Migracja usługi katalogowej Active Directory do systemu Windows Server 2016

Proces migracji kontrolera domeny zostanie przeprowadzony w środowisku opartym o kontroler domeny z systemem Windows Server 2012 R2 z którego zostaną przeniesione role FSMO na nowy kontroler domeny z systemem Windows Server 2016. Promowanie nowego kontrolera domeny Prace związane z migracją usługi katalogowej Active Directory rozpoczniemy od instalacji systemu operacyjnego Windows Server 2016 Standard –…