Licensiering av SharePoint 2010


Då SharePoint och Office 2010 nu lanserats är det nog dags att skriva en ny post om licenseringen av SharePoint 2010. Då det finns fler sätt att licensiera sig än tidigare så kommer säkert inte alla olika varianter att täckas i denna beskrivning. Använd gärna kommentarerna eller skicka mig ett mail genom formuläret nedan om det är något som är oklart eller om jag skall inkludera något ytterligare scenario.

De olika scenarios som denna post täcker:

 • SharePoint Foundation som intranet, samarbetsplattform etc.
 • SharePoint Server Standard 2010 som intranet, samarbetsplattform, dokumenthanteringssystem etc.
 • SharePoint Server Enterprise 2010 som intranet, samarbetsplattform, dokumenthanteringssystem, beslutsstöd etc.
 • SharePoint Foundation som extranet
 • SharePoint Server Standard 2010 som extranet
 • SharePoint Server Enterprise 2010 som extranet
 • SharePoint Server for Internet Sites Standard 2010 som publik webbsida eller extranet
 • SharePoint Server for Internet Sites Enterprise 2010 som publik webbsida eller extranet

SharePoint Foundation 2010

SharePoint Foundation 2010 är det nya namnet på Windows SharePoint Services. SharePoint Foundation 2010 är en fri nedladdning som installeras på Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2. Eftersom SharePoint Foundation 2010 är en fri nedladdning så behöver man inte fundera på licensieringen för SharePoint Foundation 2010. Istället behöver man hålla koll på Windows Server samt, eventuellt, SQL Server.

Windows Server

Alla användare som använder SharePoint Foundation använder också Windows Server (eftersom det krävs en Windows Server för att installera SharePoint Foundation). Är alla som skall använda SharePoint Foundation 2010 därmed rätt licensierade för Windows Server så står allt rätt till.
OBS! Om SharePoint Foundation 2010 installeras på Windows Server 2008 R2 så måste användarna ha CALs (Client Access Licenses) för Windows Server 2008 R2.

Om man vill använda SharePoint Foundation 2010 som ett extranet så behöver externa användare licensieras för Windows Server. Detta kan göras på två sätt; antingen genom att köpa en Windows Server CAL per namngiven extern användare eller genom att köpa en Windows Server External Connector per server som skall användas i externet-miljön.

SQL Server

SharePoint Foundation 2010 kan installeras med SQL Server Express, SQL Server Workgroup, SQL Server Standard, SQL Server Enterprise eller SQL Server Datacenter för sin datalagring. Endast SQL Server Express är en fri version. Om man använder någon av de andra versionerna så behöver man vara korrekt licensierad för SQL Server för att arbeta med SharePoint Foundation 2010. SQL kan licensieras på två olika sätt: Server + CAL eller SQL Processorlicens.

Exempel 1: SharePoint Foundation 2010 som samarbetsplattform för ett företag med 10 anställda

Alternativ 1: Windows Server 2008 R2 Foundation har köpts in som en OEM-licens tillsammans med en serverhårdvara. Då Windows Server 2008 R2 Foundation inte behöver CALs så kan organisationen installera SharePoint Foundation 2010 på sin server utan att behöva köpa några ytterligare licenser.
Inköpslista:
Inget ytterligare behöver köpas

Alternativ 2: Företaget har en Small Business Server 2003. Denna baseras på Windows Server 2003 som man inte kan installera SharePoint Foundation 2010 på. Företaget köper därför en licens av Windows Server 2008 R2 Standard samt 10 st Windows Server User CAL för sina användare och installerar på denna server SharePoint Foundation 2010.
Inköpslista:
1 st Windows Server 2008 R2
10 st Windows Server CAL

Alternativ 3: Företaget har ett Open Value Subscription (OVS) där Core CAL Suite är en komponent. Core CAL innehåller bland annat Windows Server CAL och ett OVS ger alltid rätt att nyttja den senaste versionen. Man köper in två stycken Windows Server 2008 R2 Standard och en SQL Server 2008 R2 Workgroup samt 10 st SQL Server Workgroup CALs. Man installerar sedan SharePoint Foundation 2010 på den ena servern, SQL Server 2008 R2 Workgroup på den andra och låter SharePoint Foundation 2010 använda SQL-servern för sin lagring.
Inköpslista:
2 st Windows Server 2008 R2 Standard
1 st SQL Server 2008 R2 Workgroup
10 st SQL Server Workgroup CAL

SharePoint Server Standard 2010

Inom Standard-versionen av SharePoint Server 2010 ingår följande lösningsområden: Samarbete, sociala nätverk, innehållshantering och företagssök. För att vara korrekt licensierad behöver en företagsanvändare följande licenser: Windows Server CAL och SharePoint Server Standard CAL. Notera att båda dessa behöver vara för korrekt version av SharePoint Server och Windows Server. Ett företag som idag kör MOSS 2007 men inte köpte sina licenser med Software Assurance har inte rätt att uppgradera till SharePoint Server 2010 med sina befintliga licenser.

Om man vill släppa in externa användare i sin SharePoint 2010-miljö så behöver dessa externa användare licensieras för Windows Server, SharePoint Server och SQL Server (den sistnämnda slipper man om man använder SQL Express). Detta kan göras på olika sätt – det man väljer beror oftast på hur många externa användare det gäller:

 • Windows Server CAL + SharePoint Server Standard CAL införskaffas per namngiven extern användare. SQL Server CAL köps om man inte använder SQL Express eller en SQL som är processorlicensierad.
 • Windows Server External Connectors för varje involverad Windows Server ersätter behovet av Windows Server CAL för externa användare
 • Se SharePoint Server for Internet Sites Standard 2010 nedan för möjligheten att använda den produkten för extranet

Precis som med SharePoint Foundation 2010 kan man välja att installera SharePoint Server Standard 2010 med olika versioner av SQL Server för sin lagring. Licensieringen av SQL Server gäller precis som ovan.

Exempel 2: SharePoint Server Standard 2010 som intranet, dokumenthantering och sök för ett företag med 100 anställda

Alternativ 1: Företaget har en infrastruktur baserad på Windows Server 2003 och man har inte Software Assurance på några av sina komponenter. Man vill använda SQL Server Standard med en processorlicens mot SharePoint 2010. Alla anställda behöver därför Windows Server CAL och SharePoint Server Standard CAL. Företaget behöver också en Windows Server 2008 R2 och SharePoint Server 2010 att installera på denna server. Företaget väljer att införskaffa i ett Open Value-avtal i vilket man inkluderar Core CAL Suite för alla användare, en st SQL Server 2008 R2 Standard, en st Windows Server 2008 R2 Standard och en st SharePoint Server 2010.
Inköpslista:
100 st Core CAL Suite
1 st SQL Server 2008 R2 Standard
1 st Windows Server 2008 R2 Standard
1 st SharePoint Server 2010

Alternativ 2: Företaget har redan ett OVS-avtal med Core CAL Suite och använder Windows Server 2008 R2 Datacenter för sin virtualisering. Det kostar därmed inget att installera en ytterligare instans av Windows Server 2008 R2 Datacenter virtuellt och inga CALs för SharePoint eller Windows behöver införskaffas.
Inköpslista:
1 st SharePoint Server 2010

Alternativ 3: Företaget har nyligen köpt in Windows Server 2008 R2 tillsammans med CALs för alla sina användare. De vill ha en stor SharePoint-miljö som är lastbalanserad på en Hyper-V-miljö.
Inköpslista:
100 st SharePoint Server Standard CAL
2 st nya servrar
2 st Windows Server 2008 R2 Enterprise (ger rätten att köra 4 st virtuella Windows Server 2008 R2 per hårdvara, totalt 8 st)
100 st SQL Server CAL
2 st SQL Server 2008 R2 Standard
5 st SharePoint Server 2010

SharePoint Server Enterprise 2010

Enterprise-versionen av SharePoint Server 2010 innehåller förutom de områden som finns i Standard-versionen även: Beslutsstöd, webbformulär, integration av tredjepartssystem samt CALs för FAST Search for SharePoint 2010 (FAST-servrar måste köpas separat). För att en användare skall vara rätt licensierad för SharePoint Server Enterprise 2010 behövs: Windows Server CAL, SharePoint Server Standard CAL och SharePoint Server Enterprise CAL. Precis som tidigare behöver man ha koll på hur man licensierar sig för SQL Server. På serversidan köps samma SharePoint Server 2010 som om man skall använda SharePoint Server Standard 2010. Produktnyckeln som man använder för SharePoint Server 2010 låser upp antingen Standard eller Enterprise-versionen och vilken man köper beror på om man köper SharePoint Enterprise CAL eller ej. Om ett företag har börjat nyttja SharePoint Server Standard 2010 och senare köper SharePoint Server Enterprise CAL till sina användare så får man möjlighet att slå på Enterprise-funktionaliteten på servern genom att mata in den nya produktnyckeln, ingen ominstallation behövs. Observera att det inte går att göra det omvända, dvs att nedgradera från SharePoint Server Enterprise 2010 till SharePoint Server Standard 2010.

Exempel 3: SharePoint Server Enterprise 2010 som beslutsstödsplattform för ett företag med 300 anställda

Alternativ 1: Företaget har ett Enterprise Agreement Subscription (EAS) med Enterprise CAL Suite. Enterprise CAL Suite innehåller både Windows Server CAL, SharePoint Server Standard CAL och  SharePoint Server Enterprise CAL. Man har SQL Server CALs för alla anställda i samma avtal. Ett EAS innehåller alltid Software Assurance, dvs rätt till senaste version. Man vill ha en redundant SharePoint Server 2010-miljö bestående av tre servrar och de skall installeras på företagets befintliga virtualiseringkluster som man licensierat genom Windows Server 2008 R2 Datacenter vilket ger rätten att köra oändligt antal virtualiserade instanser av Windows Server 2008 R2.
Inköpslista:
3 st SharePoint Server 2010
2 st SQL Server 2008 R2 Enterprise

Alternativ 2: Företaget har ett SELECT-avtal med Core CAL Suite köpts med Software Assurance för alla 300 anställda. Core CAL Suite innehåller Windows Server CAL och SharePoint Server Standard CAL men inte SharePoint Server Enterprise CAL. Man vill inte virtualisera och har en befintlig server som kör Windows Server 2003 med tillräcklig prestanda att man vill installera om den med Windows Server 2008 R2 Standard. Man vill till en början använda SQL Express som inte kräver någon ytterligare licens.
Inköpslista:
300 st SharePoint Enterprise CAL
1 st Windows Server 2008 R2 Standard

SharePoint Server for Internet Sites Standard 2010

Denna produkt är gjord för företag som vill bygga publika webbplatser och/eller extranet. Den innehåller samma funktionalitet som SharePoint Server Standard 2010 och har följande begränsning: Man måste hålla sig inom en domänadress men får använda subdomäner som adresser. Ex: http://www.pontus.se, http://extranet.pontus.se samt http://sharepoint.pontus.se får man använda, dock inte http://www.pontus.se samt http://www.pontus.com eller http://www.sharepointrockarfett.se.

Varje installerad instans av SharePoint Server for Internet Sites Standard 2010 behöver en licens, det gäller även så kallade “Staging”-miljöer. Man behöver inte en SharePoint Server 2010-licens förutom själva for Internet Sites-licensen, dock behövs en Windows Server-licens att installera på i vanlig ordning.

För redaktörer behövs ingen licens ytterligare än Windows Server CAL för att komma åt och jobba mot servern. All information på servern behöver vara tillgänglig för externa personer – ett företag får inte köpa ovanstående licens och använda den som intranät för att undvika att behöva köpa SharePoint Server Standard CAL för sina användare.

Om produkten skall använda som extranet – dvs ha externa personer som loggar in på servern – måste de Windows Server som används ha Windows Server External Connector-licenser som då ersätter Windows Server CAL för externa personer. Om bara ett fåtal externa personer skall kunna logga in på servern räcker det att köpa samma antal Windows Server CAL (man kan dock inte köpa licenser för samtidigt anslutna användare, det skall vara per namngiven extern användare).

Om man väljer att inte använda SQL Server Express utan någon annan SQL-version så måste man använda processorlicens om man har anonyma användare. Har man produkten bara som ett extranet så kan man på motsvarande sätt som för Windows Server ha SQL Server CAL för varje namngiven extern användare tillsammans med en SQL Server-licens istället för att använda en processorlicens.

SharePoint Server for Internet Sites Enterprise 2010

Denna produkt fungerar precis som ovanstående sånär som på följande skillnader:

 • All funktionalitet i SharePoint Server Enterprise 2010 ingår
 • Det finns ingen begränsning i antal domänadresser som man får nyttja
 • Med denna produkt ingår rättighet att köpa SharePoint Server for Internet Sites Enterprise 2010 men att istället installera en FAST Search for Internet. Båda produkterna får inte installeras på samma server men om man köper två SharePoint Server for Internet Sites Enterprise 2010 så kan man alltså installera SharePoint på den ena och FAST på den andra.
Exempel 4: Publik webb baserad på SharePoint

Alternativ 1: Företaget är medelstort och skall använda SharePoint för sin publika webbplats. Webbsidan är inte helt kritisk och man väljer därför att bara ha en server som man inte lastbalanserar. Man använder SQL Express som kommer med servern och skall inte ha någon Staging-miljö. Allt innehåll på servern är tillgängligt för externa, anonyma användare. 6 redaktörer skall jobba mot sidan. Företaget använder Windows Server 2003 internt och har inte Software Assurance för Windows Server.
Inköpslista:
1 st SharePoint Server for Internet Sites Standard 2010
1 st Windows Server 2008 R2 Standard
6 st Windows Server CAL för redaktörerna

Alternativ 2: Ett företag vill bygga ett extranet baserat på SharePoint. De kommer bara att använda SharePoint Standard-funktionalitet men vill använda SQL Server som de skall installera på en separat server. De använder redan Windows Server 2008 internt och väljer att installera SharePoint på en sådan (inte R2 alltså) för att slippa köpa Windows Server CALs för alla interna användare.
Inköpslista: 
2 st Windows Server 2008
1 st SharePoint Server for Internet Sites Standard 2010
1 st SQL Server 2008 R2 Standard Processorlicens
2 st Windows Server External Connector (Dessa behövs för att externa användare skall logga in mot SharePoint. Det spelar ingen roll om användarna finns i en SQL-databas, i AD eller i en XML-fil.)

Alternativ 3: Ett större företag skall lägga över alla sina externa webbar på SharePoint 2010. De har många olika varumärken med egna domänadresser och vill därför använda Enterprise-versionen. Bara anonyma externa personer skall jobba mot miljön – ingen skall logga in. Miljön måste vara lastbalanserad och man vill ha en separat staging-miljö. Sök är viktigt för företaget och man vill därför använda FAST för sökning på den externa webben. Man använder redan Windows Server 2008 R2 och behöver därför inte köpa några Windows Server CALs för redaktörerna.
Inköpslista:
8 st Windows Server 2008 R2 Enterprise
6 st SharePoint for Internet Sites Enterprise 2010 (varav 3 installeras som FAST-servrar)
2 st SQL Server 2008 R2 Standard Processorlicens

Slutsats

Ovanstående kanske verkar otroligt komplext och genom att Microsoft har kunder i alla storlekar så finns det väldigt många olika sätt att licensieras sig. Jag rekommenderar dig som kund att ta kontakt med en partner som är duktig på licensiering för att därigenom få ett bra alternativ presenterat för sig. Känner du dig osäker – kontakta gärna mig genom formuläret nedan så skall jag se till att ni får bra hjälp.

Comments (2)

 1. Very good content, congratulations.

 2. Andrée Bengtsson says:

  Hejsan,

  Om man väljer SharePoint Server 2010 Enterprise måste man välja SQL Server 2008 R2 standard eller enterprise? eller klarar man sig på Express? Det är ett litet företag med ca 20 användare.

  mvh

  Andrée

Skip to main content