VMware-ről Hyper-V-re migráció lehetőségei


A blogbejegyzés célja áttekinto jelleggel bemutatni a VMware virtualizációs platformról Hyper-V alapú virtualizációs platformra migrációs (V2V) alternatívákat. Jelen cikk csak áttekinto jelleggel mutatja be a rendelkezésre álló Microsoft alapú migrációs lehetoségeket, alternatívákat a részletes step-by-step leírások megtalálhatók a vonatkozó Technet cikkekben.

A VMware platformról Microsoft Windows Server Hyper-V platformra migráció elvégzésére az alábbi Microsoft megoldásokon alapuló lehetoségek állnak rendelkezésre:

V2V: System Center 2012 Virtual Machine Manager

A System Center 2012 Virtual Machine Manager képes kapcsolódni a vCenter-en keresztül a VMware infrastruktúrához és így egységes felügyeleti felületet biztosítani mind a VMware mind a Hyper-V alapú virtualizációs platformokra. Ehhez elofeltétel, hogy a megfelelo vCenter és ESX verziók fussanak. Az alábbi táblázat összefoglalja mely vCenter és EXS verziókkal képes az SCVMM 2012 és SCVMM 2012 SP1 kapcsolódni:

vCenter, ESX verzió  SCVMM 2012 támogatás  SCVMM 2012 SP1 támogatás
 VMware vCenter Server 4.1  Igen  Igen
 VMware vCenter Server 5.0    Igen
 VMware vCenter Server 5.1    Igen
 ESX 3.5, ESXi 3.5  Igen  
 ESX 4.1, ESXi 4.1  Igen  Igen
 ESXi 5.0    Igen
 ESXi 5.1    Igen

Miután csatlakozott az SCVMM mind a VMware infrastruktúrához, mind a Hyper-V infrastruktúrához utána képes a gépeket átmozgatni és konvertálni a két rendszer között. A konvertálási folyamat során az SCVMM konvertálja a VMware .vmdk fájlokat .vhd-re és a futó operációs rendszert kompatibilissé teszi a Microsoft virtualizációs technológiákon futtatásra, telepíti a szükséges bovítményeket. A Hyper-V infrastruktúrán létrehozandó gép paraméterei megegyeznek a VMware paraméterekkel (név, leírás, memória, CPU, disk és bus összerendelések). Az SCVMM-ben három mód van a V2V konverzió végrehajtására:

 • közvetlenül egy ESX host-ról
 • VMM Library tárolón keresztül
 • Windows vagy NFS fájlmegosztásról

Mindegyik esetben a virtuális gépnek kikapcsolt állapotban kell lennie, a V2V nem képes futó gépek mozgatására. Az SCVMM V2V folyamata során a forrás gépbol csak olvasás történik, sem módosítás sem törlés nem történik a VMware gépeken, így a visszaállás egyszeru és biztonságos.

Elofeltételek az SCVMM-el végrehajtott V2V-re:

 • A géphez kell léteznie .vmx fájlnak (VMware konfiguráció leíró)
 • A géphez egy vagy több .vmdk virtuális lemez fájlnak tartoznia kell, amelyek fel vannak tüntetve a .vmx konfigurációban. A támogatott VMware virtuális lemez formátumok között szerepelnek az alábbiak:
  • monolithicSparse
  • monolithicFlat
  • vmfs
  • twoGbMaxExtentSparse
  • twoGbMaxExtentFlat
 • A VMware Tools nem lehet telepítve a guest gépen
 • Nem lehetnek snap-shot-ok a virtuális géprol

A fenti feltételek teljesítése esetén tehát a System Center 2012 Virtual Machine Manager képes a virtuális gépeket a VMware infrastruktúrából, offline módon átvinni a Hyper-V infrastruktúrára.

P2V: System Center 2012 Virtual Machine Manager

A System Center 2012 Virtual Machine Manager a V2V migrációk mellett támogatja a fizikai gépekrol virtuális gépekre való migráció menetét is, amely nem csak fizikai gépek, hanem virtuális gépek migrációja esetén is alkalmazható. A P2V migráció során az migrálandó géprol készül egy image alapú mentés, majd az SCVMM kompatibilissé teszi a gép futtatását Hyper-V környezetben (a szükséges eszközmeghajtókkal, kiegészítésekkel). Fontos hogy a P2V migráció esetében létezik online és offline migráció.
A P2V migráció elofeltételei a következok (nem csak VMware hanem valódi fizikai gép migárciót is):

 • A forrás gépeknek Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS-al kell rendelkezniük
 • Nem lehet titkosított kötet a gépen
 • Nem lehet Itanium architektúra a forrás gép

Online konvertálás

Az online konvertálás esetén nincs szükség a forrás gép újraindítására, az SCVMM a Volume Shadow Copy Service (VSS) segítségével készít egy image-t a forrás géprol, amely egy alkalmazás szinten konzisztens mentés, majd az alapján elkészíti a virtuális gépet. Az online konvertálás az alábbi fo lépésekbol áll:

 1. A forrás gépre az SCVMM agent telepítése. Az SCVMM agent-je telepítésre kerül a forrás gépen, a hardver és szoftver konfigurációs paraméterek begyujtésére. A konvertálás végével az agent eltávolításra került.
 2. Konfiguráció begyujtése, amely tartalmazza az OS verzió, Service Pack és hotfix telepítettségi állapotok, lemez kiosztás, fájlrendszerek, adatait. Az SCVMM exportálja ezeket az adatokat a saját adatbázisába, a virtuális gép létrehozása ez alapján történik.
 3. Image készítése, amely során minden egyes kötetrol VSS mentés készül. Ha a cél virtuális gépen dinamikus disk kerül használatba akkor a forrás géprol csak a használt területek adatai kerülnek átszinkronizálásra, az üres helyek nem. Az adatok közvetlenül stream-elodnek BITS segítségével az SCVMM host-ra és minden fizikai kötet egy új VHD fájl lesz.
 4. Eszközmeghajtók, komponensek hozzáadása amely során az agent felkészíti a guest OS-t a Hyper-V környezetben létrehozásra.
 5. Virtuális gép létrehozása, amely során az SCVMM elkészíti a virtuális gépeket és csatlakoztatja a létrehozott virtuális lemezeket, beállítja a megfelelo hálózati adaptereket, memória konfigurációt, stb.

Offline konvertálás

Az online konvertálással ellentétben az offline konvertálás nagyobb adatkonzisztenciát biztosít mivel ebben az esetben a forrás gép nincsen használatban a migráció ideje alatt. Továbbá online migrációval nem migrálhatóak, sem Windows 2000 alapú gépek, sem tartomány vezérlok, vagy olyan gépek, amelyek nem NTFS kötetet tartalmaznak. Az offline migráció egy Windows Pre-boot Environment (WinPE) környezetbe történo beboot-olás révén megy végbe. Az offline P2V migráció lépései:

 1. SCVMM Agent telepítés a forrás gépre.
 2. Az SCVMM agent letölti a WinPE image-t a forrás gépre és módosítja a boot record-ot hogy a következo újra indítás után a WinPE induljon el az alapértelmezett operációs rendszer helyett.
 3. A VMM agent a WinPE-ben elkezdi stream-elni a fizikai lemez tartalmakat az SCVMM kiszolgáló felé.
 4. Ez után hasonlóan az online migrációhoz a szükséges eszközmeghajtók, integrációs komponensek telepítésre kerülnek a gépen.

V2V: Microsoft Virtual Machine Converter

A Microsoft Virtual Machine Converter (MVMC) egy ingyenesen letöltheto Solution Accelerator a Microsoft-tól, amely segít a VMware virtuális gépeket Hyper-V platformra konvertálni. Az MVMC egy teljesen script-elheto parancssoros felületet biztosít, így jól integrálható az adatközpont automatizálási folyamatokba. Segítségével könnyen és gyorsan, alacsony kockázat mellett migrálhatók a VMware virtuális gépek a Hyper-V platformra. A migráció során a virtuális lemezek konvertálásra kerülnek, valamint a migrációs folyamat megorzi a forrás virtuális gép konfigurációját (memória, CPU, hálózat, lemezkiosztás, stb.). Tiszta migrációt hajt végre, vagyis a migrációs folyamat során letávolítja a VMware Tools-t a géprol, és telepíti a szükséges Hyper-V integrációs komponenseket.  Az alábbi forrás VMware platformokat támogatja az MVMC (beleérvte a vCenter cluster-en furó virtuális gépeket is):

 • vCenter Server 5.0
 • vCenter Server 4.1
 • ESXi Server 5.0
 • ESXi/ESX Server 4.1

Megjegyzés: MVMC támogatja az ESXi/ESX 4.0 host-okat amennyiben azok vCenter 4.1 vagy vCenter 5.0 bol felügyeletek. Ebben az esetben a vCenter 4.1 vagy 5.0 kiszolgálókhoz kell csatlakoztatni az MVMC-t a 4.0 host-ról való virtuális gépek konvertálásához.

Az MVMC az alábbi VMware lemeztípusokat támogatja:

 • monolithicSparse
 • vmfsSparse
 • monolithicFlat
 • vmfs
 • twoGbMaxExtentSparse
 • twoGbMaxExtentFlat
 • delta disk conversion
 • Stream optimized disks

Az MCMV konvertálás további elofeltételei:

 • A virtuális gép futó állapotban van
 • A VMware Tools telepítve van
 • A forrás virtuális gép Active Directory tartomány tagja
 • A távoli elérés WMI-on keresztül biztosított mind a forrás virtuális gép, mind a cél Hyper-V host felé.
 • Van helyi rendszergazda jogosultsága a forrás virtuális gépen az MVMC-t futtató felhasználónak

Az MCVM egy varázslós felületen keresztül vezeti végig a virtuális gép konvertálás menetét, amely az alábbi lépésekbol áll:

 • Forrás VMware host kiválasztása

 • Adott host-on levo virtuális gép kiválasztása

 • Kapcsolódás a virtuális géphez

 • A konvertáláshoz használt átmeneti terület konfigurálása

 • A cél Hyper-V host kiválasztása

 

 

A fentiek alapján látható, hogy az MVMC alapú migrációs folyamata nagyban hasonlít az SCVMM2012 alapú V2V migrációs folyamathoz.

 

Comments (0)

Skip to main content