní na stránce 203, nemusíte pri znovuotevrení precházet jakýmkoliv z možných (a vždy delších) zpusobu na tuto stránku, ale mužete na ni preskocit prostým kliknutím na zminovanou informacní bublinu.
 
 
 

6.  Aktualizace rozložení pri presouvání 

V predchozích verzích sady Office jste se mohli setkat s funkcí živý náhled, která umožnovala videt výsledek provedené zmeny (napr. velikost písma ci zmena fontu) pri pouhém najetí kurzoru na velikost ci typ písma. Odpadla tak pomerne castá metoda typu pokus/omyl, kdy jste zkoušeli ty správné hodnoty až do doby, než se vám vše líbilo a bylo tak, jak jste chteli. Ve Wordu 2013 jde tahle myšlenka ješte dál a pridává okamžitou aktualizaci obsahu a vzhledu dokumentu i pri presunu objektu v dokumentu. Opet tak nemusíte presunout dokument a teprve po dokoncení presunu videt, jaký to má dopad na rozložení textu, ale nyní rovnou pri chycení objektu myší a jeho posouvání okamžite vidíte, jak by vypadalo rozložení textu pri dokoncení (puštení objektu) presunu.
 

 7.  Práce s oddíly 

Jestliže casto píšete delší dokumenty, které dle zásad správného psaní oznacujete nadpisy ve stylu Nadpis1 apod., máte následne možnost velice snadno príslušné kapitoly a podkapitoly s textem skrýt a nechat si zobrazené pouze jejich názvy (nadpisy). Stací, když pred jakýmkoliv nadpisem naformátovaným príslušným stylem klepnete na šedivý trojúhelník (zobrazí se až po najetí kurzoru myši na daný nadpis). Okamžite dojde k sbalení textu dané cásti dokumentu, což se muže hodit z hlediska prehlednosti, popr. i v dalších prípadech. Opetovné zobrazení pak provedete znovu klepnutím na šedivý trojúhelník.
 
 

8.  Karta Návrh 

Zcela novou je ve Wordu karta Návrh, která svým názvem a umístenými prvky odpovídá jednotlivým funkcím ve Wordu. Najdete na ní motivy dokumentu, sady stylu dokumentu, nastavení barev, efektu ci známé funkce, jako jsou vodoznak, barva stránky ci její ohranicení.
 
 
 

9.  Režim pro ctení 

Zajímavým zpusobem byl vylepšen také režim pro ctení, který z Wordu delá pohodlnou ctecku delších dokumentu. Mužete se v nem setkat s novými funkcemi, viz zminované priblížení grafických objektu, a nove bylo samotné ctení vylepšeno ješte tak, že se již nelistuje dokumenty vertikálne, ale naopak horizontálne, což prispívá k lepšímu a snazšímu ctení.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Klatovský


Comments (0)

Skip to main content