Co je nového v systému Office 2013?


S cím dál vetším rozvojem služeb Internetu a s jeho narustající dostupností je zapotrebí, aby i aplikace, které chtejí být na trhu úspešné, na tyto zmeny reagovaly. Nová verze sady Microsoft Office a její jednotlivé aplikace jsou dukazem, jak lze být z tohoto pohledu na efektivní využívání Internetu pripraven. Však si vzpomente na starickou verzi 2003, u které se o propojení s Internetem nedalo témer vubec mluvit. Ale už verze 2007 pridala krome nového vzhledu a funkcí také prepracovanou práci se šablonami dostupnými online ci s prístupem k obrovské online databázi klipartu. A v predposlední verzi, 2010, šla sada Office ješte dál. Bylo v ní možné využívat ukládání a otevírání souboru z online úložišt (SkyDrive, SharePoint) ci vkládání klipu ze serveru YouTube. Nekdo by si tak mohl myslet, že nová verze oznacovaná jako Microsoft Office 2013 už nemá z pohledu propojení s Internetem co nabídnout, ale opak je pravdou. Navíc pridává i mnoho nových funkcí a vlastností, u kterých si po pár dnech používání asi reknete, že nevíte, jak jste bez techto funkcí mohli dríve pracovat.

Pojdme se tedy podívat na to, co vás ceká nového napríc všemi aplikacemi Office.
    
1. Nový vzhled
Aplikace sady Office dostaly nový vzhled, který je prehlednejší, cistší a snáze se používá i na dotykových zarízeních. Pryc jsou zaoblené hrany karet ci nabídky Soubor, vše má nyní presné, pravoúhlé tvary. Duvod této zmeny je pomerne prostý – alespon cástecný soulad vzhledu aplikací Office s novým designem aplikací z Windows Store ci mobilního systému Windows Phone. I barevné prostredí doznalo zmen, a tak zatímco v sade Office 2007 jste se mohli setkat ve výchozím nastavení s modrým vzhledem a v sade Office 2010 se vzhledem stríbrným, výchozím barevným tématem v sade Office 2013 je prostá bílá, která opet ukazuje na snahu o cisté, nic nerušící prostredí. V nabídce pak krome této bílé jsou i dva odstíny šedé.

Zajímavým prvkem pro rozbití (pro nekoho) sterilního a jednoduchého grafického prostredí je možnost volby grafického vzoru (pozadí), které se zobrazuje v pravé horní cásti pracovního okna aplikací. Na výber máte z nekolika druhu grafických motivu, které mohou personifikovat vaše pracovní prostredí.

2. Dotykové ovládání
Stejne jako je jedním z hlavních prvku systému Windows 8 prizpusobení pro dotykové ovládání, i u druhého nejduležitejšího produktu spolecnosti Microsoft bylo jasné, že se trend dotykových zarízení objeví i v systému Office. Pomerne dlouho se ale spekulovalo nad formou. Nekterí uživatelé cekali zcela nové pracovní prostredí. To by ale zejména pro ty více konzervativní byl pomerne šok, protože s velkou zmenou ovládání prišel ve verzi 2007, a to s novinkou v podobe pásu karet. Microsoft se rozhodl jít cestou známého grafického prostredí a ovládání, které jen lehce upravil pro méne presné ovládání prsty. Proto po zapnutí dotykového režimu se stane „pouze to“, že se nabídky a ikony na pásu karet rozestoupí více od sebe a nekteré, méne používané, se skryjí.


 
 
3. Šablony
S každou novou verzí systému Office získávají na významu online dostupné šablony dokumentu, které se v daných aplikacích mohou vytváret. A tak zatímco v dobách Office 2000 ci 2003 bylo dostupné pouze malé množství šablon, a to ješte v lokální podobe, od verze 2007 se tato situace, zejména s rychlým nástupem Internetu, zacala menit. A ackoliv bylo již od této verze dostupných nekolik desítek šablon, které mohli uživatelé využít a ušetrit si tak práci i cas, mnoho z nich o této možnosti nevedelo. A tak po spuštení aplikací Word, Excel, PowerPoint a dalších se vám nezobrazí nový prázdný dokument, ale nabídka šablon tak, abyste mohli ihned zacít pracovat s nekterou z profesionálne pripravených a graficky povedených šablon dokumentu. Pokud nicméne potrebujete zacít jako obvykle s prázdným dokumentem, najdete jej v prehledu šablon hned na prvním míste. V aplikaci PowerPoint je nabídka šablon ješte dál, a to v tom smyslu, že krome grafického vzhledu šablony prezentace si mužete zvolit i jeden z barevných motivu. V rámci prehledu šablon (nabídka Soubor – Nový) lze samozrejme i mezi šablonami vyhledávat. To se ve verzi 2013 velice hodí, protože vzhledem k velkému množství šablon již bylo z hlediska prehlednosti neúnosné rozdelování do kategorií. A na záver další z mnoha výhod online šablon - jakmile Microsoft uvolní nejakou novou šablonu, ihned je tato šablona pro vás (a desítky milionu dalších uživatelu) dostupná, a to bez jakékoliv instalace nebo aktualizace.


 
 
4. Office 2013 i pro tablety
Od doby vydání poslední verze sady Office (tedy verze 2010) se toho ve svete uživatelských zarízení dost zmenilo a obrovské popularite se teší zejména tablety v cele s iPadem od spolecnosti Apple. Proto také Microsoft upravil systém Windows 8 tak, aby byl bez problému ovladatelný i na techto dotykových zarízeních. Nekteré z tabletu ale používají procesory ARM, které nejsou z technických duvodu kompatibilní s aplikacemi pro procesory Intel a AMD (což jsou témer všechny, které uživatelé mají ve svých pocítacích). Pro tyto tablety je urcen systém Windows 8 RT, a protože je sada Office pro Microsoft velice duležitá, vytvoril/preprogramoval ji i pro tento systém. Velice príjemnou informací je pak fakt, že v rámci edice Windows 8 RT je sada Office dostupná zdarma (je jeho soucástí), takže pokud si budete porizovat tablet se systémem Windows 8 RT, máte jistotu, že soucástí bude již predinstalovaná verze aplikací Office.

 5. SkyDrive až na prvním míste
Stejne jako tablety, tak i online datová úložište za poslední tri roky prošla velkými zmenami. Jedním z tech nejpopulárnejších je SkyDrive od spolecnosti Microsoft. SkyDrive je používán i v systému Windows 8, vcetne predinstalované Windows Store aplikace, a Microsoft jej používá i pro úložište synchronizovaných dat uživatelských úctu ci jako možné úložište pro obnovovací klíce šifrovacího nástroje BitLocker. Ale predevším jej používají desítky milionu uživatelu pro ukládání svých dat, fotek, souboru ci jako online kancelár s aplikacemi Office WebApps.

Již ve verzi 2010 bylo možné ukládat data rovnou na úložište SkyDrive (otevírání dat ze služby SkyDrive bylo o neco složitejší). V Office 2013, jak již asi tušíte, šla integrace úložište ješte dál. A tak je nejenom možné z nabídky Soubor data na SkyDrive ukládat a z nej opet otevírat, ale hlavní zmenou je to, že úložište SkyDrive je nabízeno jako první v poradí v seznamu možných míst pro uložení, a to dokonce i pred (do této doby témer nedotknutelnou) složkou Dokumenty. Výhoda takového ukládání dat je však naprosto zrejmá. Nejenže máte svá data uložena na bezpecném míste v datovém centru spolecnosti Microsoft, ale hlavne je tak máte dostupná z jakéhokoliv pocítace pripojeného na Internet. Sbohem, flash disky!

 6. Obrázky online
Další funkcí, která byla již v predchozích verzích systému Office a zároven je ve verzi 2013 podstatne vylepšena, je vkládání obrázku z online zdroju. Setkáte se zde jak s novými možnostmi pro vkládání takových objektu, tak i s novým, prepracovaným grafickým rozhraním. Zatímco v drívejších verzích bylo vkládání tzv. klipartu synonymem pro galerii obrázku na webu Office.com, nyní je nabídka pestrejší. Proto se také tlacítko pro vkládání této online dostupné grafiky prejmenovalo. Krome již zminované galerie klipartu na webu Office.com, kde naleznete stovky tisíc obrázku i fotek ve vysokém rozlišení, mužete nyní využít i hledání obrázku na Internetu, a to za pomoci vyhledávace Bing. Zde bych jen upozornil na problematiku autorského zákona a stejne tak jste na ni upozorneni pri vyhledávání. Vyhledávání obrázku totiž ve výchozím nastavení zobrazí pouze obrázky dostupné pod licencí Creative Commons, která používání obrázku ve vlastních materiálech (nejcasteji za podmínek správného citování a uvedení autora) umožnuje. Nicméne na konci seznamu nalezených výsledku máte možnost tento filtr vypnout a nechat si zobrazit všechny obrázky, nezávisle na typu licence k nim vztažené.

Další možností, kam mužete pri hledání online obrázku zamírit, je vaše úložište SkyDrive. PO výberu této položky tak stací vybrat požadovaný obrázek ze svého úložište. Zrejme celosvetove nejrozšírenejší webovou fotogalerií, kam uživatelé ukládají svoje fotky, je Flickr, a tak je vcelku pochopitelné, že i pro Flickr je v sade Office zabudována podpora. Stací jen propojit svuj úcet Microsoft s touto službou a mužete zacít v prípade zájmu využívat i tento web jako zdroj obrázku.

 7. Ikony a barvy
Vzhledem k tomu, jak se za poslední mesíce zásadne zmenila grafická stránka webu, aplikací a systému spolecnosti Microsoft smerem k jednoduchým a designove cistým tvarum, dalo se predpokládat, že se tato zmena projeví i na samotných ikonách aplikací, které nyní vypadají následovne.

A pro uživatele, kterí mají spojenou aplikaci s nejakou barvou (Word – modrá, Excel – zelená apod.) je tu také jedna zmena, a to v podobe aplikace Outlook, která se prevlékla ze žlutého kabátu do modrého. Od aplikace Word ji ale bez problému poznáte díky rozdílnosti modrých odstínu, u kterých platí, že ten svetlejší patrí práve Outlooku.

 8. Propojení s online úctem Microsoft
Síla propojení online úctu Microsoft (dríve známého pod názvem LiveID) se poprvé naplno ukázala ve Windows 8. Využívání takového úctu znamená automatickou konfiguraci vestavených Windows 8 aplikací (Pošta, Kalendár, Lidé, SkyDrive a další), automatickou synchronizaci pracovního prostredí mezi více pocítaci a mnoho dalších výhod. Takže se dalo ocekávat, že se s necím podobným bude možné setkat i v Office 2013. Již pro samotnou aktivaci je prihlášení pomocí online úctu nabízeno jako primární. Jednou z dalších zmen v Office 2013 je totiž nabídka aplikací jakožto predplatného, které je spojeno s vaším soukromým nebo pracovním (nejcasteji Office 365) úctem. Mezi další výhody patrí automatické propojení s úložištem SkyDrive, a to nejenom pro „prosté“ ukládání a otevírání souboru, ale napr. i pro prístup k obrázkum umísteným na tomto online úložišti. Už vás tak asi ani neprekvapí, že v prípade propojení sady Office a online úctu Microsoft bude docházet i k automatické synchronizaci nastavení aplikací Office.
 
9. Aplikace pro Office
Již v drívejších verzích sady Office jste se mohli setkat se situací, kdy vývojári vytváreli doplnky a ruzné nástroje pro aplikace v sade. Pomocí techto nástroju jste pak snadno mohli rozšírit funkcionalitu dané aplikace. Nicméne pro bežného uživatele bylo pomerne obtížné získat informace o tom, že vubec nejaký takový doplnek existuje, prípadne si jej sám nainstalovat. Proto se v sade Office 2013 mužete setkat s centrálním místem, kde máte možnost videt již vámi doinstalované doplnky, ale hlavne se podívat na doporucené, prípadne prejít rovnou na príslušnou cást webu Office.com, kde vám jsou zobrazeny doplnky všechny. Stací si jen vybrat dle klícových slov, hodnocení uživatelu nebo ceny a vybraná aplikace ze sady Office tak muže být rozšírena o velice využitelné a možná dríve i nemyslitelné funkce.


 
 
10. Podpora pro nové typy formátu souboru

V této verzi Office se také mužete setkat s podporou nových typu formátu souboru, a to zejména tech založených na formátech Strict Open XML a Open Document Format (ODF) ve verzi 1.2. Aby bylo prehlednejší, jaké formáty jsou nyní nove podporovány a které byly podporovány už ve verzích predchozích, je pro vás pripravena následující tabulka.

 
Office 2003
Office 2007
Office 2010
Office 2013
Binární formát
(.doc, .xls, .ppt)
Otevrení, Úprava, Uložení
Otevrení, Úprava, Uložení
Otevrení, Úprava, Uložení
Otevrení, Úprava, Uložení
Transitional
Open XML
Otevrení, Úprava, Uložení
Otevrení, Úprava, Uložení
Otevrení, Úprava, Uložení
Otevrení, Úprava, Uložení
Strict Open XML
   
Otevrení, Úprava
Otevrení, Úprava, Uložení
ODF 1.1
 
Otevrení, Úprava, Uložení
Otevrení, Úprava, Uložení
Otevrení, Úprava
ODF 1.2
     
Otevrení, Úprava, Uložení
PDF
 
Uložení
Uložení
Otevrení, Úprava, Uložení

Karel Klatovský

 
 
Comments (1)

  1. Proč není mezi motivy Office vzhled předchozích verzí? says:

    Z MS Office používám především Word na dlouhé texty psané na nepřenosném počítači s velkým monitorem. Proč není možné nabízet v Office 15 grafický vzhled Office 14? Vzhled ikon Office 15 mi přijde odpudivě sterilní a špatně se mi v nich orientuje. Nikomu nechci upírat možnost je používat, ale proč nemám na výběr?

    Kdy budou Office dostupné i pro Android? Cituji z článku: "… obrovské popularitě se těší zejména tablety v čele s iPadem od společnosti Apple. Proto také Microsoft upravil systém Windows 8 tak, aby byl bez problémů ovladatelný i na těchto dotykových zařízeních.". On je Windows 8 dostupný na iPadu???

Skip to main content