Active Directory Domain ve Forest Functional Seviyelerini Yükseltmek


Domain
sevinizi aşağıdaki komut ile yükseltebilirsiniz:

Set-ADDomainMode -Identity "sertactopal.local" -DomainMode Windows2008R2Domain
YADA
Set-ADDomainMode -Identity "sertactopal.local" –DomainMode 4

DomainMode parametresi olarak kullanılabilecek değerler.

Rakam Olarak

Yazı Olarak

0

Windows2000Domain

1

Windows2003Domain

2

Windows2003InterimDomain

3

Windows2008Domain

4

Windows2008R2Domain

5

Windows2012Domain

6

Windows2012R2Domain

 

Forest
sevinizi aşağıdaki komut ile yükseltebilirsiniz:

Set-ADForestMode -Identity "sertactopal.local" -ForestMode Windows2008R2Forest
YADA
Set-ADForestMode -Identity "sertactopal.local" -ForestMode 4

DomainMode parametresi olarak kullanılabilecek değerler.

Rakam Olarak

Yazı Olarak

0

Windows2000Forest

1

Windows2003Forest

2

Windows2003InterimForest

3

Windows2008Forest

4

Windows2008R2Forest

5

Windows2012Forest

6

Windows2012R2Forest

 


Comments (0)

Skip to main content