Licensiering av Office Communications Server 2007


Jag har efter diverse frågor nu postat en beskrivning av licensieringen av OCS 2007. Jag hoppas att ni finner läsningen värdefull – som vanligt tar jag emot kommentarer och önskemål på framtida ämnen. Läs den lite längre posten här.


Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Min kollega Pontus Haglund har bloggat om hur licens-ieringen på Office  Communications Server

Skip to main content