Microsoft pracuje s talentovanými studenty


Tricet stredoškolských studentu, kterí byli vybráni do elitního programu Studentské trenérské centrum (STC), prijelo v pondelí 10. 6. 2013 do pražské pobocky spolecnosti Microsoft, aby se dozvedeli nejžhavejší novinky z oblasti moderních technologií a programování, ale i jaké další aktivity jsou pro ne chystány na príští rok. Studenty osobne pozdravil Jan Muehlfeit, Chairman Europe, vizionárskou prednášku z oblasti IT trendu a vývoje Microsoft Research si pro ne pripravil Jirí Karpeta, reditel divize Vývoj, a se zajímavostmi z oblasti programování je seznámil Štepán Bechynský, Technical Evangelist.

Po absolvování programu STC tito studenti mírí na nejvyšší prícku v komunite studentu spolecnosti Microsoft, chtejí se stát Microsoft Student Partnery.

Momentálne jsou uprostred intenzivních príprav na zkoušku MOS (Microsoft Office Specialist) na její nejvyšší dosažitelné úrovni - Master. Spolecnost Microsoft ve spolupráci s lektorem Lukášem Groligem pro studenty pripravila sérii online i prezencních školení, které je mají k tomuto cíli dovést. V prubehu uplynulých 6 mesícu se studenti setkávali s lektorem pri online školeních v prumeru jednou za týden.  Duležitou komponentou osobního rozvoje studentu je i plánovaný intenzivní workshop prezentacních dovedností. Na príští rok jsou v plánu i kurzy programování ci serverových technologií.

„Naše investice do techto mladých lidí je pro spolecnost Microsoft klícová. Je duležité, aby v komunite Microsoft Student Partners byl dostatek talentovaných mladých lidí, zapálených pro technologie Microsoft, na které se mohou ostatní vrstevníci vždy obrátit pro pomoc a radu,“ ríká Jana Knesplová, manažerka programu Partners in Learning, a dodává: „Studenti vybraní do programu STC nám již svuj potenciál ukázali – podarilo se nám vybrat opravdu výjimecné mladé lidi, kterí se nebojí delat neco nad rámec svých povinností a delají to s nadšením, které je nakažlivé.“ 

Studenti STC jsou již aktivní na svých školách a ve svém okolí, kde pomáhají školit své vrstevníky v oblasti ICT a využití technologií Microsoftu pri výuce a príprave na ni, asistují ucitelum ICT a porádají osvetové aktivity. V následujícím roce studenty v rámci STC cekají krome další série školení také kreativní projekty a publikacní cinnost. Úcastníci letošního rocníku STC budou mít mimo jiné duležitou funkci v rámci STC „buddy systému“, kdy budou zaškolovat nové cleny STC, kterí projdou výberovým rízením v listopadu roku 2013.

 

Studenty pozdravil Jan Muehlfeit, Chairman Europe, Microsoft Corporation

Úcastníci letošního rocníku Studentského Trenérského Centra

 

Úcastníci letošního rocníku Studentského Trenérského Centra

 

Úcastníci letošního rocníku Studentského Trenérského Centra

 Studenti prezentovali vlastní aktivity v rámci STC 

Comments (0)

Skip to main content