Enterprise Mobility. Microsoft Hybrid Mobile Device Management


Serwer Configuration Manager może pracować samodzielnie lub być częścią rozwiązania Microsoft, zwanego Enterprise Mobility.  Enterprise Mobility to zbiór różnych usług oraz rozwiązań Microsoft. Działają one zarówno w chmurze (np. Microsoft Intune), jak i lokalnie (Configuration Manager, serwer Exchange). Pozwalają w prosty i bezpieczny sposób zarządzać urządzeniami mobilnymi - nie tylko z systemami operacyjnymi Microsoft, ale również z systemem Android, OSX, iOS.

Konfiguracja Configuration Manager - tak, aby mógł być częścią Enterprise Mobility - składa się z następujących kroków:

  • Stworzenia kolekcji użytkowników na serwerze CM, którzy będą mieli uprawnienia do dołączania urządzeń mobilnych.
  • Sprawdzenia, czy zewnętrzny serwer DNS jest skonfigurowany, w sposób umożliwiający logowanie się użytkowników używając zewnętrznej nazwy domeny AD.
  • Instalacji Microsoft Azure AD Connect w celu synchronizacji kont AD lokalnego Active Directory z Azure AD. Synchronizacja ta jest wymagana, jeśli chcemy dołączać urządzenia mobilne używając kont lokalnego AD, zamiast kont stworzonych w Azure AD.
  • Dodania do Configuration Manager subskrypcji usługi Intune. Ta operacja nieodwracalnie ustawia subskrypcję w tryb zarządzania urządzenia mobilnymi poprzez serwer CM. Nie można tego później zmienić.
  • Instalacji roli serwerowej Service Connection Point na serwerze CM. Rola ta umożliwia serwerowi Configuration Manager podłączenie się do usługi Microsoft Intune, aby zarządzać urządzeniami mobilnymi.
  • Włączenia obsługi konkretnych platform. Po dodaniu subskrypcji Intune do serwera Configuration Manager trzeba włączyć obsługę poszczególnych platform urządzeń mobilnych. Urządzenia z systemami Android nie wymagają żadnych dodatkowych kroków, prócz włączenia obsługi tej platformy. Urządzenia z systemami Windows Phone, OSX oraz iOS wymagają dodatkowych czynności, umożliwiających podłączenie ich do usługi Intune.
  • Konfiguracji zasad Warunków użytkowania, które muszą zostać zaakceptowane przez użytkownika podczas dołączania urządzenia. Ten krok jest opcjonalny.
  • Konfiguracji warunków, jakie muszą spełniać urządzenia, aby mogły być dołączone. Krok ten jest opcjonalny.
  • Weryfikacji poprawności konfiguracji w logach serwera Configuration Manager.
  • Dołączenia urządzenia mobilnego.

Lista postów składających się na cały cykl:

Comments (0)

Skip to main content