Sprawdź zaktualizowane biuletyny zabezpieczeń


Sprawdz zaktualizowane biuletyny zabezpieczen Microsoft. Aktualizacje dotycza programów Excel oraz IIS, zapory Windows Vista, systemu .NET Framework i uslugi Active Directory.
Zaktualizowane biuletyny: MS07-036, MS07-038, MS07-039, MS07-040, MS07-041.

Comments (0)

Skip to main content